پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن 

8 مارس بعنوان روز جهانی زن نامگذاری شده است و به منظور تجلیل از خانم ها در این روز حرکت های نمادین بسیاری در جهان انجام می شود. پلیس‌های ترافیک در شهر ولادی‌وستوک جنوبی ترین نقطه روسیه در آستانه روز جهانی زن به رانندگان زن گل قرمز اهدا کردند. ما هم به زنان در سراسر جهان این روز را تبریک می گوییم و با نشان دادن تصاویر زیر این روز را گرامی می داریم.اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن

اهدای گل قرمز به رانندگان خانم در روز جهانی زن