پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

در زمان قاجار کشمکش های زیادی در ایران وجود داشت و دخالت کشورهای خارجی موجب شده بود تا اوضاع کمی به هم ریخته باشد.پس از دوران صفوی و با روی کار آمدن شاهان قاجار نيروی نظامی ايران به تدریج رو به قهقرا رفت. در زمان قاجار آموزش نظامی مدرنی در ایران وجود نداشت و با روی کارآمدن حکومت پهلوی تشکیلات نظامی ایران واحد و یکپارچه شد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس قشون نظامی در زمان قاجار: در زمان قاجار آموزش نظامی مدرنی در ایران وجود نداشت. به گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” اکثر افراد نظامی در زمان قاجار به شکل سنتی افراد ایل و قبایل مختلف بودند که علاوه بر شمشیر و کمان حالا به تفنگ‌های سرپر ابتدایی نیز مجهز شده بودند.اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

در اواخر دوران قاجار، ناصرالدین شاه که در سفرهای فرنگ خود تحت تاثیر نیروهای قزاق روس قرار گرفته بود، نیروی قزاق ایرانی را تشکیل داد که تا اواخر دوره قاجار منظم‌ترین و مجهزترین قوای نظامی ایران محسوب می‌شد. چندی بعد رضاشاه از دل همین نیروهای قزاق بیرون آمد و ارتش مدرن ایران را تشکیل داد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

به گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” لباس‌های مندرس و اسلحه‌های از کار افتاده از جمله ویژگی‌های قوای نظامی ایران در دوران قاجار بود.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

در دوران صفوی اروپایی‌ها هسته‌های اولیه مدرن کردن ارتش ایران هم‌چون تشکیل واحد توپخانه را پی‌ریزی کرده بودند ولی با روی کار آمدن شاهان قاجار هر چه در این‌باره رشته شده بود پنبه شد. قاجاریان دوباره به روش‌های سنتی ناکارآمد نظامی روی آوردند.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

ناصرالدین شاه قاجار در حال بازدید از سربازخانه قراولان حاضر در ارک تهران

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

قشون نظامی ایران در زمان قاجار

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

نظامیان سوئدی در زمان قاجار در تهران: به گزارش “موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران” در دوران قاجار همچنین فرماندهی سراسری و متمرکز در امور نظامی وجود نداشت‌ و واحدهای نظامی‌ تحت فرماندهی و هدایت نظامیان غیرایرانی بودند.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

آموزش نظامی پس از روی کار آمدن رضاشاه: ارتش مدرن و نوین ایران اما نه در زمان قاجار بلکه توسط رضاشاه پهلوی ساخته شد. رضاشاه پس از به قدرت رسیدن به نوسازی ارتش ایران پرداخت.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

نمایی از حرکت خودروهای جدید زرهی ایران مقابل رضاخان.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

با روی کارآمدن حکومت پهلوی بریگاد مرکزی و قزاق با هم ادغام شد و زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت. تشکیلات نظامی نیز واحد و یکپارچه شد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

رضاشاه پهلوی همچنین نظام آموزش نظامی و دانشکده افسری را بر اساس پیاده‌نظام مدرن اروپایی تدوین کرد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

او هرسال تعدادی از افسران ایرانی را برای آموزش فنون نظامی به اروپا می‌فرستاد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

با روی کار آمدن رضا شاه ادوات نظامی جدید قشون نظامی ایران مطابق روز شد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

اولین قدم‌های مکانیزه شدن ارتش ایران نیز شروع شد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

رضاشاه پهلوی زمانی که هنوز به پادشاهی نرسیده بود و احمدشاه قاجار او را با لقب “سردار سپه” به منصب سرداری برگزید، مدارس نظامی مختلف را در هم ادغام کرد که شالوده اصلی دانشکده افسری بود.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

رضاشاه مدارس نظامی را پس از ادغام به عمارت کامرانيه يا مکان کنونی دانشکده افسری منتقل کرد.

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

عمارت کامرانيه (دانشکده افسری)

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

واحد توپخانه با روی کار آمدن رضاشاه

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

اولین هواپیماهای نظامی پس از روی کار آمدن رضاشاه

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

خودروی‌های زرهی در اوایل دوران پهلوی

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

تانک‌های ابتدايی ارتش ایران در آغاز دوران پهلوی

اوضاع ارتش ایران از دوران قاجار تا پهلوی +عکس

نظامیان ایران در آغاز دوران پهلوی