پارس ناز پورتال

قاصدک 24

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

 

آیا می‌دانید افراد زیبا و جذاب با چـه مشکلاتی رو بـه رو می شوند؟ هر چیزی علیرغم خوبی هایي کـه می تواند داشته باشد مشکلاتی هم دارد، حتی زیبایی ظاهری هم می تواند دردسرها و مصائبی رابه دنبال داشته باشد. سوپراستارهای زیبا رو یا حتی افراد زیبایی کـه در اطراف مـا هستند این مساله را تایید می کنند و می‌گویند: همیشه نمی‌خواهیم زیبا باشیم. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

هم‎ جنس هایشان به دنبال زمین زدن آن ها هستند

تحقیقات نشان داده آدم ها در برابر زیبایی احساس خطر می کنند ودر مواجهه با یک شخص زیبا رو ممکن اسـت از ترس یا حسادت، تصمیم بـه زمین زدن او بگیرند. برای مثال تحقیقات ثابت کرده اگر شخص جذابی گفت‌وگو ي کاری داشته باشد و فرد استخدام کننده هم‎جنس او باشد، این احتمال وجوددارد کـه شخص پذیرفته نشود چون گفتگو کننده احساس خطر می کند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

در محیط هاي کاری هم میل بـه غیبت در مورد افراد خوش چهره در میان همکاران بیشتر اسـت چون انها نمیتوانند چهره ي آن شخص را از بین ببرند اما می توانند اینکار رابا شخصیت او انجام دهند. کسانی کـه از زیبایی ظاهری برخوردارند خود میگویند دیگران بـه ویژه با انها بیشتر رقابت می کنند.

 

افراد مخالف شان هر زمان کـه حال خوبی نداشته باشند آزارشان می دهند، آنها را درگیر احساس ناامنی روانی خودشان می کنند و از ترس رقابت، طرد شدن، حسادت یا هر علت دیگری، انها را کنار میزنند. افراد زیبا رو احساس می کنند دائماً روی یک صحنه، در حال قضاوت شدن هستند.

 

دیگران طبق معمولً انتظارات بالاتری از آنها دارند

روانشناسان بـه این پدیده «خطای هاله اي» میگویند، کـه در اثر آن، آدم ها ناخودآگاه هر نوع ویژگی مثبتی را دریک فرد بـه زیبایی ظاهری او ربط می دهند. اما زیبایی ظاهری دیگران در تعداد زیادی از افراد نه فقط تداعی کننده ي ویژگی هاي مثبت بلکه تداعی کننده ي نتایج مثبت هم هست.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

بهمین دلیل اگر کسی زیبا رو باشد، انها انتظار دارند کـه این شخص هم در زندگی خانوادگی و هم در زندگی کاری اش موفق باشد ودر مجموع زندگی اسانی داشته باشد. افراد جذاب معتقدند دیگران انتظارات بالایی از انها دارند و فکر می کنند آنها باید عملکرد حرفه اي خوبی داشته باشد و میزان موفقیت آنها هم باید با میزان زیبایی شان برابری کند.

 

اما اینکار چندان ساده اي نیست چون افراد زیبا رو هم مانند هر شخص دیگری شکست می‌خورند. اما بخش بی رحمانه ي ماجرا آنجا اسـت کـه آنها تا ابد بخاطر این شکست مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. تعداد زیادی از مردم معتقدند اگر کسی زیبا رو باشد، هر اتفاق بدی کـه برایش رخ دهد، مقصر خود او اسـت.

