پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ایرانی جماعت طنز خنده دار اجتماعی

مجموعه : مطالب طنز
ایرانی جماعت طنز خنده دار اجتماعی

ایرانی جماعت طنز خنده دار اجتماعی 

 

وقتی ما ایرانی ها قصد داریم از کسی تعریف و تمجید کنیم:

 

استاده کامپیوتره لامصب…

 

موی کوتاه به طرف میاد :چه عوضی شدی…

 

عجب گلی زد بی وجدان…

 

بی شرف خیلی کارش درسته…

 

دوستت دارم وحشتناک…!

 

عجب نقاشیه نکبت…

 

چه دست فرمونی داره توله سگ…

 

چقدر خوب میخونه بد مصب…

 

چه گیتاری میزنه ناکس…

 

اما وقتی میخوایم فحش بدیم:

 

برو شازده…

 

چی میگی مهندس…

 

آخه آدم حسابی…

 

دکتر برو دکتر…

 

چطوری آی کیو؟

 

به به! استاد معظم!

 

کجایی با مرام؟

 

باز گلواژه صادر فرمودی؟