پارس ناز پورتال

قاصدک 24

با خواص ضد پیری قارچ آشنا شوید

با خواص ضد پیری قارچ آشنا شوید

با خواص ضد پیری قارچ آشنا شوید 

قارچ خاصیت هـای ضدپیری دارد، این ماده غذایی کـه مصرف زیادی در آشپزی ایرانی نیز دارد خاصیت هـای خوب دیگری نیز دارد. یکی از اتفاقاتی کـه با افزایش سن در بدن رخ میدهد، فعال شدن رادیکال‌هـای آزاد هست. رادیکال‌هـای آزاد اتم‌هـای اکسیژنی میباشند کـه الکترون جفت نشده دارند و بهمین علت واکنش‌پذیری بالایی دارند تا بتوانند نقصی الکترونی خودرا تکمیل کنند.

 

محققان دانشگاه پنسیلوانیا در بررسی‌هـای خود متوجه شدند مقادیر بالایی از دو نوع آنتی‌اکسیدن در قارچ وجوددارد کـه در رویارویی با پیری نقش مؤثری دارندبه گزارش گیزمگ، “ارگوتیونین”«Ergothioneine» و “گلوتاتیون”« glutathione» دو آنتی‌ اکسیدانی میباشند کـه محققان معتقدند نقش مهمی در اساس رویارویی با پیری و مریضی‌هـای مرتبط با آن ایفا میکنند.

 

در مطالعه اخیر محققان دانشگاه پنسیلوانیا، مشخص شده هست کـه مقادیر زیادی از این دو ترکیب در قارچ‌هـای غذایی وجوددارد و خبر خوب این هست کـه این ترکیبات با قرار گرفتن در دسترس حرارت تغییر ماهیت نداده و حفظ می‌شوندیکی از اتفاقاتی کـه با افزایش سن در بدن رخ میدهد، فعال شدن رادیکال‌هـای آزاد هست.

 

رادیکال‌هـای آزاد اتم‌هـای اکسیژنی میباشند کـه الکترون جفت نشده دارند و بهمین علت واکنش‌پذیری بالایی دارند تا بتوانند نقصی الکترونی خودرا تکمیل کنند.رادیکال‌هـای آزاد برای یافتن الکترون مورد نیاز خود بـه سلول‌ها، پروتئین‌ها و حتی DNAها آسيب می رسانند.

 

پروفسور “رابرت بیلمن”«Robert Beelman»، محقق این پروژه گفت: ارگوتیونین و گلوتاتیون موادی میباشند کـه می‌توانند با روند فعالیت رادیکال‌هـای آزاد رویارویی کنند و در بدن نیز وجود دارند، اما با افزایش سن میزان انها کاهش یافته و مریضی‌هایی نظیر سرطان، مریضی‌هـای قلبی و عروقی و آلزایمر ایجاد می‌شوند.

 

وی افزود: بنابر این رساندن این آنتی‌اکسیدان‌ها بـه بدن میتواند در مهار این مریضی‌ها کمک قابل توجهی کند و هیچ منبعی بهتر از قارچ برای دستیابی بـه این مواد وجود ندارد.”بیلمن” و تیمش بیش از 13 مدل قارچ را بررسی کردند و متوجه شدند کـه در تمام انها حجم بسیار بالایی از این دو آنتی اکسیدان دیدن می شود.

 

نکته قابل دقت این بود کـه در هر مدل قارچی کـه یکی از این ترکیبات میزان بالایی داشت، آنتی اکسیدان دیگر نیز حجم قابل توجهی داشت و محققان اعلام کرده‌اند کـه بـه صورت میانگین مصرف هر روز پنج عدد قارچ میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از ابتلا بـه مریضی‌هـای عصبی نظیر پارکینسون داشته باشد.

 

گلوتاتیون یک ترکیب پروتئینی کوچک هست کـه از سه آمینو اسید سیستئین، اسید گلوتامیک و گلیسین ساخته شده‌هست. بعلت بهرهگیری از سه آمینو اسید در ساختار این پروتئین بـه آن تری پپتید هم می گویند.دراین پروتئین، بین گروه آمینی آمینو اسیدسیستئین کـه بطور معمول بـه آمینو اسیدگلیسین متصل هست، با گروه کربوکسیل زنجیره اسید گلوتامیک یک پیوند پپتیدی غیرمعمول وجوددارد.

 

این ماده بطور طبیعی در کبد انسان بر اثر ترکیب این سه اسید آمینه بـه وجود می‌آید. گلوتاتیون یک آنتی اکسیدانت قوی هست و باعث محافظت اجزای مهم سلولی در مقابل واکنش با گروه‌هـای عاملی اکسیژن‌دار مثل رادیکال‌هـای آزاد و پراکسیدها می شود. ترکیبات سمی دارای رادیکال آزاد، طبق معمول با گلوتاتیون ترکیب شده و از بدن خارج میشوند.

 

ارگوتیونین نیز ترکیبی آلی با فرمول «C9H15N3O2S» هست کـه با رادیکال‌هـای آزاد واکنش میدهد و فعالیت‌هـای مخرب انها را بی‌اثر می‌کند.