پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

 

در اینبخش بـه معرفی باهوش ترین حیوانات دنیا میپردازیم. از سگ هاي وفادار بهترین دوست انسانها از گذشته هاي دور تا کلاغ هاي سخن چین و زیرک، بهترینها و باهوش ترین ها رابه شـما معرفی خواهیم کرد. دنیای حیوانات و درک و هوش و شعور ذاتی شان همواره مورد توجه انسانها بوده و هرروز چیزهای جدیدی در مورد رفتار و تکامل آنها کشف میشود. با پارس ناز همراه باشید.

 

راکون

اگر روزی تصمیم گرفتید برنامه اي برای سرقت ترتیب دهید، می‌توانید روی راکون ها حساب کنید! طی تحقیقی درسال 1908 مشاهده شد راکون ها قادر بودند قفل هاي پیچیده رابا کمتر از ۱۰ بار تلاش باز کنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

پژوهش هاي زیادی از دهه هاي ۶۰ تا ۹۰ میلادی نشان داده اسـت راکون ها از حافظه ي فوق العاده اي هم برخوردارند و قادرند راه حل انجام کارها را تا 3 سال بخاطر بسپارند.

 

کلاغ

این پرندگان نه تنها قادر بـه تشخیص چهره ها و جداسازی جانوران شکارچی و بی خطر از یک دیگر هستند، بلکه قوانین پایه اي فیزیک را هم درک میکنند. کلاغ ها الگوهای شناخته شده ي مهاجرت پرندگان رابه کلی تغییر داده اند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

بـه طوریکه از مناطقی کـه کلاغ ها در گذشته در آنجا کشته شده اند دوری میکنند. این پرندگان حتی قادرند مسیر حرکت اتومبیل هاي آشغال کش در شهرها رابه خاطر بسپارند تا از آشغال هایي کـه در میانه ي مسیر حرکت این اتومبیل ها بیرون می ریزد استفاده کنند.

 

خوک

خوک ها مانند سگ ها قادر بـه درک احساسات هستند، همدردی خودرا نشان می‌دهند، توانایی حل مازها را دارند، زبان هاي نمادین ساده را یاد میگیرند و دوستان خوبی هستند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

طی آزمایشی، خوک هاي بریتانیایی گونه ي «وی» برای پیدا کردن مسیر منتهی بـه ظرفی از غذا باید از آینه ها استفاده می‌کردند. خوک هاي جوانی کـه ۶ هفته سن داشتند، طی چند ساعت بـه مفهوم بازتاب پی بردند، در حالیکه درک این مسأله برای نوزادان انسان تا چندین ماه زمان می‌برد.

 

اختاپوس

این فراریان حرفه اي آبزی، بارها توانسته اند شیشه هاي درپیچ دار را باز کنند، جثه ي بزرگ شان را در سوراخ هاي کوچک فشرده کنند و از مخزن هاي آکواریوم بیرون بخزند و خودرا آزاد کنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

یک اختاپوس آکواریومی آلمانی بنام «اتو» بارها با زدن سنگ بـه شیشه ي آکواریوم و پاشیدن آب بـه چراغ هایي کـه در بالای آکواریومش روشن بود سعی کرده بود نور آزاردهنده ي انها را کم کند.

 

سنجاب

سنجاب هاي خاکستری قادرند محل هزاران دانه اي کـه پنهان کرده اند را تا چندین ماه بخاطر بسپارند. انها حتی از ترفند هایي استفاده میکنند تا حیواناتی کـه ممکن اسـت دانه هایشان را بدزدند را فریب دهند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

طی تحقیقی درسال ۲۰۱۰ مشاهده شد سنجاب هایي کـه می‌دانستند تحت نظر هستند، در حالیکه دانه هاي ارزشمند خودرا زیر بغل یا در دهان شان پنهان می‌کردند با تظاهر بـه کندن حفره، گرد و خاک ایجاد میکردند تا بعداً بتوانند دانه هاي خودرا در جای مناسب دیگری پنهان کنند.

 

دلفین

دلفین ها را اغلب دومین حیوان باهوش در دنیا می‌دانند چون نسبت اندازه ي مغز بـه بدن دراین حیوانات حدودا زیاد اسـت، توانایی نشان دادن احساست خودرا دارند و از انسانها تقلید میکنند. تحقیقات جدید بیان می‌کند احتمالا دلفین ها دومین حیوان فریبکار در دنیا هستند. بـه دلفین هاي یک موسسه ي پژوهشی آموزش داده بودند آشغال هاي مخزن هاي خودرا در ازای گرفتن ماهی با مربیان شان مبادله کنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

یکی از دلفین ها بنام «کِلي» متوجه شده بود می‌تواند تقلب کند. او کـه آشغال هایش را در زیر سنگی در مخزنش پنهان کرده بود، کاغذها را پاره و چندین تکه می‌کرد و برای آنکه بتواند ماهی هاي بیشتری بگیرد هر بار یکی از تکه ها را برای مربی اش می‌برد. تقلب هوشمندانه ي کلی تصادفی نبود و محققان معتقدند او اینکار را آگاهانه انجام داده اسـت.

