پارس ناز پورتال

قاصدک 24

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله 

امروز میرویم به سراغ باشگاه مشت زنی که مختص پیرزن ها هست و در آن مشت هاي آهنین و سنگینی را رد و بدل میکنند. یک باشگاه مشت زنی در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی به پاتوق مادربزرگ هاي 70 ساله تبدیل شده که برای ورزش و سرگرمی مشت زنی را انتخاب کرده‌اند.

 

این پیرزن هاي علاقمند به بوکس زیر نظر مربی خود «کلود ماپوسا» بوکس کار می‌کنند. شمار زیادی از اعضای این باشگاه میگویند از وقتی بوکس کار می‌کنند مریضی هاي کهنسالی از انها دور شده هست.

 

گلادیس نگنیا مادر بزرگ 77 ساله یکی از کسانی هست که دو بار در هفته به این باشگاه می‌آید زیر نظر مربی تمرین میکند. او می‌گوید پیشتر مریضی قلبی داشته اما از وقتی این ورزش را نخست کرده خبری از دشوار قلبی اش نیست.

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی دیدنی،

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

تصاویر باشگاه مشت زنی پیرزن ها،

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی دیدنی

باشگاه مشت زنی پاتوق پیرزن های 70 ساله

باشگاه مشت زنی پیرزن ها،