پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

اس ام اس گریه و دلشکستگی فاز غمگین (8)

اس ام اس گریه و دلشکستگی فاز غمگین (8)

اس ام اس گریه و دلشکستگی فاز غمگین (8)

اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
چشمان پف کرده ات را پای پر خوابی می گذارند
و می خندند!
آنهایی که هیچگاه شبی
را با گریه صبح نکرده اند.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
حال که میخواهی بروی برو نگران تنهایی من نباش من تنها نیستم هق هق گریه هام،

بی کسیهام، لرزش دستهام خط های پیشانیم همه هستند.
هر دومون خیانت کردیم!
من شب ها با گریه می خوابیدم
و تو با غریبه.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است!
کارم از گریه گذشته است به آن میخندم.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
روزی خواهد امد که منو تو یک جایی خیلی دور از هم شب و روز در اغوش

یک غریبه بیقرار هم باشیم بعد از هر بار هم اغوشی به یاد اغوش هم بیصدا گریه کنیم.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
سنگین تر از آنم که با گریه سبک شوم.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده!
نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت
آنجاست که با چشمانی خیس!
رو به آسمان میکنی و میگویی
خدایا تنها تو را دارم
تنهایم مگـذار .

 

 

هـیچ وقت دل اونایی که!
گریه شون بی صداس رو نشکنید
چون این آدم ها!
هیچکس رو ندارن که اشکاشون رو پاک کنه.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
انسان در حال گریه کردن به دنیا می‌آید
و وقتی به اندازه کافی گریه کرد از دنیا می‌رود !.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
ادمها گریه میکنند،نه بخاطر اینکه ضعیف هستند،ب خاطر اینکه مدت زیادی قوی بودند.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
همیشه وقتی که گریه می کنی!
اونی که آرومت می کنه دوستت داره
اما اونی که با تو داره گریه می کنه!
عاشقته.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
اولین بار نیست که گریه می کنم اما
اولین بار است که گریه آرامم نمی کند!.
.
.
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
.باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افتم

بدون چتر من بغض میکنم، آسمان گریه
.
.
.
اس ام اس گریه انداز غمگین عاشقانه جدید
او آدم است
اگر دوستت دارم هایت را نشنیده گرفت
غصه نخور!
اگر رفت گریه نکن
یک روز چشم های یک نفر عاشقش میکند
یک روز معنی کم محلی را میفهمد
یک روز شکستن را درک میکند!
آن روز میفهمد که
آه هایی که کشیدی از ته قلبت بوده.