پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اعتیاد دانش آموزان نوجوان به استفاده از مواد مخدر

اعتیاد دانش آموزان نوجوان به استفاده از مواد مخدر

اعتیاد دانش آموزان نوجوان به استفاده از مواد مخدر 

سن مصرف مواد مخدر در ایران آمار نگران کننده اي را ارائه می دهد و دانش آموزان در خطر جدی مصرف مواد و اعتیاد قرار دارند. بدبختانه سن اعتیاد دائما در حال کاهش هست؛ تا جاییکه می‌توان وجود اعتیاد را در دانش آموزان نیز به صورت بسیار شایع دیدن کرد. اما چه شمار دیگری قربانی می بایست به کام اعتیاد کشیده شوند تا این زنگ خطر به گوش ما برسد و به فکر راه چاره اي باشیم؟ در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

رییس انجمن صدمه شناسی اجتماعی ایران گفت; کسانی که نتوانسته‌اند به درستی هیجانات خود را در دوران نوجوانی تخلیه کنند, خیلی زود دچار افسردگی و اختلالات روانشناختی هم چون ترس, پریشانی می شوند, از نگاه این افراد مصرف مواد مخدر موجب تسکین و بازرسی اختلالات رفتاری‌اش میشود.

 

پزشک کوروش محمدی گفت; در رابطه با گرایش نوجوانان به مواد مخدر باید آلبوم عوامل را بررسی کنیم و نمی توانیم تنها یک عامل یا یک بعد را برای این صدمه در نظر بگیریم.وی افزود; در علل گرایش نوجوانان در مقطع دانش‌آموزی چند نکته مهم دخیل هست; اول این که نوجوانان در سنین الگوپذیری میباشند

 

و به راحتی از اطرافیانشان الگو دریافت میکنند اما الگوهایی که در جامعه برای نوجوانان زیبا میباشند الگوهای سالمی نیستند و بدبختانه شمار زیادی از الگوهای ناسالم و عبور از هنجارها و خط قرمزها برای نوجوان پررنگ‌تر هست بعنوان مثال با یک دروغ ساده از مرز اخلاقی عبور میکنند و کم کم دروغ گفتن برایشان هنجار می شود.

 

رییس انجمن صدمه شناسی اجتماعی ایران ادامه داد; این رفتار نوجوانان ریشه در اصول تربیتی خانواده دارد, الگوهای ناسالم برای نوجوان قطعا از خانواده شروع میشود اکنون ممکن هست برخی از خانواده‌ها بگویند ما معتاد نیستیم چرا فرزندمان چنین شد ما در پاسخ میگوییم قرار نیست همه ي معتاد باشند

 

کافی هست خانواده از یک مرز اخلاقی عبور کند و این نشان میدهد که خانواده با عبور از مرزهای هنجار موافق هست و برای نوجوان این ذهنیت القا میشود که عبور از هنجار مشروعیت دارد پس به سوی ناهنجاری سوق داده میشود.محمدی تصریح کرد; نکته دوم, خصوصیت‌هاي روانشناختی نوجوانان هست, برای نوجوانی سن هیجانات و معادل سن طوفانی و سن هیجانی مطرح می شود

 

و اگر هیجانات نوجوان به درستی در فضای تعاملی و اجتماعی پیرامونش پاسخ‌هاي خود را دریافت نکند این به تلنباری از هیجانات که پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌اند, تبدیل می شود و نوجوان به سیر منفی و قهقرایی سوق داده میشود.وی افزود; خشونت, پرخاشگری در نوجوان شکل میگیرد و در نهایت به مصرف مواد مخدر بعنوان مکملی

 

برای این خیزش و یا تسکین دهنده‌اي برای کسب آرامش خود روی‌ می‌آورد, معمولاً کسانی که نتوانسته‌اند به درستی هیجانات خود را در دوران نوجوانی تخلیه کنند و کودکی مفید و سالمی را پشت سر نگذاشته‌اند, خیلی زود دچار افسردگی و اختلالات روانشناختی هم چون ترس, پریشانی و… می شوند, از نگاه این افراد مصرف مواد مخدر موجب تسکین و بازرسی اختلالات رفتاری‌اش میشود.

 

رییس انجمن صدمه شناسی اجتماعی ایران بیان داشت; نکته سوم این که اگر نتوانیم سقف خانواده را بعنوان سقف ایمن برای طفل و نوجوانمان تعریف کنیم این نوجوان به زودی به دنبال سقف مطمئنی خواهد گشت, نگاه خانواده‌ها به مسئله و چالش‌ها نگاهی هیجان‌مدار و عاری از دیدگاه‌هاي مسئله‌مدار هست

 

اینجاست که بچه‌ها با همون نگاه هیجان مدار رشد می کنند و نگاه هیجان‌مدار یعنی این که حل مسائل و چالش‌ها با کوتاهترین و در دسترس‌ترین روش ممکن که بدبختانه مواد مخدر یکی از همین راه‌ها هست به سرعت سبب تسکین موقت فرد میشود.وی افزود; نباید از تبعیض‌هایي که در خانواده بین فرزندان و اعضای خانواده‌ ها وجود دارد

 

غافل شویم, هم‌چنین پخش نامناسب, نامتعادل و نامتوازن امکانات و فرصت‌ها و این که نگاه‌ها از بالا به پایین به نوجوان هست از جمله علل گرایش نوجوان به سوی اعتیاد هست.به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر, محمدی در اتمام یادآور شد; نوجوان یک استقلال شخصیتی و فکری دارد اما بدبختانه نگاه بیشتر افراد

 

در جامعه نسبت به او دیکتاتور مآبانه و از بالاست و میخواهند خودشان برای نوجوان مسیر و جایگاه تعیین کنند و به جای او تصمیم بگیرند, این نگاه از بالا به پایین , نوجوان را درصدد برمی‌آورد تا فرصتی پیدا کند که استقلال خود را اثبات کند, در نهایت یکی از راه‌هایي که نوجوان درگیر آن میشود حرکت در مسیر ناهنجاری ها و در مسیر خلاف جهت خانواده و جامعه هست.