پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ایوانکا جایگزین همسر ترامپ شد

ایوانکا جایگزین همسر ترامپ شد

ایوانکا جایگزین همسر ترامپ شد 

خبرها حاکی از آن است که بین ملانیا و ترامپ اختلافاتی وجود دارد که وی پایش را به کاخ سفید نگذاشته است. در حال حاضر نیز ایوانکا در برخی موارد همراه پدرش است. اکنون که همسر ترامپ به خاطر مدرسه پسرش در شهر نیویورک حضور دارد و در کاخ سفید نیست، ترامپ در برخی از مراسم ها و سفرهایش دخترش ایوانکا را به همراه می برد.

 

روزنامه دیلی میل نوشت: اکنون که همسر ترامپ به خاطر مدرسه پسرش در شهر نیویورک حضور دارد و در کاخ سفید نیست، ترامپ در برخی از مراسم ها و سفرهایش دخترش ایوانکا را به همراه می برد.

ایوانکا جایگزین همسر ترامپ شد

برخی از گزارشات حاکی از این است که اختلافات زیادی میان ترامپ و همسرش است و دلیل نیامدن ملانیا به کاخ سفید نیز همین است.در حال حاضر ترامپ در برخی از دیدارها و سفرهایش، دخترش را بهمراه خود می برد.