پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با انواع اسامی دختران ایرانی آشنا شوید طنز

مجموعه : مطالب طنز
با انواع اسامی دختران ایرانی آشنا شوید طنز

با انواع اسامی دختران ایرانی آشنا شوید طنز 

اسم جک و جونور باشد!

 

اعم از پرنده: مثل پرستو، درنا…

 

خوردنی باشد: مثل عسل

 

حشره: مثل پروانه

 

چهارپا: مثل غزال

 

ساعات مختلف روز: مثل پگاه، سپیده، سحر

 

اسم علف باشد: مثل ریحانه، پونه و…

 

اسم مکان باشد: مثل صحرا، دریا، خاور، ایران

 

خیس باشد: مثل شبنم، دریا، ساحل، باران.

 

و کلا هر اسمی تو این مایه ها باشد اسم دختر و در غیر این صورت اسم پسر می باشد !