پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

اس ام اس و پیامک خاطرات احساسی و زیبا

اس ام اس و پیامک خاطرات احساسی و زیبا

اس ام اس و پیامک خاطرات احساسی و زیبا

***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

من برایت خاطره ساختم

امّا آخرش چه ؟

تمام زندگی ام را باختم

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

مـَردُم چـه میفهمند

از قاب ِخالی ات کـنج اتـاقـم

خـاطـرات تـوست کـه ورق مـیـزند نـگـاهـم را بـه نـقـش آفــرینی

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

یکی بیاید دست این خاطره ها را بگیرد ببرد گردش …

کلافه کرده اند مرا بس که نق می زنند به جانم …

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

تکثـــیر مـی ‌شـــونــد و نــمی ‌مــیرند
سلـــول ‌های خـــاطـــره‌ ات در مـــن

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

این خاکستر که می بینی خاکستر سیگار نیست

خاطرات منند که هر شب با خودم دود می شوند

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

عابرانی که از کنارم می گذرند

مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند

دلم می لرزد چگونه بگویم خاطرات توست؟

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

آقـــای شــهــردار!

بگویید انقـدرعوض نکـنند رنـــگــــ و روی ایـــن شـهر لعنتی را …

این پیاده روها ، میــدان ها ، رنگ و روی دیوارها

خــــاطـــراتــم دارنـــد از بـیـنــــــ مــی رونــــد . . .

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

مرا محکم تر در آغوش خود بگیر

من هنوز هم نمی خواهم تو را به دست خاطرات ” لعنتی ” بسپارم

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

چقــدر باید بگذرد تا مـن در مـرور خـاطراتم

وقتی از کنار تــو رد میشوم تنـــم نلــرزد بغضــم نگیــرد

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

جـور مـیـکـنـد خـدا در و تـخـتـه را بـا هـم

آن طـور کـه تـو و مـرا آشـنـا کـرد

تـو شـدی خـاطـره سـاز و مـن خـاطـره بـاز

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

دختر کبریت فروش را یادت هست ؟

او کبریت را پشت به پشت روشن میکرد ، من اما سیگارم را

من و او هر دو دنبال خاطره هاییم

او از سردی هوا مرد اما من طولی نمیکشد … نگران نباش

همه وجودم سردی هوای توست !

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

طَبیــــب را خَـــــبر کـــُنید

به یاد آوَردم

یاد آن روز تَـــــلخ

آن بَدرَ قــــه

پشــــت قــَـدم هایَــــش را کاسه چَشــــــمانم خیس کــَـرده

به یاد آوردَم که از اَزل دیوانـــــه بــــوده

نمیدانـَــم دیوانه ی کــُـــدام دیوانه بـــــودم

که مــَـرا گوشـــــه نِشین این ویــــــرانه کرد

نَه نَه مَن تـــــــنها خود را فَرامـــوش کرده ام

او هَمیشه هســـــت

هَمین جا کنــــار مَن در خاطـــــــــراتم…

 

گـاهـی بــاید رفـت و بعضـی چیــزهای بردنـی را بـا خـود بــرد

مـثل یـــــاد مـثل غــرور و آنچــه ماندنـیست را جــا گــذاشت

مـثل خــاطره مـثل لبـخند

رفـتنت ماندنــی مــی شود وقتــی کـه نبــاید بـروی !

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان

که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهد

ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

خاطرات تو همانند دکتریست که

من بابت مریضی ام فقط به او سر میزنم !

جالب اینجاست که من هر روز مریضم و دکتر هم تسکین بلند مدّت نمیفهمد

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

ﺁﺩﻡ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭ

ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

بیست طبقه لاف بزرگی است

برای مردن کافی است از ایوان یک خاطره پایین بپری

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

کاش خودت هم مثل خاطراتت

برای ماندن سرسخت بودی

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

خطــر داشت امــا !

خاطرت می ارزید که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

باید یاد می گرفتم

از هر چیزی عشق و خاطره نسازم !

شاید منظورِ باران من و تو نبودیم

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

مرا که میشناسی

وسواس دارم

وقتِ رفتن تمام خاطرات را تا میکنم

میگذارم کنجِ گنجه

بویِ نفتالین که مشامشان را پر کند

تمامِ بیدها مجنون می شوند!

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

به صدایت که معتاد شدم رفتی

حالا هر روز خاطره تزریق می کنم

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

بعضی وقت ها شریک تمام خاطراتت

فقط یک شماره ی خاموش است

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

هی لعنتــــی !

مـــن مــــــی روم !

تـــو مـــــی مــــانــی بــا دنـیــایـــی از خــــاطـــــرات

راســتـــی آن روز کـــــه دلـــــداده تــو شــــدم یــادت هست ؟

از آن جــا بـــه بـــعــدش را پـــاک کــــن !

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

اینجا کسی بر زمین افتاده

تو با خاطراتت از رویش رد شدی و رفتی

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم !

من فقط با خاطراتت زنده ام !

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

همیشــــــــه مـی گفتنــــد

سختی ها نمک زندگیست

امــــا چــــرا کسی نفهمیـــــد نمک برای من که خاطـــــراتم زخمی ست

شور نیست مـــــزه درد می دهد

 

 

**
***** اس ام اس خاطرات زیبا  *****
**

 

 

زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره و تنها چند لحظه

زندگی یعنی همین نگاهی به یک عکس ساده