پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

فیلم و سریال

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

 

امروز عوامل جذابیت در زنان و مردان را بررسی میکنیم. هر کشوری معیار هـای خودش برای زیبایی را دارد، مثلاً کسیکه در آسیای شرقی جذاب خوانده می شود کاملا برعکس معیار آمریکای غربی اسـت و این در تمام کشورها متفاوت اسـت اما با این حال معیار هـای مشترکی وجود دارند کـه در ادامه بـه بیان و شرح آنها میپردازیم، بنابر این با مجله پارس ناز همراه باشید تا بیشتر درباره جذابیت اطلاعات کسب کنیم.

 

جذابیت و کشش مقوله ي بسیار پیچیده اي اسـت. گاهی نمیتوانیم توضیح دهیم اصلا چـه چیزی مـا را مجذوب کسی کرده و باعث شده دائما در فکرش باشیم. درست اسـت کـه بعضی افراد ملاک هاي رایج زیبایی را دارند، اما حقیقت آن اسـت کـه علاقمند شدن یا نشدن بـه کسی در واقع مسأله اي بسیار درونی اسـت.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

علت این مسأله میتواند ترکیبی از عوامل بیولوژیک و روانی و تحت تأثیر تجارب شخصی افراد باشد. بهمین دلیل هیچ دو انسانی تعریف یکسانی از جذابیت و عدم جذابیت ندارند. علم احتمالا قادر نیست همه ی ي دلایلی کـه باعث می شود کسی برایتان جذاب یا غیر جذاب باشد را تعیین کند اما دانشمندان پی برده اند چند عامل بیولوژیک وجوددارد کـه در جذب آدم ها بـه یک دیگر مؤثر اسـت.

 

بوی بدن

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

تحقیقی درسال ۲۰۱۸ نشان داد بوی بدن زنان در موارد خاصی برای مردان جذابیت بیشتری می‌کند. دراین پژوهش، زنها زمانی بیشترین جذابیت را برای مردان داشتند کـه در بدن آنها سطح هورمون استروژن بالا و سطح هورمون پروژسترون پایین بود. این توازن هورمونی حاکی از قدرت بالای باروری در زنان اسـت و انها دراین حالت جذابیت بیشتری برای مردان دارند.

 

رژیم غذایی

غذایی کـه می‌خورید هم روی میزان جذابیت شـما تأثیر دارد. تحقیقی درسال ۲۰۱۷ نشان داد در بین مردانی کـه عرق کرده بودند، آن هایي کـه میوه و سبزیجات زیادی در رژیم غذایی شان مصرف می‌کردند برای زنان جذابتر بودند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

ودر آن سو مردانی کـه کربوهیدرات هاي تصفیه شده مثل پاستا و نان مصرف می‌کردند جذابیت کمتری داشتند. محققان بـه این نتیجه رسیدند کـه وقتی رژیم غذایی سالمی داشته باشیم، احتمالا بوی بهتری ازبدن مان ساطع می شود.

 

قدرت باروری

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

قدرت باروری نه تنها باعث می شود بوی جذاب تری داشته باشیم، بلکه روی ظاهر مـا هم نأثیر می‌گذارد. تحقیقی نشان داد مردان چهره و صدای زنان را زمانی جذابتر میدانستند کـه در بدن زنها سطح هورمون پروژسترون پایین و سطح هورمون استروژن بالا بود.

 

هورمون ها

بعضی تحقیقات نشان میدهد تعادل هورمونی بدن مـا احتمالا در این‌کـه بـه چـه کسی علاقمند شویم تأثیرگذار اسـت. برای مثال، مردانی کـه سطح هورمون مردانه ي تستوسترون در انها بالا اسـت احتمالا بیشتر جذب زنانی میشوند کـه چهره ي زنانه تری دارند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

منظور از چهره ي زنانه چشمان درشت، ابروهای کمانی و فک کوچک اسـت. اما بالا رفتن سطح هورمون تستوسترون احتمالا تأثیری در بهتر شدن ظاهر مردان ندارد. اگر چـه تستوسترون و پروژسترون بـه ترتیب بعنوان هورمونهای مردانه و زنانه شناخته میشوند، اما هر دوی انها در بدن زنان و مردان تأثیر گذارند.