 

آنها اندکی باهوش تر از بقیه هستند

تحقیقات بیان می کند افرادی کـه از زیبایی ظاهری برخوردارند ممکن اسـت اندکی از دیگران باهوش تر باشند. در واقع نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد بین هوش و داشتن اندام متناسب ارتباط وجوددارد. با این حال، یکی از باورهای رایج این اسـت کـه افراد خوش چهره حتما احمق هستند. اشخاص زیبا رو همیشه درگیر این کلیشه هستند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

افرادی کـه از زیبایی ظاهری برخوردارند گفته اند حتی دوستان شان اعتراف کرده اند کـه فکر میکردند آنها زیبا تر ازآن هستند کـه بتوانند باهوش باشند. این کلیشه پیامدهایی دارد کـه ممکن اسـت افراد جذاب انها را تجربه کرده باشند. هر زمان کـه آنها بـه طریقی باهوش بودن خودرا نشان داده اند، این مسأله بـه مذاق دیگران خوش نیامده و بازهم آنها را قضاوت کرده اند.

 

خیلی ها فکر می کنند آدم هاي جذاب، قابل اعتماد هستند

پدیده ي خطای هاله اي کـه پیشتر ازآن صحبت شد، باعث می‌شود تعداد زیادی از آدم ها در هر سن و سالی ناخودآگاه این عقیده را داشته باشند کـه اگر کسی زیبایی ظاهری دارد، بنابر این مهربان، شوخ طبع، صادق و قابل اعتماد هم هست.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

افراد خوش چهره خود تصدیق می کنند کـه این تبعیض را تجربه کرده اند و می‌گویند آدم ها اغلب با انها رفتار بهتری دارند. علاوه بر این، آنها می توانند آزادانه تر و آسان تر رفتار کنند چون دیگران در برابر آنها بخشنده تر هستند. حتی کودکان هم تقریبا فوراً با انها احساس اسانی می کنند.

 

قانع کننده تر هستند

داشتن جذابیت ظاهری بـه آدم ها اعتماد بـه نفس بیشتری می‌دهد و همین مسأله اسـت کـه بـه آنها قدرت متقاعد کردن دیگران را می‌دهد. برای مثال، تحقیقات نشان داده در گفت‌وگو هاي کاری اگر متقاضیان از جنس مخالف استخدام کننده باشند، احتمال بیشتری وجوددارد کـه استخدام کننده افراد جذاب را استخدام کند، چون زیبایی این افراد روی تصمیم استخدام کننده تأثیر می‌گذارد.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

حتی اگر خود افراد زیبا رو سعی نداشته باشند دیگران را متقاعد کنند و کار خودرا پیش ببرند، بازهم بـه اسانی می توانند با یک تقاضای بـه چیزی کـه می‌خواهند برسند. بهمین دلیل کسانی کـه از زیبایی ظاهری برخوردارند خود اعتراف کرده اند کـه می توانند از زیر بعضی کارها در بروند مثلا می توانند در امتحان قبول شوند.

 

آنها هم چنین می توانند: هنگام رانندگی جریمه نشوند یا مجانی عضو یک باشگاه شوند. خوشبختانه افراد زیادی هستند کـه دوست ندارند از جذابیت هاي ظاهری شان سوء استفاده کنند. آنها می‌دانند کـه نسبت بـه تعداد زیادی از آدم ها از برتری هاي ظاهری زیادی برخوردارند، اما چندان علاقه اي بـه استفاده ازآن ندارند یا بـه کلی بـه این مسأله بی علاقه هستند.

 

دیگران طبق معمولً فکر می کنند کـه انها از سلامتی بدنی هم برخوردارند

 

تحقیقات بیان می کند کـه تقارن چهره می تواند یکی از نشانه هاي برخورداری از سلامت جسمی تلقی شود و کسانی کـه ویژگی هاي چهره ي آنها زیبا تلقی نمی‌شود، بیشتر مستعد بیماری هستند. جدا از چهره، بحث اندام هم مطرح اسـت.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

کسانی کـه جذاب تلقی می شوند، اندام متناسبی دارند و از وزن متعادلی برخوردارند، مسأله اي کـه افرادی کـه از سلامتی بدنی برخوردارند را برجسته می کند. تعداد زیادی از افراد زیبا رو از اندام خود مراقبت می کنند و سعی می کنند تناسب آنرا حفظ کنند. آنها اعتقاد دارند کـه باید رژیم غذایی سالمی داشت، ورزش سبکی کرد، آب نوشید و همیشه از کرم ضد آفتاب استفاده کرد.

