پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

 

پیامک روز سالمند

 

حيف که ایام جوانی بگذشت

حالی نشد و جهان فانی بگذشت 

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

جملات زیبای روز سالمند

 

وجود پیران سالخورده بین شـما ،

باعث افزایش نعمت هـای الهی است

رسوال محمد « ص »

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

روز سالمند

 

نگذاریم امروز

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ،

تنهایشان را با عکسهای قدیمی تقسیم کنند

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

متن هـای زیبا تبریک روز سالمند

 

سالمندی ، هدیه ای گران بها از سوی خداست

روز سالمند بر تمام پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مبارک باد

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

اس ام اس روز سالمند 

 

 روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده هـای ایرانی گرامی باد.

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

اس ام اس تبریک روز سالمند

 

در کهنسالی، انسان عاقل و فرزانه می‌شود و تجربه هـای خود را بـه نسل هـای بعد انتقال میدهد.

روز سالمند مبارک 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند …

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

جمله زیبا در مورد روز سالمند

 

همه ی ی می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم! 

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

 پیامک روز سالمند

 

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه پیر تر میشویم ثروتمند تر می شویم !

  نقره در سر –   طلا در دهان –  سنگ در کلیه  –  قند در خون

  سرب در پا  –  آهن در رگها

 آیا هرگز گمان می کردید شـما یک چنین دارائی هایی را درخود جمع کنید؟؟ 

دارایی هایی از نوع منفی

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

جملات زیبای روز سالمند

 

سالخوردگی تا حدودی شبیه سفر بـه سرزمینی دیگر است. اگر پیش از سفر بـه این سرزمین خود را آماده کرده باشید، در آنجا نیز بـه شـما خوش خواهد گذشت …

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

روز سالمند

 

شرمنده می کند فرزند را

دعای خیر مادر در کنج خانه ی سالمندان .

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

 متن هـای زیبا تبریک روز سالمند

 

جوانی شمع ره کردم که یابم زندگانی را 

نجستم زندگانی را، و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری، آرزومندم که برگردم  

بـه دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

اس ام اس تبریک روز سالمند

 

پیر در پنهان هر رخداد ،

نکته ها می بیند که دیده دیگران بـه دیدن آن نابیناست

ما با احترام بـه کهن سالان ،

در حقیقت بـه فردای خود احترام می‌گذاریم

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

بزرگداشت روز سالمند

 

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگرچه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست …

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند

جمله زیبا در مورد روز سالمند

 

ای سالمند! مو هـای سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه هـای پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

روز سالمند مبارک

 

اس ام اس و پیامک بزرگداشت روز جهانی سالمند