پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

علامت های اعتماد به نفس پایین و راه رفع آن ها

علامت های اعتماد به نفس پایین و راه رفع آن ها

علامت های اعتماد به نفس پایین و راه رفع آن ها 

اعتماد بـه نفس پایین علامت هایی دارد, اگر این علامت ها را در خود دیدن می کنید بهتر هست مطلب پیش رو را حتما بخوانید. آیا تا اکنون فردی را دیده اید کـه جمله ای رابه زبان بیاورد و بی درنگ بارها بابت گفتن آن عذرخواهی کند؟ چنین افرادی بی تردید دچار کمبود خودباوری میباشند. بعضی از جملاتی کـه بـه زبان می‌آورید درجه خودباوری‌تان را نشان میدهند

 

*بارها تکرار کلمه «ببخشید»

بعضی افراد باورشان این هست کـه هر دشوار و اشتباهی کـه پیش بیاید گناهکار انها میباشند و باید عذرخواهی کنند.

 

راهکار; اگر شـما همچنین باوری دارید گذشته از عذرخواهی موقعیت را محاسبه کنید و مشاهده نمایید آیا واقعا کار بدی کرده اید کـه وادار بـه عذرخواهی هستید؟

 

*فقط یه شانس بود

بعضی افراد در زندگی بـه موفقیت هایی میرسند اما در پاسخ تبریک دیگران می گویند; شانس آوردم یا یهویی رخداد افتاد. انها تلاش هایی کـه برای آن موفقیت کرده‌اند را فراموش می کنند و ادعا میکنند کـه تنها شانس باعث این موفقیت شده هست. بـه این اوضاع خودباوری نامعقول یا نادرست میگویند.

 

راهکار; اعتراف کنید کـه بینظیر هستید و وقتی دیگران تبریک میگویند بجای بهانه آوردن کافی هست بگویید; متشکرم.

 

*چـه فکری درمورد مـن می‌کنن

طبق معمولً افرادی کـه خودباوری پایینی دارند روی دیدگاه و نظرات دیگران متمرکز می شوند و اختلاف‌ها را نمی‌توانند بردباری کنند. آن‌ها ترجیح میدهند با انسان‌هـای منفی و ناراضی رابطه برقرار کنند.

 

راهکار; ابتدا این را درک کنید کـه همه ی انسانها بـه فکر خودشان میباشند و کسی بشما فکر نمیکند. آدم‌هـای ناسازگار و متناقض را کـه دائم نسبت بشما نظر منفی دارند از زندگی خود دور کنید.

 

*دوست دارم چرت بزنم

خودباوری پایین تنها بازخورد رفتاری ندارد بلکه عوارض جسمی هم دارد. مانند خستگی و خواب آلودگی بی علت. این افراد در چنین شرایطی از دشواری هـای و نگرانی ها دوری میکنند.

 

راهکار; اگر متوجه چنین مشکلی در خودتان شدید با درمان شناس مشورت کنید تا بتوانید راه حلی برای این خستگی هـای مفرط پیدا کنید.

 

*جملات ناخوشایند درمورد خود

افرادی کـه خودباوری پایینی دارند دائم خودشان را مسخره میکنند و هنگامی کـه درمورد خودشان حرف می‌زنند جملات ناخوشایندی رابه کارمی برند. آن ها تصور میکنند کـه دیگران فقط نقص هـای شان را می بینند پس بهتر هست کـه خودشان این نقص ها را تمسخر کنند تا دیگران.

 

راهکار; اگر شـما دقت دیگران رابه نقص هـای‌تان جلب نکنید دیگران هرگز متوجه انها نخواهند شد.

 

*احتمالاً درست گفته باشم مطمئن نیستم

جملاتی مانند; احتمالا, اگه اشتباه نکنم, یه جورایی و… بهانه هایی میباشند برای این کـه احتمالاً چیزی کـه می گویند اشتباه باشد.

 

راهکار; جملاتی کـه بـه زبان می آورید را کنترل کنید و این را بدانید کـه همه انسانها حرف هـای شان ۱۰۰ درصد درست نیست.

 

*همه ی اینو میگن

اکثر مردم اینجوری فکر میکنن, اکثر مردم چنین چیزی رو میخوان و مواردی از این دست نشان میدهد کـه نمی‌خواهید عقیده خودتان رابه زبان بیاورید.

 

راهکار; این را بدانید کـه تنها نظر شخصی شکل گرفته شماست کـه بشما شخصیت می‌دهد.

 

*نظرم متفاوت بود اما موافقم

آن ها هیچ‌وقت بحث نمیکنند و همه ی وقت موافق میباشند. آن ها افراد آسان گیری نیستند بلکه ترس از اشتباه و شکست دارند.

 

راهکار; این را درک کنید کـه غریبه ها هرگز نمیتوانند تشخیص دهند کـه چـه چیزی برای شـما بهتر هست و چـه نظری باید داشته باشید.