 

دیگر هورمون ها

احساس عشق بـه واسطه ي هورمون هایي در مـا ایجاد می شود کـه بـه مـا حسی مبهم و گرمابخش می دهند. دوپامین کـه بـه هورمون پاداش مشهور اسـت زمانی در بدن تولید می شود کـه کار لذتبخشی مثل وقت گذراندن با عزیزان مان و رابطه ي جنسی انجام می‌دهیم. هورمون نورپینفرین هم هنگامی تولید می شود کـه بـه چیزی کشش پیدا میکنیم.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

ترکیب این دو هورمون بـه مـا احساس سرخوشی و سبکی می‌دهد. علاوه بر این، زمانی کـه مجذوب چیزی میشویم، سطح سروتونین یا همان هورمون شادی در بدن مـا بالا می‌رود. بنابر این هر چـه با کسیکه از مصاحبت با او لذت میبرید وقت بیشتری بگذرانید و تماس فیزیکی بیشتری داشته باشید، بیشتر مجذوب آن شخص خواهید شد.

 

مهربانی

مهربانی یک شخص می‌تواند وی را تبدیل بـه فرد جذابتر و دوست داشتنی تری کند. در تحقیقی مشاهده شد ذکر ویژگی هاي مثبت شخصیتی درکنار عکس افراد باعث شد شرکت کنندگان پژوهش نظر مساعدتری درباره ي چهره ي افراد داخل عکسها داشته باشند. رفتار نوع دوستانه هم باعث جذابیت می شود، احتمالاً بدلیل آنکه این یکی از ویژگی هایي بوده کـه نياکان مـا در انتخاب جفت بـه آن توجه داشتند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

با رشد مغز انسان در طول تاریخ، هزینه ي پرورش فرزندان افزایش پیدا کرده اسـت، بهمین دلیل برای نياکان مـا مهم بود جفتی برای خود انتخاب کنند کـه هم علاقمند بـه فرزند پروری باشد و هم توانایی اینکار را داشته باشد. رفتارهای نوع دوستانه حاکی از وجود چنین ویژگی هایي اسـت و همین مسأله میان انسان دوستی و مقوله ي انتخاب شریک عاطفی / زندگی ارتباط ایجاد می‌کند.

 

صدا

تحقیقی نشان داده اسـت زنان، بـه ویژه پیش از شروع دوران تخمک گذاری، مردانی را ترجیح می دهند کـه با صدایی آرام و عمیق صحبت می کنند. احتمالا این مسأله دلیلی بیولوژیک دارد، چون تحقیقات نشان داده اسـت عمیق تر بودن صدای افراد با سالم تر بودن فرزندان حاصل از آنها مرتبط اسـت.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در حیات وحش هم حیوانات هرچه صدای عمیق تر و آرام تری داشته باشند، جثه ي بزرگ تری دارند. در تحقیق دیگری هم معلوم شد کسانی کـه تجربه و فعالیت جنسی بیشتری داشتند، صدای انها از نظر غریبه ها جذابتر بود.

 

شباهت ها

تحقیقات علمی نشان میدهد مـا بـه کسانی کشش پیدا میکنیم کـه از هردو بعد فیزیکی و شخصیتی بـه مـا شباهت دارند. برای مثال، در تحقیقی معلوم شد مـا جذب ویژگی هاي ظاهری اي در دیگران می‌شویم کـه والدین مان هنگام تولد مـا داشتند. احتمالا دلیل این مسأله آن اسـت کـه مـا کسیکه مجذوبش شده ایم را شبیه بـه نخستین مراقب زندگی مان میبینیم.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

این ویژگی هاي مشابه احساس خوبی در مـا ایجاد می‌کند. در تحقیقی مشاهده شد شباهت هاي ژنتیکی همسران بیشتر از دو شخصی بود کـه بطور تصادفی انتخاب شده بودند. در پژوهش دیگری هم معلوم شد اگر کسی شبیه مـا باشد، احتمال آنکه بـه او اعتماد کنیم بیشتر می شود.