 

سخت می توانند متوجه شوند کسی واقعاً دوست شان دارد

 

در ابتدای یک رابطه عاطفی، افراد زیبا رو طبق معمولً تا حدودی در مورد قصد و نیت شریک عاطفی شان مردد هستند. افراد خوش چهره مطمئن نیستند کـه آیا آن مرد یا زن عمیقاً دوست شان دارد یا فقط بـه ظاهر آنها جذب شده اسـت. حتی ممکن اسـت فکر کنند کـه شریک عاطفی شان فقط می‌خواهد با زیبایی ظاهری آنها در برابر دیگران خودنمایی کند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

بهمین دلیل اسـت کـه افراد زیبا رو میگویند سخت می توانند شریک عاطفی اي پیدا کنند کـه درک و شناخت درستی از آنها داشته باشد. انها احساس می کنند شریک عاطفی شان مانند دیگران فقط اخلاق انها را تحمل می کند. بعضی زنان زیبا رو هم اذعان کرده اند مطمئن نیستند کـه آیا مردی دوست دارد خودشان را بشناسد یا فقط بـه دنبال زنی اسـت کـه مثل یک غنیمت جنگی برای او باشد.

 

برخلاف میل شان دائماً در مرکز توجه هستند

نگاه تحسین برانگیز دیگران شاید چند باری برایشان خوشایند باشد، اما بعد از مدتی، در مرکز توجه بودن، افراد زیبا رو را معذب می کند، احساس بد و ناراحت کننده اي بـه آنها می‌دهد و می تواند اعتماد بـه نفس انها را پایین آورد.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

انها طبق معمولً احساس ناامنی روانی می کنند چون بیش از حد روی ظاهر و اندام انها تمرکز میشود و احساس می کنند هیچ جایی برای پنهان شدن ندارند. علاوه بر این، انها گاهی با نگاه هاي ترس آوری از سمت غریبه هایي مواجه می شوند کـه قصد و نیت بدی دارند، بهمین دلیل باید بسیار بیشتر مراقب باشند.

 

زیبایی ظاهری نه پایدار اسـت و نه حتی بالاترین سرمایه ي آنها

شکی نیست کـه زیبایی ظاهری می تواند مزایایی داشته باشند، اما این ویژگی هم ابدی نیست. بـه علاوه، زیبایی یک سرمایه ي ناپایدار محسوب میشود. با بالا رفتن سن، افراد جذاب احساس می کنند زیبایی ظاهری انها بطور چشمگیری در حال از بین رفتن اسـت.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

کما بیش مثل این می‌ماند کـه از یک ابر قدرت برخوردار بوده باشید و حالا بتدریج از دستش بدهید. اگرچه، نکته ي مهم این اسـت کـه بخاطر داشته باشید زیبایی ظاهری اساسی ترین چیزی نیست کـه برای موفقیت در زندگی حتما بـه آن نیاز دارید.

 


 

کدام ویژگی ها باعث جذاب‌ تر دیده شدن افراد می‌شود؟

 

در سالیان گذشته، مطالعات و تحقیقات گسترده‌اي در مورد این کـه مردم چگونه میتوانند نظر دیگران رابه خود جلب نمایند صورت گرفته اسـت. نتیجه این مطالعات علمی نشان داده کـه گستره‌ي این عوامل بسیار وسیع اسـت و از بوی عطر و بدن مرد گرفته تا دیدن گروهی زنان می توانند فاکتورهای برای جلب توجه جنس مخالف بشمار بروند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

عده اي از مطالعات هم چنین گفته‌اند کـه عده اي از مردم جذب کسانی میشوند کـه طرز فکر مشابهی بـه آنها دارد و علاقه‌مندی‌ها و خواسته‌هایشان باهم یکی اسـت. فارغ از همه ی موارد یادشده، در بعضی تحقیقات علمی مشخص شده کـه ویژگی‌هاي چهره یک فرد می تواند در جلب توجه دیگران نسبت بـه او نقش اساسی داشته باشد. 

