پارس ناز پورتال

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

مجموعه : اخبار سینما
بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما 

مراسم منزل سینما سال جاری در حالی برگزار شد که بزرگان سینمای ایران در آن حضور داشتند و حاشیه هاي زیادی در مراسم وجود داشت. پرونده یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران شب قبل با معرفی بهترین هاي سینمای کشور ایران بسته شد.

 

فرزاد حسنی برنامه را با یاد درگذشتگان عرصه نقد و گرفتن تشویق از حضار نخست کرد و مراسم تجلیلی برای علی معلم در نظر گرفته شد.آذر معماریان، همسر علی معلم به روی صحنه آمد و اظهار داشت:من به قلم، عقیده و دیدگاه منتقدان احترام میگذارم و می دانم که علی معلم این اواخر وجودشپر از عشق شده بود و به همین خاطر زمین دیگر جای زندگی او نبود چون زمین برای او کوچک بود.

 

به گزارش پارس ناز جعفر گودرزی دبیر یازدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از تاخیر پیش آمده در مراسمعذرخواهی کرد و گفت: این جشن که اصلی ترین جشن سینمای کشور ایران هست گوارای وجودتان.در ادامه مراسم بزرگداشتی را برای جمال امید گرفتند و فریدون جیرانی و جواد طوسی به روی صحنه آمدند تا یادبودى را به جمال امید نویسنده اهدا کنند.

 

جواد طوسی رئیس انجمن منتقدان از لزوم احترام به منتقدان تاریخ سینمای کشور ایران و استمرار آن گفت و از مدیران سینمایی، منتقدان و دبیر جشن یازدهم تشکر کرد.

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

گزارش تصویری جشن منزل سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

ستاره های سینما در جشن خانه سینما

بازیگران در مراسم جنجالی و پرحاشیه خانه سینما

بازیگران در جشن خانه سینما