پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره هاي ایرانی در جشنواره بین المللی فجر 

بازیگران و چهره هاي معروف سینمای کشور ایران این روزها در جشنواره بین المللی فیلم فجر در شهر تهران جضور پیدا مي کنند.با هم سری مي زنیم به این جشنواره.« جشنواره بین المللی فجر »در دومین روز خود با حضور چهره هاي سینمایی و تلویزیونی برگزار شد.جشنواره بین المللی فجر روز دوم خود را پشت گذاشت.

 

این جشنواره که سی پنجمین دوره از برگزاری خود را پشت سر می گذارد فیلم هایي از کشورهای خارجی و چند فیلم داخلی به نمایش در میاید و داوران این جشنواره جهانی تعدادی از کشورهای خارجی میباشند.دومین روز سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور هنرمندان و بازیگران داخلی و خارجی برگزار شد.

 

جشنواره جهانی فلیم فجر تا هشتم اردیبهشت ماه در سینماهای منتخب استان تهران ادامه دارد.مهمانان خارجی زیادی از کشورهای گوناگون در این جشنواره حضور دارند.

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

تصویر هاي داغ بازیگران در جشنواره فیلم فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

عکس هاي اخیر بازیگران،بازیگران در جشنواره

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران ایرانی،جشنواره فجر،بازیگران و ستاره هاي ایرانی،

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر

بازیگران و ستاره های ایرانی در جشنواره بین المللی فجر