 

تقارن

در تحقیقی کـه نتیجه آن در نشریه روانشناسی تطبیقی چاپ شده و تحقیق دیگری کـه در مجله تکامل و رفتار انسان منتشر شده اسـت، در شرایط تجربی، زنان و مردان هردو صورت‌هایي کـه از تقارن کامل برخوردار هستند رابه دیگر چهره‌ها ترجیح میدهند. در مطالعه علمی دیگری هم ثابت شد دوقلوهایی کـه صورت قرینه داشتند، بسیار جذاب‌تر از بقیه انتخاب شدند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

یک جمع‌ بندی کـه محققان از این نتایج بدست آورده‌اند این اسـت کـه در فرایند تکامل، اغلب مردم صورت متقارن را نتیجه سلامت خوب بدن می دانیم و از این‌رو بـه سمت این‌گونه چهره‌ها کشش بیشتری داریم. چهره متقارن می تواند نشانه «ژن خوب» باشد. بـه این مفهوم کـه فرد در دوران جنینی در رحم مادر خود، در شرایط درستی بوده و فشارهای محیطی موجب تغییر شکل صورتش نشده اسـت.

 

عدم تقارن

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

این یک قانون مکتوب نیست، اما واقعیت این اسـت کـه تعداد زیادی از هنرمندان و هنرپیشه‌هایي کـه مـا دوست داریم، چهره‌هاي متقارن و قرینه‌اي ندارند اما برایمان جذاب و دوست‌داشتنی هستند. بـه‌طور مثال، تعداد زیادی از مردم اعتقاد دارند کـه خنده‌هاي کج هنرمندی هم چون میلو آنتونی ونتیمیگلیا، بسیار جذاب و دوست‌داشتنی اسـت.

 

صورت معمولی

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

تعداد زیادی از مردم معتقد هستند چهره‌هاي معمولی با ویژگی‌هاي متوسط جذاب‌تر از صورت‌هاي خاص هستند. درسال ۱۸۷۸ میلادی، تحقیقی کـه روی صورت‌هاي مختلف انجام شده بود، نشان می‌داد کـه بیشتر مردم صورت‌هاي عادی را بیشتر دوست دارند. بـه این خاطر کـه ترکیبی از ژن‌هاي مختلف هستند. مزیت این ترکیبی بودن هم این اسـت کـه این افراد در مقابل بیماری‌ها و ویروس‌ها مقاومت بیشتری دارند.

 

چهره جا افتاده

در تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۲ میلادی صورت گرفت مشخص شد زنان بـه سمت مردانی با چهره‌هاي جاافتاده کشش بیشتری دارند. جالب اسـت کـه بیشتر زنانی کـه بـه لحاظ مالی استقلال کامل داشتند مدعی بودند کـه مردان جاافتاده و میان‌سال از نظرشان جذاب‌تر هستند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

محققان این موضوع رابا «اثر جرج کلونی» یاد میکنند و دلیل این عقیده زنان را دراین می ‌دانند کـه خانم‌ها بین بلوغ تا یائسگی «مدت محدود» قابلیت باروری دارند اما مردان تا کهن‌سالی نیز همان‌ گونه بارور باقی میمانند.

