پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اشعار ناب و خواندنی اوحدی مراغه ای

اشعار ناب و خواندنی اوحدی مراغه ای

اشعار ناب و خواندنی اوحدی مراغه ای 

برترین و ناب ترین اشعار زیبای روز را برای شما داریم که می‌توانید در ادامه انها را از اوحدی مراغه اي شاعر سرشناس ایرانی بخوانید. رکن‌الدین اوحدی مراغه‌اي «۶۷۳-۷۳۸ قمری» عارف و شاعر پارسی‌گوی ایرانی و معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید هست. او در شهرستان مراغه زاده شد و آرامگاه وی نیز در همان شهر هست.

 

پدرش از اهالی اصفهان بود و خود او نیز مدتی در اصفهان اقامت داشت و به همین علت نامش اوحدی اصفهانی نیز ذکر شده هست. در حال حاضر یک موزه دائمی در مقبرهٔ اوحدی در مراغه دایر می‌باشد.

 

نوبهارست و چمن خرم و گلزار اینجاست
ارم دیده و آرام دل زار اینجاست
بر سر خار چمن روی بمالیم چو گل
گر بدانیم که باز آن گل بی‌خار اینجاست
تن از آنجا نشکیبد، دلم این جا چون نیست
دلم آنجا ننشیند، که مرا یار اینجاست
عجب ار تا به ابد روی رهایی بیند
این دل خسته که محبوس و گرفتار اینجاست
شکرم زان لب و سیب از رخ و نار از سینه
نفرستاد، چو دانست که: بیمار اینجاست
اگرم نیز بگوید که: دل خویش ببر
روی آوردن او نیست، که دلدار اینجاست
روی آن نیست که: این جا بنشیند بی‌کار
دل آشفتهٔ ما را، که سر و کار اینجاست
از وجود من اگر اندک و بسیاری ماند
اندک اینست که میبینی و بسیار اینجاست
بر من این جا تو اگر عرضه کنی هشت بهشت
ندهم دل به بهشت تو، که دیدار اینجاست
می به دست من سر گشته اگر خواهی داد
هم ازین میکده درخواه، که دستار اینجاست
هر چه در جملهٔ خوبان طلبیدی از حسن
به رخ دوست نظر کن، که به یکبار اینجاست
پیش شکر دهنش بار شکر نگشایند
چو ببینند که: آن قند به خروار اینجاست
بجز او کس نشناسم که بجوید دل ما
بفرست، اوحدی، آن دل، که خریدار اینجاست