 

تفاوت ها

گاهی هم تفاوت ها هستند کـه باعث جذابیت می‌شوند. برای مثال، اگر شـما زندگی روتین و بی هیجانی داشته باشید، احتمالا جذب کسانی میشوید کـه تجارب کاملا متفاوتی در زندگی شان داشته اند. مسأله ي جذب شدن مـا بـه افراد متفاوت با خودمان، احتمالا دلیل بیولوژیک هم دارد. در بحث تولید مثل، وجود اندکی تفاوت بـه نفع تان تمام خواهد شد.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

رای مثال، مجموعه ي سازگاری بافتی اصلی «The Major Histocompatibility Complex» بخشی از سیستم ایمنی بدن اسـت کـه بـه سلول ها کمک میکند مولکول هاي بیگانه را شناسایی کند. اگر تفاوت زیادی بین ساختار این مجموعه در بدن شـما و جفت تان وجود داشته باشد، در نتیجه ي این مسأله خطرات جفتگیری کاهش و تغییر پذیری ژنتیکی فرزندان حاصل از شـما افزایش می‌یابد.

 

پختگی

وقتی بـه پختگی میرسیم، درک بیشتر و بهتری از خودمان پیدا می‌کنیم. این مسأله می‌تواند هنگام انتخاب شریک عاطفی / زندگی بـه کمک مـا بیاید، چون احتمال بیشتری وجوددارد کـه بدانیم دنبال چـه هستیم و چـه چیزی برایمان اهمیت دارد.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در سنین پایین تر ممکن اسـت هنگام انتخاب شریک عاطفی مجذوب ویژگی هاي ظاهری شخص مقابل شویم و توجهی بـه ویژگی هاي درونی از جمله ارزش ها، عقاید و نحوه ي رفتار او با دیگران نداشته باشیم. اما هر چـه پخته تر میشوید، بـه مجموعه ي ویژگی هاي دیگران بیشتر توجه میکنید، نه فقط ظاهر آنها.

 

سلامتی

تحقیقات علمی نشان داده اسـت، سلامتی یکی از عوامل تعیین کننده در جذاب دانستن افراد اسـت. منظور از سلامتی الزاماً فرم و سایز بدن نیست، اگر چـه گاهی شاخص توده ي بدنی پایین هم بدلیل تغییر هنجارهای اجتماعی، یکی از دلایل جذابیت محسوب می شود.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در تحقیقات مشاهده شد در خصوص مردان، مردانگی، تقارن صورت و داشتن چهره اي میانگین «برخوردار از ویژگی هاي معمول چهره ي هم جنسان و هم سن و سالان خود» تأثیری مثبت و اضافه وزن یا چاقی تأثیری منفی در جذاب دانستن مردان داشت. در بحث جذابیت زنان هم، زنانگی تأثیری مثبت و اضافه وزن یا چاقی تأثیری منفی دراین مسأله داشت.

 

خصوصیات چهره

تحقیقات علمی ثابت کرده اسـت بعضی از خصوصیات چهره در جذابیت افراد تأثیر گذارند. این خصوصیات گاهی تقارن صورت و گاهی هم لبخند کج یا یک خال زیبا اسـت کـه شخص را از دیگران متمایز میکند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

چهره هاي میانگین «برخوردار از ویژگی هاي معمول چهره ي هم جنسان و هم سن و سالان خود» و ساده برای اغلب افراد بیشترین جذابیت را دارند، احتمالا بدلیل آنکه چهره هاي استاندارد برآیندی از مجموعه ي متنوع تری از ژن ها هستند. از طرفی دیگر، چهره هاي آشنا بیشترین جذابیت را دارند، چون مـا انسانها احتمالا بیشتر از هر چیز دیگری در زندگی تحت تأثیر تجارب شخصی خود هستیم.

 


 

ودر ادامه: کشف استانداردی جدید برای «جذابیت» زنان و مردان

محققان ادعا می کنند توانسته‌اند ایده‌آل‌ترین مشخصات ظاهری برای زیبایی زنان و مردان را کشف کنند. آنها با ترکیب مشخصات چهره زیباترین افراد مشهور جهان، استانداردی جدید برای «جذابیت» زنان و مردان تعیین کرده‌اند. یک تیم متخصص با نگاه بـه صورت هنرمندانی هم چون:

 

تام هاردی « بازیگر انگلیسی سینما و تئاتر»، جیمی دُرنان «بازیگر و مدل اهل ایرلند شمالی» و آنتونی جاشوآ «بوکسور حرفه‌اي سنگین‌وزن اهل بریتانیا» و ترکیب چهره آنها با یک دیگر تصویری خلق کرده‌اند کـه گفته میشود مردان برای جذابیت باید شبیه بـه آن باشند. آنها از نرم‌افزارهای متنوعی برای ترکیب ویژگی‌هاي صورت سلبریتی‌هاي مختلف استفاده کردند.

