پارس ناز پورتال

انجام دادن کارها بصورت گروهی کلید موفقیت

انجام دادن کارها بصورت گروهی کلید موفقیت

انجام دادن کارها بصورت گروهی کلید موفقیت 

انجام دادن کارها بصورت گروهی در بازدهی و روند سرعت کار بسیار اثر بخش خواهد بود و همۀ شرکت هاي بزرگ رمز موفقیت خود را کار گروهی می‌دانند. “یک دست صدا ندارد” همۀ ما این ضرب­‌المثل قدیمی که کار گروهی را تشویق می‌­کند, شنیده‌ایم” اما مزیت کار گروهی چیست؟ افراد زیادی بر این باورند که موفقیت شغلی آن ها فقط به درستی

 

و منظم بودن عملکرد و فعالیت‌هایشان مرتبط هست” در حالی که این تنها راه رسیدن به موفقیت نیست. شما همه ي‌ کارها را نمیتوانید به تنهایی انجام دهید.کلید موفقیت یک پروژه, عملکرد پیروز کار‌ گروهی تیم آن هست. مهمترین مزیت کار گروهی ترکیب مهارت‌ها و استعدادهای افراد هست. گروه‌هاي کاری میتوانند

 

به گزارش پارس ناز از مهارت‌هاي متنوع افراد گروه برخوردار شوند” مهارت‌هایي که هرکس به تنهایی نمی تواند انها را کامل داشته باشد. اعضای یک گروه وقتی با همفکری یکدیگر میتوانند بر دشواری های پیش‌آمده در روند کار غلبه کنند, به‌ تدریج مهارت‌هاي حل دشوار را می‌آموزند و هر بار که لازم باشد از‌ آن مهارت‌ها بهره گیری می کنند.

انجام دادن کارها بصورت گروهی کلید موفقیت