پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

 

در اینبخش آموزش هایي برای انتخاب اسم برای فرزند را مرور میکنیم. همیشه برای مـا سوال اسـت کـه چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟ و سوال دیگر: تاثیر نام انتخاب شده توسط مـا بر روی فرزند مـا چگونه خواهد بود. امروز از 0 تا 100 سوالاتی راکه قبل از انتخاب نام مناسب برای فرزند باید از خودمان بپرسیم را بررسی خواهیم کرد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

بشما تبریک می‌گوییم. بزودی فرزندتان چشم بـه جهان می گشوید و بـه زندگی شـما رنگ تازه اي می بخشد. اما یکی از اقداماتی کـه باید قبل از تولد فرزندتان انجام دهید، انتخاب نام اوست. انتخاب اسم فرزند، یکی از سخت ترین تصمیمات اسـت، از این رو کـه تا پایان عمر با فرزندتان می ماند و حتی می تواند زندگی وی را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو باید وسواس زیادی دراین مسئله بـه خرج داد.

 

آیا اسم در کنار فامیلی زیبا به نظر می‌رسد؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

عده اي از اسم‌ها بـه تنهایی زیبا بنظر میرسند، اما زمانی کـه درکنار نام خانوادگی قرار میگیرند، هیچ هماهنگی ندارد. بعنوان مثال اگر فامیلی فرزند شـما محمدی ست، بهتر اسـت کـه از گذاشتن اسم محمد خودداری کنید. علاوه بر آن، موزیک اسم و فامیلی فرزندتان درکنار هم باید زیبا و دلنشین باشد؛ بنابر این هر اسمی کـه درنظر دارید رابه همراه نام خانوادگی بیان کنید.

 

دیگران فرزندتان را به چه نامی صدا خواهند زد؟

حتی اگر شـما دوست نداشته باشید کـه نام فرزندتان را مخفف یا کوتاه کنید، افرادی هستند کـه اینکار را می کنند؛ بنابر این بـه مخفف نامی کـه انتخاب کرده‌اید نیز دقت کنید.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

بعنوان مثال خیلیها سوفیا را سوفی می خوانند یا خشایار را خشی صدا میزنند، آیا شـما از مخفف نامی کـه انتخاب کرده‌اید، راضی هستید؟ اگر فکر می کنند کـه مخفف نام او مسخره بنظر می آید، بهتر اسـت کـه نام دیگری برای فرزند در راهتان انتخاب کنید.

 

آیا نام شخصیت خاصی را روی او گذاشته اید؟

قبل از این‌کـه نام یک چهره مشهور یا شخصیت تاریخی را برای فرزندتان انتخاب کنید، بـه شهرت آن‌ها نگاهی بیاندازید. آیا نامی کـه انتخاب کرده‌اید مربوط بـه شخصیتی محبوب اسـت یا منفور. اگر شخصیتی کـه انتخاب میکنید، شخصیتی بدنام باشد، بی شک حسی منفی رابه اطرافیان منتقل خواهد کرد.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

مثلاً اگر شـما نام فرزندتان را چنگیز بگذارید، هر زمان کـه وی را صدا میکنید بـه یاد چنگیز خان مغول می‌افتید؛ بنابر این اگر اسمی کـه برای فرزندتان درنظر گرفته اید، مشابهی اسم شخصیتی مشهور در واقعیت اسـت، حتماً بـه رزومه و میزان شهرت آن فرد نگاهی بیاندازید.

 

نامی که انتخاب کرده اید چه معنایی دارد؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

یکی از موارد مهمی کـه باید هنگام انتخاب فرزندتان درنظر بگیرید، معنی آن اسـت. مطمئنا زمانی کـه نام فرزندتان رابه دیگران میگویید، نخستین سوالی کـه آن‌ها از شـما خواهند پرسید این اسـت: «چـه معنی دارد؟» اگر معنی اسم فرزندتان زیبا باشد، مطمئنا بیشتر بـه دل خواهد نشست.

