پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس های عاطفی و عاشقانه جدید

اس ام اس های عاطفی و عاشقانه جدید

اس ام اس های عاطفی و عاشقانه جدید

پیامک ها و اس ام اس های عاطفی و عاشقانه جدید را در این مطلب زیبا خواهیم دید.

 

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
“رنگ رخسار خبر می دهد از سرّ درون”
دختری قلب مرا سخت چپاول کرده

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
دوباره
می سرایمت
این بار
در کوچه باغی که
شکوفه های بهار نارنج
سرک می کشند از
گریبان دیوار کاه گلی اش
تا عطرت را ببویند

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
قافیه را باختم
وقتی
آمدنت ردیف نشد

اس ام اس عاشقانه احساسی
کودتایی شده در من غزلی گل کرده
گره ی روسری اش را نکند شل کرده

عاشق ها آدم های عجیبی هستند
وقتی که گریه میکنند
یعنی تصویر خنده ی کسی
جلوی چشم هایشان است

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
اس ام اس عاشقانه جدید
آنهایی که چایت
کنارشان سرد میشود
و
آرامششان در وجودت
رخنه میکند
اگر در زندگیتان
یک زیباترین دارید
قدرش را بدانید
آنها بسیار
اندک اند
بعضی ها چهره شان خیلی معمولیس
امّا
حضورشان تپش قلب می آورد

اس ام اس عاشقانه احساسی
میگویم دوستت دارم
میگویدتو مرا ندیده چطور دوست داری ?
میگویم ما خدارا هم ندیده ایم
ولی
دوستش داریم
مهربانی را همه دوست دارند

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
ساحل که تو باشی ؛
ترسی از صخره ها نیست
هزار بار به سویت
موج برمی دارم
سرم به سنگ می خورد اما
دوباره برمی گردم
دوباره برمی گردم

اس ام اس عاشقانه عاطفی احساسی
رویش عشق
سر آغاز کتاب من و توست
گوش کن
این صدای دل یک بلبل مست
در تمنای گلی است
که به او می گوید
تا ابد
لحظه به لحظه دل من
با همه مستی و شیدایی و عشق
همه تقدیم تو باد
اس ام اس عاشقانه عاطفی
اعتراف
عجب ؛
جمعه بازاریست
دلم
بی ” تو “

اس ام اس عاشقانه احساسی جدید
صبح
برکت چشمان توست
آنگاه که
انتظار حضورت
واژه واژه
درمن شعر می شود

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
باران
دلچسب است ، قدم زنان ؛
برویم تا کافه تریا
آنجا عشق را برایت وصف می کنم :
تو آنسوی میز
من این سو
تو مثل همیشه ، هات چاکلت ،
من هم به چشمانت قهوه سفارش می دهم
بماند بقیه اش

اس ام اس عاشقانه
یک پلّه مانده به “تو”
مار چشمت
نیشم می زند
پلّه پلّه پرت می شوم
از مسیر عاشقی
امّا دوباره بالا می روم
دوباره عاشق می شوم

اس ام اس های عاطفی و عاشقانه جدید

آغازم که نبوده ای
پایانم هم نباش
من میخواهم حالا حالاها با تو عاشقی کنم
فقط کاش توان نگه داشتن عقربه های زمان را داشتم ؛
کاش

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
اندوه مرا
بچین
که رسیده است

اس ام اس عاشقانه عاطفی جدید
اس ام اس عاشقانه
خیلی ها آمدند،
خیلی چیزها گفتند
و
رفتند
تو نه آمدی,
نه چیزی گفتی
و نه رفتی
و من عاشق
همین نیامدنت هستم
و این یعنی شعر