پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اشتباهات بزرگ که ورزشکاران مرتکب می شوند

اشتباهات بزرگ که ورزشکاران مرتکب می شوند

اشتباهات بزرگ که ورزشکاران مرتکب می شوند 

ورزشکاران طبق معمول در طول تمرینات و ورزش خود دچار اشتباه می شوند و مـا هم بدتری اشتباهات رایج کـه ورزشکاران انجام میدهند رابه شـما معرفی میکنیم. فاکتورهایی وجود دارند کـه باعث از بین رفتن تاثیر ورزش میشوند و میتوانند فعالیتی کـه فرد در باشگاه داشته اسـت را خراب کنند.

 

پنج اشتباه ورزشکاران می تواند تاثیر ورزش کردن آن‌ها را از بین ببرد.تغذیه ورزشکار، میزان استراحت او و تعداد زیادی از فاکتورهای دیگر می توانند همگی تاثیر گذار باشند.

 

پنج اشتباه ورزشکاران عبارتند از:

1. کم آب نوشیدن 

ورزشکاران باید بیش از حد عادی آب بنوشند. نوشیدن نوشیدنی‌هاي ورزشی کـه میتوانند الکترولیت‌ها و گلیکوژن را تامین کنند نیز خوب اسـت.

 

2. نشستن در دیگر ساعات روز 

اگر در دیگر ساعات روز فقط بنشینید بدن منقبض میشود و تاثیر ورزش از بین می رود. میتوانید حرکاتی مانند حرکات کششی انجام دهید تا بدن فعال بماند و ضربان قلب بالا برود.

 

3. کمبود خواب 

خوابیدن بـه اندازه کافی بسیار مهم اسـت. خواب بـه بدن امکان ترمیم شدن و ریکاوری میدهد. بیش‌ترین میزان ریکاوری در زمان خواب اتفاق می‌افتد. بنابر این استراحت مناسب بسیار مهم اسـت.

 

4. خوردن غذای چرب 

غذا هاي چرب هاضمه را کند میکنند. بنابر این نباید بعد از ورزش زیاد غذای چرب مصرف کنید. شـما باید مواد غذایی مصرف کنید کـه آسان هضم شوند و وارد جریان خون شوند. بهتر اسـت پروتیین و کربوهیدارت مصرف کنید کـه عضلات را تقویت کنند.

 

5. انجام ندادن حرکات کششی 

باید در طول روز حرکات کششی انجام دهید. عضلات برای یک ساعت منقبض شده‌اند، شـما باید آن‌ها را از این حالت خارج کنید. در صورتی کـه حرکات کششی انجام ندهید دامنه حرکت عضلات شـما کم میشود کـه در نهایت میتواند منجر بـه آسیب‌دیدگی‌ شود.

 

منبع: ایسنا