پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اس ام اس های مخصوص روز ولنتاین 2019

اس ام اس های مخصوص روز ولنتاین 2019

اس ام اس هاي مخصوص روز ولنتاين 2019 

حرفهايي هست براي نگفتن و ارزش عميق هر کسي به اندازه ي حرفهايي است که براي نگفتن دارد و کتاب هايي نيز هست براي ننوشتن و من اکنون رسيده ام به آغاز چنين کتابي…

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

عميق ترين درد زندگي مردن نيست بلکه نداشتن کسي است که الفباي دوست داشتن را برايت تکرار کند و تو از او رسم محبت بياموزي

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

شبي از شبها تو به من گفتي که شب باش: من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به اميدي که تو فانوس شب من باشي

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

مهر يه چيزيه مهربوني يه چيز ديگه، عشق يه چيزيه عاشق شدن يه چيز ديگه، قلب و دل يه چيزيه اما توي قلب تو جا شدن يه چيز ديگه

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

آسمونتم مي تواني هميشه بارونو تو چشمام ببيني. زمين مال زمين خوارها ،فضا مال فضا پيماها ، فقط تو مال من

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

همه زندگي فقط ?روزه : اومدن – بودن – رفتن . من خودم نخواستم بيام ولي خودم مي خوام که باشم اونم فقط به خاطره تو وقتي هم که ديگه نباشي منم ميرم

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

زندگي زيباست زشتي‌هاي آن تقصير ماست، در مسيرش هرچه نازيباست آن تدبير ماست! زندگي آب رواني است روان مي‌گذرد… آنچه تقدير من و توست همان مي‌گذرد

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

مبادا گفته باشي دوستت مي دارم دلت را مي بويم مبادا شعله اي در آن نهان باشد

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

گفتي که دنيا را پر از غم دوست داري پس مطمئن هستم مرا هم دوست داري گفتي نميخواهي ببارم عشق اما شعر غريبي را که گفتم دوست داري

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

باز در کلبه ي عشق عکس تو مرا ابري کرد.عکس تو خنده به لب داشت ولي اشک چشم مرا جاري کرد

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

دبير فارسي بودم نامت را اولين غزل از صفحه کتابها مي نهادم اگر دبير جبر بودم عشق مجهول تو را بر قلب معلوم خودم بخش ميکردم تا معادله محبت پديد آيد اگر دبير هندسه بودم ثابت مي کردم که شعاع نگاهت چگونه از مرکز قلبم گذشت

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

روز اول شوخي شوخي جدي شد شوخي ترين جدي عمرم دوست داشتن تو بود و جدي ترين شوخي عمرم از دست دادن تو

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

من بي تو يک بوسه ي فراموش شده ام؛ يک شعر پر از غلط؛ يک پرنده ي بي آسمان؛ يک نسيم سرگردان؛ يک روياي نا تمام

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

آتشي که عشق روشن مي کند بسيار بيشتر از سردي و خاموشي اي است که تنفر به بار مي آورد
و من هرگز نمي توانم کسي را که به او لبخند نزده ام از ته دل دوست داشته باشم

 

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بي حاصل ما اين همه افسانه نداشت . روز ولنتاين مبارک

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

نميگم دوستت دارم ، نميگم عاشقتم ، ميگم ديوونتم که اگه يه روز ناراحتت کردم بگي بيخيال ديوونست . . . (روز ولنتاينت مبارک عزيزم)))

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

قلب مهربانت مثلثي را مي ماند در درياي عشق ، مرا در خود کشيدي برموداي من !!! (ولنتاين مبارک

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

ولنتاين مبارک ، همراه يک بغل گل رز ، يک سبد ستاره و يک دنيا آرزوي شادباش

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

عشق تنها دليل زندگي است ، ولنتاين مبارک .

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت ، عمر بي حاصل ما اين همه افسانه نداشت . روز ولنتاين مبارک

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

نميگم دوستت دارم ، نميگم عاشقتم ، ميگم ديوونتم که اگه يه روز ناراحتت کردم بگي بيخيال ديوونست . . . (روز ولنتاينت مبارک عزيزم)))

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

قلب مهربانت مثلثي را مي ماند در درياي عشق ، مرا در خود کشيدي برموداي من !!! (ولنتاين مبارک)

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

اگه شکلات بودي شيرين ترين بودي ، اگه عروسک بودي بغلي ترين بودي ، اگه ستاره بودي روشن ترين بودي و تا زماني که دوست مني عزيز تريني . روز ولنتاين مبارک مبارک . . .
@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

اميدوارم خرس زيبايي ها هميشه تو غار چشمات خونه کنه . ولنتاين مبارک باشه عزيزم

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

سلام ببخشيد پول نداشتم برات خرس و قلب بخرم به مناسبت روز ولنتاين ، فقط همين يه اس ام اس رو توسنتم برات بفرستم تا بدوني که هميشه دوستت دارم . اميدوارم اين روز ، روز ولنتاين برات مبارک و با برکت باشه

 

 @@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

ميدوني ولنتاين يعني چي ؟ يعني اينکه يادمون باشه يه عاشق واقعي بايد فقط به يه نفر دل ببنده و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

تقديم به او که نبود ولي حس بودنش بر من شوق زيستن داد دلم براي کسي تنگ است که آفتاب صداقت را به ميهماني گلهاي باغ مي آورد و گيسوان بلندش را به باد مي داد و دست هاي سپيدش را به آب مي بخشيد و شعر هاي خوشي چون پرنده ها مي خواند

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

مي دونستي اشک گاهي از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسي مي توني هديه کني اما اشک رو فقط براي کسي مي ريزي که نمي خواي از دستش بدي .ولنتاين مبارک

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

هر کي اومد پيش من يه ذره جاتو نگرفت….هيچ ادايي جاي اون نازو اداتو نگرفت….پيش هر نقاشي رفتم تو رو نقاشي کنه، روي هر بومي زدم رنگ چشاتو نگرفت…

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@

ميدوني آدما بين الف تا ي قرار دارند. بعضي ها مثل ” ب ” برات ميميرند، مثل ” د ” دوستت دارند، مثل ” ع ” عا شقت ميشوند، مثل ” م ” منتظر مي مونند تا يه روز مثل ” ي ” يارت بشن.

@@@@@@اس ام اس ولنتاين@@@@@@