 

تلفظ آن ساده است؟

مطمئنا نه خود شـما و نه در آینده، خود فرزندتان، هیچکدام دوست ندارید کـه دیگران در تلفظ نام فرزندتان بـه مشکل برخورند. زمانی کـه فردی بـه زیبایی نام شـما رابه زبان می‌آورد، شـما بیشتر تحت تاثیر حرف‌هاي او قرار خواهید گرفت، غیر از این اسـت؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

پس بهتر اسـت نامی انتخاب کنید کـه بـه سادگی تلفظ شود، در غیر این صورت فرزندتان ترجیح میدهد کـه هیچ کجا نامش رابه زبان نیاورد.

 

آیا نامی رایج است؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

برخی اسم‌ها بسیار رایج اند، بعنوان مثال دریک کلاس درس طبق معمول ۲ تا ۳ اسم سارا وجوددارد. آیا دوست دارید زمانی کـه نام سارا را در جمعی صدا می کنید، چند نفر بطور هم زمان بـه سمت تان برگردند؟ اگر پاسخ شـما منفی ست، بهتر اسـت کـه بـه دنبال اسمی خاص‌تر باشید.

 

آیا در بلند مدت نام مناسبی خواهد بود؟

عده اي از نام‌ها هیچگاه قدیمی نمی شوند، اما همه ی نام‌ها آن گونه نیستند. نامی کـه برای کودکان متولد شده ۲۰ سال پیش مناسب بوده، ممکن اسـت برای کودکان امروزی مناسب نباشد؛ بنابر این در نام گذاری فرزند باید بـه شرایط روز جامعه نگاه کنیم تا نام مورد انتخاب برای زندگی فردای فرزندمان نیز مناسب باشد.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

فراموش نکنیم کـه فرزند مـا می خواهد تا ۱۲۰ سال دیگر هم با این نام زندگی کند. برخی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با اسامی قدیمی مانوس‌تر بوده و ممکن اسـت اصرار بر نامی داشته باشند کـه مناسب شرایط روز جامعه نباشد، بهتر اسـت با رعایت احترام آن‌ها را متقاعد کرده ودر انتخاب نام از مشورت جوان‌تر‌ها بیشتر بهره‌مند شویم.

 

آیا نظر دیگران برایتان اهمیت دارد؟

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

اگر فکر می کنید کـه نظر دیگران در مورد اسم فرزندتان برایتان مهم اسـت، باید بـه دنبال اسمی باشید کـه اطرافیان تان هم در مورد آن با شـما اتفاق نظر دارند. اما اگر نقد‌هاي منفی آن‌ها برایتان هیچ اهمیتی ندارد، بهتر اسـت هر اسمی کـه خودتان فکر می کنید برای فرزندتان مناسب اسـت را انتخاب کنید.

 


 

تاثیر نام افراد بر سرنوشت اجتماعی و روابط عاطفی آنان

آیا از نام خود راضی هستید؟ دوست دارید شنیدن نامتان چـه حسی را در دیگری برانگیزد؟ شنیدن چـه نام‌هایي برایتان لذت‌بخش اسـت؟ نام‌ها بازتاب‌دهنده فرهنگ‌هاي گوناگون‌اند کـه از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای داده‌اند. تصور این‌کـه موجودی نام نداشته باشد بسیار دشوار اسـت. مبادله “نام” میان آدمیان گام نخست برای ایجاد یک رابطه انسانی یا گسترش هرگونه پیوند اجتماعی اسـت.