 

تا استانداردهای تازه‌اي برای جذاب‌ترین زن و جذاب‌ترین مرد را مشخص کنند. جذاب‌ترین مرد کامپیوتری کـه ساخته شد چهره‌اي شبیه بـه کریس همسورث «بازیگر استرالیایی»، جیک جیلنهال «هنرپیشهٔ آمریکایی» و مارک والبرگ «هنرپیشه و تهیه‌کنندهٔ آمریکایی» دارد. اما جذاب‌ترین زن ساخته شده بـه هیچ سلبریتی دیگری شباهت نزدیکی ندارد.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

بر اساس گزارش مِن فارمسی، یک مرد ایده آل «در تصویر» ترکیبی از ستاره‌هایي همانند ادریس البا، آیدن ترنر، کریس همسورث، مارک والبرگ و جیک جیلنهال اسـت. آنها برای ساخت این صورت از انواع نرم‌افزارهای کامپیوتری و مشخصات زیباترین هنرپیشه‌هاي بین‌ المللی از نگاه مردم استفاده کرده‌اند.

 

برای اجرای این تحقیق، گروه محققان Men’s Pharmacy نتیجه دو بررسی اخیر کـه توسط Glamour و Ranker صورت گرفته بود را مورد تحلیل قرار دادند. دراین بررسی‌ها از مردم خواسته شده بود تا بـه جذاب‌ترین سلبریتی‌هاي مرد و زن رای دهند. چهره مرد ایده‌آل و جذاب با پوستی صاف، مو هاي قهوه‌اي و چشمان آبی ساخته شده اسـت.

 

چهره زن ایده آل:

این در حالیست کـه چهره زن ایده‌آل و جذاب ترکیبی از کیت آپتون «هنرپیشه آمریکایی»، اسکارلت جوهانسون «بازیگر، مدل و خوانندهٔ آمریکایی دانمارکی تبار» و الکساندرا داداریو « بازیگر و مدل اهل ایالات متحده کشور آمریکا» اسـت.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

تصویر ساخته شده از جذاب‌ترین زن جهان بـه این شکل اسـت. اشلی الی، مدیر بازاریابی کمپانی Men’s Pharmacy دراین رابطه گفته: «هر سال مردم بـه زیباترین و جذاب‌ترین مردم زنده دنیا رای می دهند. همین امر مـا را بر آن داشت تا با کمک تکنولوژی چهره‌اي واحد از جذاب‌ترین زن و جذاب‌ترین مرد روی کره زمین درست کنیم. کـه نتیجه نهایی آن این دو تصویر شد.»

 


 

ودر ادامه: راز جذابیت انسان‌هاي دوست داشتنی

حتماً شـما هم در اطراف تان افرادی را دارید کـه بسیار محبوب اند بـه طوریکه دوست دارید همیشه با آنها در تماس باشید. اگر بـه شخصیت این افراد نگاهی بیاندازید، خواهید دید کـه برخی رفتارها در تمام آنها مشترک اسـت. افرادی کـه از نظر اکثریت جذاب اند، بـه اصطلاح کاریزما دارند.

 

آنها شنونده خوبی هستند

افراد جذاب، شنونده هاي خوبی هستند. زمانی کـه شـما برای آنها حرف میزنید، مدام وسط حرف تان نمی پرند و تمام حرف هایتان را بادقت گوش می دهند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در واقع آنها بشما این حس را منتقل می کنند کـه حرف هایتان برایشان اهمیت زیادی دارد. بنابر این اگر شـما هم می‌خواهید کـه دریک مکالمه چهره جذابی از خود نشان دهید، شنونده خوبی باشید.

 

بدون فکر حرف نمیزنند

افراد جذاب نه تنها شنونده هاي خوبی بلکه سخنگوهای توانمندی نیز هستند. آنها برای تک تک جمله هایي کـه می‌خواهند بـه زبان آورند، فکر و از بیان حرف هاي مبهم خودداری می کنند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

اگر مـا در کلامی کـه بـه زبان می آوریم محتاط نباشیم، پس از مدتی اطرافیانمان را از خود می رنجانیم اما اگر کلام مان فکر شده باشد، تاثیری مثبت خواهد گذاشت.

