پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

مجموعه : مذهبی
اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

اشعار ولادت امام هادی «ع» 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از اشعار ولادت امام هادی «ع» رابه همراه عکس نوشته هایي زیبا مرور میکنیم. 15 ذی الحجه سال روز میلاد امام علی النقی الهادی می باشد. امام هادی دهمین امام شیعیان هستند و این پیشوای گران قدر بعد از 33 سال امامت شیعیان در روز سوم رجب سال 254 هجری، در شهر سامرا مسموم شده و بـه شهادت رسیدند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

مجله پارس ناز میلاد امام علی النقی الهادی رابه شـما تبریک می‌گوید

 

اشعار میلاد امام علی النقی الهادی علیه السلام

نوری بـه جهان زحی سرمد آمد

از لطف خدا عبدموید آمد

دهم گل بوستان زهرا و علی

از نسل علی نجل محمد آمد

امشب بـه جهان نور خدا آمده اسـت

دهم گل باغ مصطفی آمده اسـت

در بیت نهم گل ولایت ،هادی

از نسل علی مرتضی آمده اسـت

امشب بـه جهان نور مبین می‌آید

بر شیعه بگو حبل متین می‌آید

از بیت جواد ابن رضا هادی دین

هم نام امیر مومنین می‌آید

امشب از لطف خداوند ودود

غنچه اي وا شد بـه گلزار وجود

آمده چهارم علی، هادی دین

بر جمال کبریاییش سلام

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

شعر امام هادی در مجلس متوکل

 

امشب نور خدا آمد

مظهر کبریا آمد

دوم ابن الرضا آمد

گلباران زمین شده

امشب زِ رحمت قلوب اهل ولا

گهی مدینه رودگهی سامرا

امام هادی امام هادی خوش آمدی

نخل دین ثمر آورده

سمانه پسر آورده

گل هم چون قمر آورده

خنده برلب جواد

نیمه ي ذالحجه سرزده یک ماه

کـه باشد این مه دهم چراغ راه

امام هادی امام هادی خوش آمدی مولا

حیدر ماه جمال او

احمد جاه و جلال او

زهرا خوی وخصال او

عالم محوروی او

شهر مدینه طور تجلا شده

گل جمالش زینت دنیا شده

غصه هاهمه بر باد اسـت

دل هاي شیعیان شاداست

هادی را شب میلاداست

امام هادی امام هادی خوش آمدی مولا

 

شعر کودکانه در مورد امام هادی

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

شعر در وصف امام هادی | شعر به مناسبت میلاد امام هادی

 

نور لم یزلی آمد

دهم نور جلی آمد

شیعه چهارم علی آمد

روشن شد همه ی جهان

سمانه گشته ز مقدم اوشاد

بوسه زندبرروی چون ماهش جواد

امشب از غم رهایم کن

هادی حاجت‌روایم کن

زائر سامرایم کن

یا مولا مدد مدد

محفلم امشب گرفته بوی تـو

کرده دل مـن هوای کوی تـو

هستم مـن روسیاه تـو

بنشستم در پناه تـو

محتاجم بـه نگاه تـو

یا مولا مدد مدد

از کودکی مـن محب تـو هستم

زِ لطف و رحمت مولا بگیر دستم

زنده ام با ولای تـو

جان مـن بفدای تـو

بهشتم سامرای تـو

یا مولا مدد مدد

چـه می‌شود گر بخوانیم مولا

ز درگه خود نرانی مرا مولا

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

متن شعر تولد امام هادی | شعر صلوات بر امام هادی

 

نیمۀ ذالحجه آمد شهر یثرب غرق شادی

شادمان اهل ولاشد، در جهان آمده هادی

ماه دین جلوه گرآمد نخل دین راثمر آمد

آسمان دین حق را قمر آمد قمر آمد

خانه ي نهم گل دین

گشته هم چون وادی طور

آسمان دین حق را آمده نور الا نور

درب رحمت واشدامشب

نورحق پیداشد امشب

نور چشمان سمانه

زینت دنیا شدامشب

خلق وخویش همچو زهرا باشد

او حیدر خصائل

علم و حلمش چون پیمبر باشد

او یوسف شمائل

شیعه امشب شاد شاد اسـت

غم و غصه ها بـه باد اسـت

این گل زهرا نشانه

نور چشمان جواداست

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

دوبیتی میلاد امام علی النقی الهادی

 

شجرنور سر زد امشب از گلستان ولایت

زد قدم در عالم خاک دهمین شمس هدایت

هـمه جا غرق صفا شد

جشن هم عهدی بپاشد

زینت عالم هستی

دومین ابن الرضا شد

شکر لله مـن زطفلی در دلم دارم ولایت

آرزوی مـن زیارت در حریم سامرایت

از کرم بنما دعایم

کن مرا حاجت روایم

دعوتم کن تا شبی در سامرای تـو بیایم

یا امام هادی امشب بر تـو یا مولا پناهم

درشب میلادت اي گل

از کرامت کن نگاهم

بال و پر بشکسته ام مـن

ازگناهان خسته ام

مـن چشم امیدم در عالم

بر نگاهت بسته ام مـن

حضرت هادی مدد

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

شعر درمورد امام هادی

 