 

زنبور

زنبورها مصداق تکامل مفهومی هستند کـه بـه آن «هوش جمعی» گفته میشود؛ بـه طوری‌كه ۵۰ هزار زنبور کارگر دریک کلونی گرد هم می‌آیند تا تصمیمی دموکراتیک اتخاذ کنند. در فصل بهار زمانی کـه کندو مملوء از زنبور میشود، کلونی ها زنبورهایی را مأمور میکنند تا بـه جست وجوی خانه ي جدیدی بروند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

اگر هر یک از مأمورها با محل ساخت کندوی جدید موافق نباشد. آنها بـه شیوه اي متمدنانه و با نوعی مسابقه ي رقص دراین مورد با یک دیگر گفت و گو میکنند. هر کدام از زنبورها برای آنکه بقیه ي مأمورها را درباره ي مزیت هاي محل مورد نظر خود متقاعد کند شروع بـه اجرای نوعی رقص جنبشی می‌کند.

 

بـه طوری‌كه هرچه رقص زنبور شورانگیز تر باشد یعنی رضایت آن از محل مورد نظرش بیشتر اسـت. باقی زنبورهای مأمور رأی خودرا با استفاده ازبدن شان اعلام میکنند، بـه طوری‌كه بـه محل مورد نظر پرواز می‌کنند و بـه رقص می پیوندند تا زمانی کـه محلی نظر موافق همه ی ي گروه را جلب کند.

 

فیل

فیل هاي از حافظه ي فوق العاده برخوردار هستند. آنها قادرند مسیرهایی راکه بـه گودال هاي آب منتهی می‌شوند رابه خاطر بسپارند. و البته دوستان شان را هم هرگز فراموش نمیکنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

درسال ۱۹۹۹، فیلی بنام «شرلی» رابه منطقه ي حفاظت شده ي فیل ها در ایالت تنسی امریکا آوردند. یکی از فیل هاي ساکن منطقه بنام «جنی» از دیدن او هیجان زده بود. ماجرا از این قرار بود کـه انها ۲۲ سال قبل مدت کوتاهی را دریک سیرک با یک دیگر گذرانده بودند.

 

مرغ

اگر چـه اغلب مرغ ها را موجودات کودنی می‌دانند اما حقیقت آن اسـت کـه آنها حیوانات بسیار باهوشی هستند. در واقع مرغ ها حتی می‌توانند اشکال و رنگ هاي خاصی را از یک دیگر تشخیص دهند. طی پژوهشی، بـه مرغ ها آموزش دادند از میان ۴ شکل مختلف شامل دایره، مربع، مثلث و مستطیل بـه یکی از انها نوک بزنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

باوجود تغییر چیدمان اشکال، مرغ ها هر بار موفق شدند شکل مورد نظر را از میان بقیه انتخاب کنند. وقتی شکل مورد نظر حذف می شد، مرغ ها کنجکاوانه بـه دنبال آن می گشتند و هیچ شکل دیگری را انتخاب نمی‌کردند، اما وقتی آن شکل دوباره اضافه می شد، مرغ ها بـه آن نوک می زدند.

 

طوطی خاکستری افریقایی

طوطی ها علاوه بر تقلید صدای انسانها ، توانایی حل معماها بر اساس استدلال را دارند. هوش این طوطی ها بـه اندازه ي یک کودک ۳ ساله اسـت. این پرندگان قادرند درمورد محل غذایی کـه بعنوان جایزه برای آنها گذاشته شده نتیجه گیری کنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

آنها اینکار را نه تنها با استفاده سرنخ هاي مربوط بـه محل پنهان شدن غذا، بلکه از طریق غیبت سرنخ ها هم انجام میدهند، ویژگی اي کـه پیش ازآن تنها در انسان و میمون ها دیده شده بود. این مسأله نشان میدهد طوطی هاي خاکستری افریقایی تا حدودی توانایی درک رابطه ي میان علت و معلول را دارند و ازآن برای نتیجه گیری در مورد جهان پیرامون خود استفاده میکنند.

