پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زنی که هنگام بارداری جنین های دوقلو دوباره حامله شد

زنی که هنگام بارداری جنین های دوقلو دوباره حامله شد

زنی که هنگام بارداری جنین های دوقلو دوباره حامله شد 

زنی که جنین هاي دوقلو باردار بود،با همسر خود ارتباط جنسی داشت که در عین ناباوری دوباره به بارداری منجر شد و جنین هاي دقلو به سه قلو تبدیل شدند.دریک اتفاق نادر یک زن بریتانیایی باردار که دوقلوها را در رحم خود داشت بارِ دیگر و در حین بارداری جنین سومش را حامله شد و در نهایت سه قلو زایید

 

این اتفاق بندرت میوفتد و معمولا جنین سوم بخاطر رشد کم فوت میکند.از لحاظ پزشکی این مسئله اما چطور امکانپذیر هست؟چنین اتفاقی ممکن هست وبه آن حاملگی مضاعف می گویند هرچند در انسان بسیار نادر هست.در طولِ صد سال تنها شش بار چنین اتفاقی افتاده هست.

زنی که هنگام بارداری جنین های دوقلو دوباره حامله شد

تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک پس از لقاح حاملگی دوباره را غیرممکن میکند اما در موارد استثنایی بارداری مضاعف دو تا چهار هفته بعد از لقاح اول ممکن هست.پروفسور فیشل که نخستین کودک با لقاح مصنوعی «IVF» را در «1978» به جهان آورد میگوید نخستین موردِ در «1865» گزارش شد. وقتی زنی باردار میشود دیگر نباید باردار شود.

 

 به گزارش پارس ناز تکامل طوری طراحی شده به خصوص برای زنان- که دیگر نباید تخمک آزاد کنند. حتی اگر هم آزاد کند تخمک نباید بارور شود چون اسپرم نباید قادر باشد که به آن برسد. حتی اگر هم اسپرم به تخمک برسد پوشش داخلی رحم نباید بتواند جنین دیگری را بپذیرد چون در لقاح قبلی تغییراتی در آن رخ داده هست.

 

بارداری مضاعف اتفاقی بسیار نادر هست و همۀ وقت} پایان خوشی ندارد. مواردی بوده که جنین حاصلِ از حاملگی دوم در رحم مرده چرا که رشدش بالاجبار متوقف شده و باید زودتر به جهان می‌آمده هست