 

موی صورت

عده اي از مردان شش تیغه هستند و برخی دیگر ته‌ریش یا ریش کامل دارند. در مطالعاتی کـه درسال ۲۰۱۳ میلادی صورت گرفت، عکس ۱۷۷ مرد بـه ۳۵۱ زن نمایش داده شد. این مردها چهره‌هاي متفاوتی داشتند، برخی ریش، تعدادی ته‌ریش، شش تیغه و حتی ریش بلند داشتند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

نتیجه نظرسنجی خانم‌ها نشان داد، مردانی ریش کوتاه «۱۰ روزه» دارند بیشتر از بقیه برای زنان جذابیت داشته‌اند. هم چنین دراین آزمایش مشخص شد کـه ریش بلند، شش تیغه و ته‌ریش خیلی کوتاه کمترین میزان محبوبیت را داشتند.

 

جای زخم

این مورد بـه زن یا مردن بودن فرد بستگی دارد. در مطالعاتی کـه نتیجه آن در مجله شخصیت و تفاوت‌هاي فردی منتشر شد، مشخص گشت کـه مردانی کـه جای زخم روی صورت خود دارند برای برخی زنان جذاب‌تر هستند. اما این مساله در مورد زنان بـه هیچ وجه مصداق ندارد.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

محققان با نمایش عکس ۲۴ زن و ۲۴ مرد بـه ۲۰۰ دانشجو از آنها خواستند تا جذاب‌ترین چهره‌ها را از نظر خود مشخص کنند. هم چنین از آنها خواستند تا مشخص کنند کـه آیا این افراد برای رابطه طولانی یا کوتاه‌مدت مناسب هستند یا خیر. نتیجه نشان داد کـه مردانی کـه جای زخم درصورت خود داشتند، از نظر زنان برای یک رابطه کوتاه و غیرازدواجی مناسب هستند.

 

آشنا بودن چهره

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

دریک مطالعه دیگر کـه در مجله کورنت بیولوژی منتشر شده، گفته شد همیشه ژنتیک در جلب توجه افراد نقش ندارد. بعضی مواقع این تجربه شخصی ماست کـه چهره‌اي را برایمان جذاب و دوست‌داشتنی میکند. یعنی مـا چهره‌هاي آشنایی کـه حس یا خاطره‌اي خوب را برایمان تداعی میکنند را بسیار جذاب می بینیم. این در حالیست کـه ممکن اسـت نظر دوستمان در مورد آن شخص کامل متفاوت باشد.

 

سادگی

در تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۶ میلادی انجام شد، مشخص گشت کـه مردها بیشتر از این کـه کـه بـه شکل چشم یا لب زنان توجه داشتند، ترکیب کلی صورت آنها را می بینند و دوست دارند. دراین آزمایش، بـه ۱۶۹ مرد فرانسوی عکس‌هایي از صورت زنان مختلف نمایش داده شد و از آنان خواسته شد تا از صفر تا ۲۰ بـه این زنان امتیاز دهند.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

نتیجه نشان داد کـه مردان عموما چهره‌هایي را انتخاب کرده‌اند کـه هیچ ویژگی خاصی ندارند، حتی خیلی متقارن نیستند و گاها رنگ‌پریده و روشن بـه‌نظر می رسند.

 

صورت‌ هاي شبیه والدین

برخی تحقیقات جدید ثابت کرده‌اند کـه مردم اغلب جذب صورت‌هایي می شوند کـه شبیه پدر یا مادر آنهاست. بر اساس تحقیق سنت اندروز، مـا اغلب جذب کسانی می شویم کـه شبیه والدین‌مان «از جنس دیگر» هستند بـه این خاطر کـه آنها اولین حامیان و مراقبان مـا بوده‌اند و مـا دوستشان داریم.

افراد زیبا و جذاب با چه مشکلاتی رو به رو می شوند؟

در مطالعات سال ۲۰۰۲ نیز مشخص شد، کسانی کـه والدین مسن «بالای ۳۰ سال» دارند، خیلی کم بـه سمت جوانان کشیده و جذب می شوند. این در حالیست کـه افرادی کـه والدین زیر 30 سال دارند، برعکس رفتار می کنند و سراغ پارتنرهای جوان می روند.