 

شامپانزه

بر کسی پوشیده نیست کـه شامپانزه ها بعد از انسان، باهوش ترین موجودات زمین هستند. هم چون انسان کـه هوش را از طریق مادر خود بـه ارث می‌برد، هوش شامپانزه ها هم تا حد زیادی بـه ژن هاي آنها وابسته اسـت. آنها می‌توانند کلمات را یاد بگیرند، با وسایل بازی کنند و حتی ظاهراً برای مرگ دوستان شان عزاداری می‌کنند. ژن ها تعین کننده ي نزدیک بـه نیمی از تغییر پذیری هوش شامپانزه ها هستند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

بـه علاوه، این حیوانات شیوه ي خاص خودرا برای ساده تر کردن زندگی شان دارند. انها برای کارهای ساده اي مثل باز کردن میوه ها و دانه ها ابزارهایی را درست و از آنها استفاده می‌کنند. در حقیقت پژوهش ها نشان داده اسـت بعضی از این پستانداران نیزه هایي برای صید شکارهای کوچکتر خود درست می‌کنند و از شاخه هاي بلند برای حفر زمین و پیدا کردن موریانه ها استفاده می‌کنند.

 

سگ

بی دلیل نیست کـه سگ ها را بهترین دوستان انسان میدانند. انها نه تنها حیواناتی دوست داشتنی، بلکه بسیار باهوش هم هستند. این حیوانات احساس دارند، ترفندها را یاد میگیرند، صاحبان شان را تشخیص می‌دهند، متوجه احساسات دیگران می‌شوند و البته اینها تنها بخشی از توانایی هاي این حیوانات باهوش اسـت. هوش سگ ها بـه اندازه ي یک کودک ۲ ساله اسـت.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

این یافته بر اساس یک تست رشد زبانی اسـت کـه نشان داد سگ هاي بالغ میتوانند ۱۶۵ کلمه بیاموزند «مانند یک کودک ۲ ساله» کـه این مسأله شامل علائم و حرکات هم می‌شود و ۲۰ درصد از سگ ها کـه از هوش بالایی برخوردار هستند قادرند ۲۵۰ کلمه بیاموزند. اگر چـه سگ ها از نظر زبانی مشابه کودکان ۲ ساله هستند، اما از نظر یادگیری قواعد پایه اي ریاضیات مانند کودکان ۳ یا ۴ ساله هستند.

 


 

و در ادامه کهنسال ترین حیوانات دنیا

 

اگر چـه عمر طولانی برای انسانها ویژگی خاصی محسوب می‌شود اما حقیقت آن اسـت در تعداد زیادی از گونه هاي حیوانات صد ساله شدن امری طبیعی اسـت.

 

مرجان های شاخ گوزنی

آیا می‌دانید کـه مرجان هاي دریایی گیاه نیستند؟ انها در حقیقت تجمعی از موجودات بی مهره ي بسیار کوچکی بنام «پُلیپ» هستن.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

آنها بر خلاف گیاهان کـه غذای خودرا تولید میکنند، مرجان ها غذای خودرا شکار می‌کنند. محققان تخمین می‌زنند مرجان هاي شاخ گوزنی ایالت فلوریدا و دریای کارائیب احتمالا بیش از ۵ هزار سال قدمت دارند.

 

نهنگ های سر گنده

شاید شناخت زیادی درباره ي اینگونه از نهنگ ها وجود نداشته باشد اما دو نکته ي مهم در مورد انها وجوددارد. اول آنکه، بزرگترین دهان در بین تمامی حیوانات متعلق بـه نهنگ هاي سر گنده اسـت.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

بـه طوریکه دهان یک نهنگ بالغ یک سوم اندازه ي بدن او اسـت. دوم آنکه، این نهنگ ها میتوانند بیش از ۲۰۰ سال عمر کنند و در بین پستانداران دریایی بیشترین طول عمر را دارند.

 

لاکپشت غول پیکر آلدابرا

لاکپشت غول‌پیکر آلدابرایی کـه «جاناتان» نام گرفته کهنسال ترین حیوان شناخته شده ي دنیا اسـت کـه درسال ۱۸۳۲ ودر یکی از جزایر غرب افریقا سر از تخم در آورد.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

او کـه حالا ۱۸۶ سال سن دارد، بینایی و حس بویایی خودرا از دست داده اما بـه تنهایی زندگی نمیکند. او از سال ۱۹۹۱ درکنار لاکپشت غول‌پیکر دیگری زندگی کرده اسـت. بعد از آنکه در جریان یک معاینه ي دامپزشکی معلوم شد یار جاناتان ماده نیست، رابطه ي این دو لاکپشت بارها بـه سوژه ي خبرها تبدیل شد.

