پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اعتراف های تکان دهنده و خجالت آور سرباز زن اسرائیلی

مجموعه : مجله خبری روز
اعتراف های تکان دهنده و خجالت آور سرباز زن اسرائیلی

اعتراف های تکان دهنده و خجالت آور سرباز زن اسرائیلی 

سرباز زن اسرائیلی که در ارتش این کشور عملیات های گوناگونی را علیه فلسطینی ها انجام داده بود اکنون اعتراف های تکان دهنده ای دارد. این زن می گوید: اولین بار که کسی را به قتل رساند برایش آسان نبود. او ادامه می دهد: در آن زمان سلاح به دست می‌گرفتم و گفتم جایی نمی‌روم… اما رفتم.

اعتراف های تکان دهنده و خجالت آور سرباز زن اسرائیلی

 به گزارش پارس ناز هنگامی که مجری برنامه از او پرسید که آیا دوست داری به زندگی با خانواده باز نگردی و دوباره به ارتش ملحق شوی و فلسطینیان را به قتل برسانی؟ در کمال وقاحت و بی شرمی بدون ذره ای پشیمانی در نگاهش، با قاطعیت پاسخ داد: بله و حتی اعلام کرد که از کُشتن آن‌ها احساس خوبی دارد و خوشحال میشود.

 

تعداد فلسطینی‌های بی گناهی که به دست این سرباز زن سنگدل جان خود را از دست داده اند آنقدر زیاد است که دیگر شمارشان از دست او در رفته و زمانی که مجری برنامه از او در این باره سوال می‌کند او می‌گوید: تعداد کشته‌ها را به خاطر نمی آورد. کاملا از صحبت های این زن مشخص است که از روی اجبار این کار انجام نمی‌دهد و روحا نیز هیچ مشکلی با انجام این جنایات ندارد.