ماه ذالحجه شد ماه میلاد تـو

لطف حق گشته هر شیعه اي شاد تـو

دهمین نور سرمدی آمد

نوگل باغ احمدی آمد

زد قدم در جهان شیعه چارم علی

شادمانی کن و گو بـه صوت جلی

در فضا پیچید نغمه ي شادی

آمده دنیا حضرت هادی

قلب هر شیعه اي زین خبر گشته شاد

مادرش خنده زن شادمان اسـت جواد

در بغل دارد کودک دلبند

بر گل رویش می‌زند لبخند

بعد بابت تویی دهمین مقتدا

بر همـه عالمی دوم ابن الرضا

شد جهان از آمدنت گلشن

شهر یثرب از مقدمت روشن

شب میلاد خود اي هـمه حاصلم

حق زهرا نقی کن نظر بر دلم

در دل مـن شور و نوای تـو

کی شود آیم سامرای تـو

اي گل فاطمه گر بدم گرردم

دعوتم کرده اي سوی تـو آمدم

اگرچه آلوده گر کـه مـن پستم

شاکرم باشد سوی تـو دستم

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

عکس پروفایل ولادت امام علی النقی الهادی

 

دل پرزند ز سینه سوی شهر مدینه

دهمین نور سرمدی رسیده

دسته گل محمدی رسیده

امام هادی آمد خيرمقدم

شد هنگامه ي شادی آمد امام هادی

از مقدم این گل شد جهان گلشن

یا جواد الائمه چشمت روشن

گل واشده دوباره سر زدیکی مه پاره

رسیده اي عاشقان روز موعود

ابن الرضا شادمان از این مولود

دلها گشته منجلی از نور چهارم علی

امشب نخل ولایت ثمر داده

سمانه راحق قرص قمر داده

خندان لب جواد اسـت

قلب سمانه شاد اسـت

نور چشم اهل ولا آمده

زیبا گل ابن الرضا آمده

عالم هـمه مهمانش

شرمنده‌ي احسانش

آرزویم این بود از کرمش

شوم سامرا مهمان حرمش

امشب بر تـو پناهم آقانما نگاهم

در گلشن تـو مولا خس و خارم

جز تـو در این عالم مـن کس ندارم

برماعیدی عطاکن حاجات ماروا کن

قسمت و روزی ماکن سامرا

مدینه و نجف و کرب و بلا…

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

عکس نوشته ولادت امام هادی

 

نیمه‌ي ذالحجه آمد موسم شادی شده

زیب دامان سمانه حضرت هادی شده

نخل دین شد پرثمر امشب

نور حق شدجلوه گر امشب

خانه ي ابن الرضا امشب شده وادی طور

هم سمانه هم جواد ابن الرضا

غرق سرور عاشقان دهم ولی آمد

در جهان چهارم علی آمد

مددی یا حضرت هادی

در مدینه شور و غوغایی دگر برپاشده

بیت مولانا جواد ابن الرضا غوغا شده

بر هـمه لطف و عنایت شد

جلوه گر شمس هدایت شد

مددی یا حضرت هادی

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

متن مولودی ولادت امام هادی

 

هادی دین و امام شیعیان آمدزراه

آنکه باشدچون علی وفاطمه هادی راه

نجل ختم المرسلین آمد

شیعه را حصن حصین آمد

اي کـه هستی در دو عالم شیعه راپشت و پناه

در شب میلادتان بر سائلانت کن نگاه

یابن الزهرا گرتهی دستیم

هر چـه ایم مهمان تـو هستیم

مـن کجا و این همه ی لطف و عطای تـو کجا

بنده ي مسکین کجا،جود و سخای تـو کجا

مهروحبت عزتم مولا

سامره کن دعوتم مولا

از کرامات خدا مهمان تـو گردیده ام

شامل لطف تـو واحسان تـو گردیده ام

اي کـه بر عالم امیری تـو

آمدم دستم بگیری تـو

اشعار ولادت امام هادی (ع) + عکس نوشته های میلاد امام علی النقی

تبریک ولادت امام هادی + اشعار ولادت امام علی النقی الهادی

 

شب شبه شور و شادی

ندا میده باز منادی

اومده عزیز زهرا آقامون امام هادی

امیر بذل و کرم، بـه ولله اون دلبرم

خدا رو هردم شاکرم، کـه سایش روی سرم

سر مـن بـه فدای نگاهش

دوستش دارم خیلی میخوامش

دل یه سر غرق جنون،دوباره داره میخونه

میلاد پر از شکوه جد صاحب الزمان

عالمین محضرش گدا

معنی جود و سخا

امشب عیدی می گیرم ز دستش برات کربلا
شده ام سر مست جامش

اونه ارباب و مـن غلامش

بیا باز شب وصال

شب عشق و شور و حال

گل حیدری رسیده

آقایی کـه بی مثال

می‌خندم غرق در نوام

فخرمه نوکر آقام

دوباره یاری یم کنه

اربعین امسال سامرام

میدونم با دست کریمش

می شوم زائر حریمش