 

کما این‌کـه چـه در آغاز پیوند عاشقانه و چـه برای داوطلب شدن برای انجام کاری باید “نام”ي را بر کسی یا کاری گره زد و “نامزد” شد. نام عنصری اسـت کـه فراگیر شدنش موجب شهرت اسـت و بیش از حد محدود شدنش باعث گمنامی. قضاوت نیک مردمان درباره آنرا “خوش‌نامی” و نقطه مقابلش را “بدنامی” میخوانند. گرچه سعدی پیوند عشق و نیک‌نامی را جور دیگر میبیند:

 

دگر بخفته نمی‌بایدم شراب و سماع

کـه نیک‌نامی در دین عاشقان ننگست

 

نه فقط انسانها بلکه هر موجودی بدون داشتن یک نام معین، در یافتن یک هویت مستقل ناکام می ماند؛ هویتی کـه باعث شناخت میشود. نام هر فردی بـه مرور زمان ودر پیوند با دیگر افراد جامعه، علاوه بر تداعی یک هویت ظاهری، حامل یک هویت عمیق غیرظاهری برای مخاطبان اسـت کـه در پی تداوم روابط، بـه مرور شکل کامل‌تری بخود می گیرد.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

بنابر این هر “نام” بـه مرور زمان مجموعه‌اي از خاطرات و تاثیرات را در ذهن و ضمیر دیگران بـه جا می گذارد کـه خاستگاه اصلی تعداد زیادی از قضاوت‌ها یا تمایلات متقابل افراد بـه یک دیگر تلقی میشود؛ عشق و صمیمیت، خشم و نفرت یا هر نوع واکنش رفتاری دیگر.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

این نوع تصورات و بازتاب‌هاي آن کـه با شنیدن نام دیگران در ضمیر افراد تداعی می شود، علاوه بر آنکه عنصر اصلی تمایز افراد از یک دیگر اسـت، تا جایی ادامه مییابد کـه نقش کارکردی آن در روابط اجتماعی بـه مرور از شکل ظاهری فرد هم فراتر رفته و تاثیرات پایدارتری بـه جا می گذارد. تصوراتی کـه کلیدواژه ورود بـه آن “نام” افراد اسـت.

 

نام ابزاری فراتر از شناخت ظاهری

پزشک ناصر فکوهی، انسان‌شناس، در مقاله “نام‌ها و فرهنگ” می نویسد: «نام‌ها یکی از پراهمیت‌ترین ابزارهایی هستند کـه مـا برای تحلیل فرهنگ‌ها در دست داریم. فاصله میان مفهوم ایدئولوژیک، هژمونیک و تعریف عمومی یک نام دریک نظام اجتماعی، همگی از مواردی هستند کـه باید بـه آن ها توجه کرد.

 

هر چند نام‌ها «بنا بر نظریه‌هایي کـه بیشترین اجماع درباره آن ها وجوددارد» صرفا ابزارهای قراردادی در زبان‌ها هستند تا بتوان دستگاه نمادساز زبان را کارا کرد، اما در عمل بدلیل درونی شدن در نظام ذهنی، بسیار فراتر از این قرارداد رفته‌اند.» هر نامی علاوه بر داشتن معنای معین یک کلمه، بار معنایی خاصی را در ارتباط با یک شخص بخصوص با خود حمل میکند.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

یعنی نام علاوه بر اطلاق بـه یک فرد، در طول زمان معرف شخصیت همان فرد هم تلقی می شود کـه واکنش‌هاي متفاوتی را در ذهن طرف مقابل ایجاد میکند. از این رو می توان “اسامی” را کلماتی فرض کرد کـه مجموعه‌اي از خاطرات و تصورات رابا خود جابه‌جا میکنند.

 

اسامی دخترانه تابوها و تبعیض‌ ها

نوع کاربرد اسامی دریک جامعه تا حدودی معرف شخصیت فرهنگ عمومی همان جامعه اسـت، یعنی آینه تمایلات فکری و مناسبات اجتماعی دست کم بخشی از لایه‌هاي اجتماعی محسوب میشود. “آقا محسن! مـن بیرون کنار اتومبیل منتظرم، زود بیا…” این جمله توام با فریاد مردی اسـت کـه با همسر و فرزند دو ساله‌اش بـه یک جشن عروسی دعوت شده‌اند.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

او میـــخواهد بـه همسرش کـه در “قسمت زنانه تالار پذیرایی” مشغول شادی اسـت یادآوری کند کـه وقت رفتن اسـت و او در خیابان منتظرش اسـت! وقتی با تعجب از او می‌پرسم چرا بـه همسرش می گوید “آقا محسن” پاسخ می دهد: “محسن اسم پسر منه، عیال هم می‌دونه کـه منظورم چیه”!

