پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی

مجموعه : مجله خبری روز
اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی 

امروز اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی هست, درمورد علت نامگذاری این روز و هم‌چنین علم آمار در زیر مطلبی ارائه نموده ایم. اول آبان ماه در تقویم کشورمون روز ملی آمار و برنامه ریزی اسم گذاری شده , اگر چه در تقویم جهانی 20 اکتبر مقارن 28 آبان ماه, روز جهانی آمار هست.

 

نگاهی به تاریخ کوتاه راه اندازی مرکز آمار
درسال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه , اداره ثبت احوال کشور راه اندازی شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد , فوت , ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور , ضرورت آگاهی از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به گردآوری این اطلاعات بپردازد مورد دقت قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 1303 هجری شمسی آیینامه اي به تصویب برسد و در این آیینامه اداره ایی مسول آمار , و وظایف آن مشخص شود.

 

براساس این مصوبه مسولیت گردآوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال 1318 هجری شمسی نخستین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.

 

در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر استان تهران و در سال 1319 و 1320 هجری شمسی در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.در ماه اسفند سال 1331 هجری شمسی سازمان مشارکت آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی , قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.

 

در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان مشارکت آمار عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای نخستین بار سازمانی که منحصراٌ وظیفه گردآوری آمار را به عهده داشت به وجود آمد که در سال 1334 هجری شمسی به اداره آمار عمومی , وابسته به وزارت کشور , تغییر اسم یافت و این اداره درسال 1335 هجری شمسی نخستین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد.

 

با راه اندازی اداره آمار عمومی , فعالیتهای آماری وارد مرحله جدیدی شد و هر ساله طرحهای گوناگون آماری در اساس هاي گوناگون اجتماعی * اقتصادی به اجرا درآمد که اهم انها به شرح زیر هست ;

 

* آمارگیری کشاورزی در سال 1339
* آمارگیری همانند اي نفوس در سال 1342
* سرشماری صنعتی در سال 1342
* آمارگیری بودجه خانوار در سال 1342

 

نیاز روزافزون دستگاههای برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت مشارکت بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی , موجب شد تا براساس قانون 1344 هجری شمسی , اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با اسم مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود .

 

در سال 1379 سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را ادامه داد. در سال 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و بازرسی راهبردی ریاست جمهوری تغییر کرد. الان مرکزآمار ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و بازرسی راهبردی ریاست جمهوری هست.