 

صدف اقیانوسی

اگر دانشمندان «مینگ»، صدف اقیانوسی را در سن ۵۰۷ سالگی بر حسب تصادف از بین نبرده بودند احتمالا این صدف حالا هنوز کهنسال ترین حیوان دنیا بود.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

این صدف درسال ۱۴۹۹ متولد شده بودو نام وی را از خاندان چینی اي کـه در آن عصر حکومت میکرد گرفته بودند. این صدف ایسلندی قبل از آنکه دانشمندان برای دیدن مرواریدهای درونش آنرا باز کنند زنده بود!

 

کوسه های گرینلند

راز عمر طولانی کوسه هاي گرینلند احتمالا در سرعت رشد بسیار کند انها نهفته اسـت. این کوسه ها کـه سالی یک سانتیمتر بـه اندازه ي آنها اضافه می‌شود، میتوانند تا ۴۰۰ سال عمر کنند و یکی از کهنسال ترین مهره داران کره ي زمین هستند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

البته این کوسه ها بطور متوسط ۲۷۲ سال عمر میکنند. بدلیل آنکه سرعت بالا رفتن سن در کوسه هاي گرینلند بسیار کند اسـت، این حیوانات دستکم تا پیش از ۱۵۰ سالگی جفتگیری نمی‌کنند!

 

کرم های لوله ای

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

وقتی صحبت از طول عمر باشد، تصور رایج آن اسـت کـه حیوانات بزرگتر عمر طولانی تری دارند. اما کرم هاي لوله اي کـه در کف خلیج کشور مکزیک یافت شدند میتوانند تا ۲۵۰ سال عمر کنند. این کرم ها تمام نیازهای تغذیه اي خودرا از باکتریها تأمین می‌کنند.

 

مرغ دریایی لیسن

درسال ۱۹۶۵، زیست شناسی بنام چندلر رابینز، یک مرغ دریایی لیسن بنام «ویزدِم» را در اقیانوس آرام شمالی بـه منظور تحقیق نشانه گذاری کرد.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

رابینز درسال ۲۰۱۷ ودر سن ۹۸ سالگی از دنیا رفت، اما ویزدم ۶۷ ساله هنوز زنده اسـت. این پرنده کـه کهنسال ترین پرنده ي شناخته شده ي دنیا اسـت کماکان تخم میگذارد. ویزدم ۳۰ تا ۳۵ فرزند دارد.

 

تواتاراها

اگر چـه اندازه ي تواتاراها تنها درحدود ۷۵ سانتیمتر اسـت، اما عمر طولانی اي دارند. این خزندگان کـه ظاهری شبیه بـه بزمجه دارند بـه گونه اي تعلق دارند کـه از یادگاران دایناسورها هستند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

این حیوانات در خطر انقراض قراردارند و تواتاراهای باقی مانده در نیوزلند زندگی می‌کنند. در موزه ي ساوثلند نیوزلند تواتارایی بنام «هِنری» زندگی می‌کند کـه شهرتی جهانی دارد. هنری در سن ۱۱۰ سالگی برای نخستین بار پدر شد!

 

توتیاهای سرخ دریایی

زمانی تصور می شد توتیاهای سرخ دریایی کـه بزرگترین نوع در بین توتیاهای دریایی هستند، تنها ۷ تا ۱۰ سال عمر میکنند. با این حال، پژوهش هاي اخیر نشان داده اسـت این ساکنان اقیانوس آرام، بسته بـه محل زندگی شان میتوانند تا ۱۰ برابر زمانی کـه تصور می شد زندگی کنند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

توتیاهای سرخ دریایی کـه در جنوب کالیفرنیا وجود دارند درحدود ۵۰ سال عمر می‌کنند اما توتیاهای یافت شده در کانادا می‌توانند تا ۱۰۰ سال یا بیشتر زندگی کنند. بعضی توتیاهای بریتیش کلمبیا هم نزدیک بـه ۲۰۰ سال عمر می‌کنند.

 

عروس های دریایی

عروس هاي دریایی جاودانه ي گونه ي توریتوپسیس دورنی تنها ۵ میلی ‌متر طول دارند اما بجای مرگ، سلول هاي بالغ آنها بـه سلول هاي جوان تر تغییر مییابد و دوباره تبدیل بـه یک «پلیپ» می‌شوند.

باهوش ترین حیوانات | از سگ های وفادار تا کلاغ های سخن چین

البته مرگ بطور کامل قابل پیشگیری نیست و ممکن اسـت این عروس هاي دریایی توسط شکارچیان یا بر اثر یک بیماری، بـه ویژه زمانی کـه هنوز یک پلیپ هستند، از بین روند.