پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اشعار زیبا به مناسبت روز دانش آموز

اشعار زیبا به مناسبت روز دانش آموز

اشعار زیبا به مناسبت روز دانش آموز 

اختر و ماهی فروزانی محصل

تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل

 

همان خــورشیدتابانی محصل
زعظمت جهل و ظلمت خوارگردد

 

مهی زینت به کیوانی محصل
بخوان قرآن کلام حـــی داور

 

یقین حافظ به قـرآنی محصل
همه فکــرت بود آینده سازی

 

تو از آینده ســـازانی محصل
کلاس و مـدرسه خرم زبویت

گلی و لاله ای جانــی محصل

.

.

.

روز روز خوب دانش آموز است
روز خوب 13 آبان

 

روز وحدت روز پيروزي
در تمام پهنه ايران

 

نوجوانان وطن آن روز
يک زبان فرياد سر دادند

 

از قفس مرغ رهايي را
بار ديگر بال و پر دادند

 

آسمان ميهن از آنان
با شکوه و پاک و آبي شد

 

نور دانش تيرگي را برد
روز ، روز آفتابي شد

 

ما همين دستان کوچک باز
ميهن ما مي شود آباد

 

سالروز دانش آموزان
روز خوب ما گرامي باد

 

مرغ دانش مي گشايد بال
با تلاش دانش آموزان

 

آسمان زيبا و زيباتر
مي شود با پرچم ايران

 

مرغ دانش مي گشايد بال
با تلاش دانش آموزان

 

آسمان زيبا و زيباتر
مي شود با پرچم ايران

اشعار زیبا به مناسبت روز دانش آموز

 

شعر در مورد روز دانش آموز

 

   ما دانش آموزیم

    ما دانش آموزيم، سربلند و پيروزيم
    باغ سبز فرداييم، نونهال امروزيم.

 

   صبح ما بود تابان، قلب ما بود شادان
    بخت ما بود خندان، شادكام و بهروزيم.

 

    جان ما گل افشان است، گلشني شكوفان است
    در دل زمستان ها، مژده بهاران است.

 

غنچه هاي اميديم،خوشه هاي خورشيديم
    نوبهار جاويديم، باغ ما دبستان است.

 

با سلاح دانايي، شب چراغ بينايي
    با سپاه ناداني، در نبرد دشواريم.

 

چشم ما بود بيدار، ذهن ما بود هشيار
    هوش ما بود سرشار، پرتوان و پركاريم.

 

قدر زندگاني را، قيمت جواني را
    معني شكفتن را، ما هميشه ميدانيم.

 

اوج علم و دانش را، قله هاي بينش را
    راه سعي و كوشش را، رهنورد و پويانيم.

 

درس تازه آموزيم، گنج دانش اندوزيم
    در سياهي غفلت، گوهر شب افروزيم.

 

از تلاش و سعي ما، روز نو شود بر پا
    قصه گوي فرداها، مژده بخش نوروزيم.

 

ما دانش آموزيم، سربلند و پيروزيم
    باغ سبز فرداييم، نونهال امروزيم.

 

صبح ما بود تابان، قلب ما بود رخشان
    بخت ما بود خندان، شادكام و بهروزيم