 

چرا عده اي از مردان در فضاهای عمومی حاضر بـه بردن نام همسران‌شان نیستند و از انها با عناوینی مانند عیال، خانواده، منزل یا هر لقب غیرمستقل دیگری یاد میکنند؟ تعداد زیادی از کارشناسان علت این رفتار را، مالکانه و “ناموسی” دانستن تمام هویت زنانه همسر «دختر یا مادر و خواهران» از سوی برخی مردان سنتی – مذهبی می دانند.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

در فرهنگ‌هاي لغت، “ناموس” از مفاهیم و ارزش‌هاي مردسالارانه در نظام اخلاقی کشور هـای اسلامی از جمله ایران بـه شمار می رود کـه در ردیف کلماتی مانند شرف و عصمت و آبرو قرار میگیرد. باور داشتن بـه “ناموس” در میان برخی گروه‌هاي اجتماعی، مردان را وا می‌دارد کـه مسئله حریم خانوادگی خودرا تا آنجا تعمیم دهند کـه نام بردن از همسرشان در فضای عمومی را نوعی شکستن حریم خانوادگی تلقی کنند.

 

رفتاری کـه هم زمان محدودیت‌هاي فراوان دیگری بر زنان تحمیل می کند و گاهی تخطی یک مرد از این راه و رسم، می تواند سرزنش سایر مردان همان طبقه اجتماعی را در پی داشته باشد. البته تبعیض‌هاي جنسیتی محدود بـه “ناموسی” دیدن حقوق زنان نیست، زیرا گرچه با توسعه نسبی شرایط اجتماعی از شدت وخیم بودن “دختردار” شدن بجای آوردن “پسر کاکل زری” کـه بتواند نام نیاکان خودرا زنده نگه دارد کاسته شده.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

اما همان‌ گونه در عده اي از مناطق جهان، از جمله ایران، ترجیح بعضی والدین بـه داشتن فرزند پسر را نمیتوان نادیده گرفت. تا آنجا کـه همان‌ گونه شاهد نام‌گذاری‌هایي مانند “بسی”، “دختر بس” یا معادل آن مثل “قزبس” و “گل بس” و “کفایت” برای دخترانی هستیم کـه خانواده از تولد آن ها ناخرسند اسـت.

 

جزئی از تابلوی آفرینش اثر میکل آنژ: چندی پیش درمنطقه ساتارا در شهر ماهاراشترا در هند ۲۸۵ دختر جوان اجازه یافتند اسامی مورد علاقه خودرا برگزینند و شناسنامه‌هاي جدیدی دریافت کنند. این دختران همه ی “ناکوزا” یا “ناکوشی” نامیده میشدند کـه بـه زبان هندی “ناخواسته” معنی می دهد.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

دراین جشن “رهایی از نام‌هاي تحقیرآمیز” تعدادی از این دختران اسامی هنرپیشه‌هاي مشهور “بالی‌وود” را برای خود برگزیدند و برخی دیگر اسامی سنتی و زیبای هندی مانند “وایشالی” کـه مترادف زیبا، خوب یا متمول اسـت را انتخاب کردند. طی سال‌هـای اخیر جنبش دختران هندی برای رهایی از اسامی تحقیرآمیز و تحمیلی کـه تاثیر مستقیمی بر موقعیت اجتماعی آنان میگذارد، رشد یافته اسـت.

