پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس و متن های زیبا و جدید دی ماه

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس و متن های زیبا و جدید دی ماه

اس ام اس و متن های زیبا و جدید دی ماه 

اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
فوت نکن چای خودت را
من حسودی میکنم
درگمانم با هوا هم !
بوسه بازی میکنی.
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
می آیی می روی و فقط یک سلام
و گاهی یک خداحافظی نه این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق تو و یک دنیا بی تفاوتی .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
هنوز هم برایت فال میگیرم
بیچاره حافظ نمیـداند که تو با کس دیگری رفته ای !
مدام دلداریم میدهد .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
هنوز هم مرا به جان ‘تو’ قسم مى دهند
مى بینى تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم.
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
هر آنکه یار خواهد یار بسیار؟ !
ولیـکن فرق دارد یار با یار
دل من سایه لطف تو میخواست !
وگرنه سایه دیوار بسیار .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
خیالم
وقتی خاطراتت را بو میکند
دیگر خیال نیست
واقعیتیست شیرین .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
من نمی دانم چـه چیزی پایبندم کرده است ؟ !
کوه اگر پا داشت تا حالا از اینجا رفته بود .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
شادی ازان دیگریست
من با بغضی قدیمی !
راضیم .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
زنـدگیم بسته به تار مویت !
اینقدر موهایت را پشت گوش
نیانداز .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
روی نیمکت تنهایی نشسته
و شیرینی شـادی های گذشته !
را به تلخی مزه میکنـم .

 

ﭘـﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ !
ﻟﺐ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﯼ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ !
ﺩﻟﻢ ﺑﯽ ﺩﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﻥ
ﺟﻠﺪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
خدایا
صدای افکار
مرا خاموش کن
تاصدای
تو را بشنوم
آن قدر
غرق در قضاوت هستم
که
فراموش کردم
قاضی تویی .
°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
حقایق گاهی وقتا توی شوخی
پیدا میشه
اما خیلی احمقانه اس اگه فکر کنیم
آدمها توی شوخی
دلشون نمیشکنه.

°
°
°
°
°
اس ام اس و متن زیبا جدید به روز مرداد ماه
همیشه ماندن دلیل عاشق بودن نیست
خیلی ها رفتن که ثابت کنند
عاشقند.