 

تاثیر نام بر روابط عاطفی و عاشقانه

همان طور کـه پیشتر اشاره شد “نام” هر فرد کلیدواژه‌اي اسـت کـه علاوه بر اشاره بـه یک فرد خاص، هویت و شخصیت فرد را نشان میدهد و ناخواسته مـا رابه آرشیوی از اطلاعات انباشته شده و تحلیل و قضاوت‌هاي مـا درباره آن شخص هدایت می کند. در حقیقت تمامی تصورات مـا از یک فرد آشنا بلافاصله پس از شنیدن نام او در ضمیرمان تجلی مییابد بی‌آنکه نیازی بـه دیدن او داشته باشیم.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

هم چنین بدلیل تاثیر مستقیم حس‌ها و تصورات انسان بر فعل و انفعالات شیمیایی بدن و نیز واکنش‌هاي ارادی و غیرارادی رفتاری، “نام” جایگاه مهمی را در چگونگی مبدل ساختن این تصورات بـه انواع واکنش‌هاي رفتاری بخود اختصاص می دهد. هرگاه نامی را می شنویم اما نسبت بـه صاحب آن شناختی نداریم، ذهن بطور خودکار مناسبترین واکنش را پیدا میکند.

 

واکنشی کـه سوابق ذهنی و کاراکتر فرد شنونده در شکل گیری آن نقش بـه سزایی دارد. تحقیقات پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن نشان می‌د‌هد کـه انتخاب اسم بسیار مهم‌تر ازآن چیزی اسـت کـه تا کنون تصور میشد و شاید بهمین دلیل اسـت کـه “کتاب‌هاي اسم” نزد مردم از محبوبیت بالایی برخوردارند.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

بـه گفته این محققان، داشتن یک اسم زیبا و خوش‌موزیک نه تنها احساس خاطرجمعی فرد بـه خودش را افزایش میدهد بلکه موجب می شود دیگران بطور مثبت‌تری بـه فرد نگاه کنند. سرپرست این تیم پژوهشی می گوید: «این‌کـه افراد چـه کار می کنند و بـه چـه فکر می کنند اهمیت چندانی ندارد. در واقع مغز انسان بـه محض شنیدن اسمی کـه تلفظ می شود پالسهایی را ارسال و دریافت کرده و با توجه بـه اسم فرد درباره وی قضاوت می کند.

 

زیرا نامی کـه مـا رابا آن صدا می زنند یک سمبل و یک آینه اسـت. در واقع اسم هم چون یک کارت ویزیت عمل می کند کـه معرف و بیانگر شخصیت درونی مـا اسـت. آوا و معنایی کـه یک اسم دارد می تواند بطور مستقیم روی رفتار و قضاوت دیگران نسبت بـه مـا اثر بگذارد. موزیک و معنای اسم فرد حتی روی تولید هورمون‌هاي اکسیتوسین، دوپامین و اندورفین نیز اثر میگذارد.»

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

جالب توجه این‌کـه هورمون‌هاي مورد اشاره دراین پژوهش علمی رابطه مستقیمی با فعالیت‌هاي جسمی و جنسی دارند. “اکسیتوسین” کـه ازآن بعنوان “هورمون عشق” هم نام می برند، توسط غده هیپوفیز ترشح می شود و بطور کلی در رشد رفتارهای اجتماعی و واکنش‌هاي فردی و بازرسی اضطراب نقش کلیدی دارد.

انتخاب اسم برای فرزند | چگونه بهترین نام را برای فرزندمان انتخاب کنیم؟

تقویت اعتماد بـه نفس، جلب خاطرجمعی، فداکاری، خطرپذیری، مهربانی و تقویت روابط عاطفی و عاشقانه و تمایلات جنسی از جمله مزیت‌هاي ترشح این هورمون اسـت. جالب آن کـه شنیدن نام یا صدای فرد مورد علاقه، یادآوری خاطرات شیرین و حتی یک نگاه مهربان از راههای ترشح این هورمون در بدن هستند.