 

نصیحت هاي دیگران را جدی می‌گیرند

اگر کسی از شـما بخواهد کـه در مورد موضوعی بـه او پیشنهاد دهید، بدین معنی ست کـه برای نظرات شـما ارزش قائل اسـت و بشما اعتماد دارد.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

چنین آدمی، از این جهت کـه غرور بی جا ندارد و از کمک گرفتن از دیگران خجالت نمی‌کشد، بـه چشم همه ی فردی جذاب و بـه یاد ماندنی جلوه خواهد کرد.

 

خود واقعی اش اسـت

بسیاری ار افراد زمانی کـه در جمعی قرار می‌گیرند، خود واقعی شان را از یاد برده و نقش بازی می کنند. اما این رفتار نه تنها جذابیتی نخواهد داشت، بلکه حس بدی هم بطرف مقابل منتقل میکند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

اگر مـا فردی دوست داشتنی باشیم، نیاز بـه نقش بازی کردن نداریم و همین واقعی بودن اسـت کـه مـا را در نگاه دیگران جذاب میکند.

 

بـه تلفن شان وابسته نیستند

هیچ چیز اذيت دهنده تر از این نیست کـه شـما در حال صحبت با فردی باشید کـه مدام گوشی اش را چک میکند. اگر میخواهید کـه شخصیت جذابی داشته باشید:

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

هنگامیکه درکنار دیگران هستید باید گوشی تان را فراموش کنید. در غیر این صورت بطرف مقابل تان این حس را منتقل می‌کنید کـه هیچ ارزشی برای شـما ندارد.

 

اسم شـما رابه زبان می آورند

حتماً شـما هم دوست دارید کـه نام تان را از زبان دیگری بشنوید. فردی کـه کاریزما دارد، نام شـما را فراموش نمیکند و سعی می‌کند در حرف هایش شـما رابه نام بخواند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

یکی از کارشناسان می‌گوید: «نام شـما مهم‌ترین کلمه در جهان تان اسـت، نام تان قدرت و انرژی و احساس فوق العاده اي دارد.» زمانی کـه شـما نام خودتان را میشنوید، توجه تان بیشتر جلب می شود و بـه تبع اعتمادتان بطرف مقابل نیز افزایش می باید.

 

زبان بدن قدرتمندی دارند

افراد جذاب میدانند کـه نباید تنها بـه حرف تکیه کرد. آنها علاوه بر حرف هاي فکر شده اي کـه بـه زبان می آورند، زبان بدن قوی نیز دارند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در واقع آنها بـه کمک زبان بدن خود بر حرف هایشان تاکید و منظورشان را بهتر میرسانند. بعنوان مثال لبخند و تماس چشمی دو فاکتور مهم افراد جذاب اسـت کـه حس مثبت و اسانی رابه طرف مقابل منتقل می کنند.

 

بـه دنبال نقطه مشترک هستند

همه ی مـا با یک دیگر مشترکاتی داریم اما انچه اهمیت دارد پیدا کردن آنهاست. افرادی کـه کاریزما دارند، در ارتباط با دیگران بسیار موفق اند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

در واقع آنها یاد گرفته اند کـه چگونه بین خود و اطرافیان شان نقاط مشترک پیدا کنند. آنها سعی می کنند کـه مکالمه رابه سمتی مثبت سوق دهند و ثابت کنند کـه طرف مقابل شان برایشان اهمیت دارد.

 

بـه همه ی احترام می گذارند

برای افراد جذاب فرقی نمیکند کـه با چـه کسی در ارتباط اند، می‌خواهد ریئس اش باشد یا گارسون یک رستوران، آنها با همه ی بـه یک شیوه و با احترام برخورد می کنند.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

از نظر آنها همه ی لیاقت احترام و رفتار خوب را دارند. در حقیقت آنها خودشان را بالاتر از دیگری نمی‌بینند و همین طرز فکر آنها را جذاب می سازد.

 

ثبات شخصیتی دارند

حتماً دیده اید افرادی راکه بسته بـه مود و حال آن روزشان، رفتارشان هم تغییر می‌کند. بعنوان مثال یک روز کـه از دست مادرش خشمگین ست، جواب درود تان را هم نمی‌دهد.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

اما افرادی کـه کاریزما دارند، بدون توجه بحال شان، همیشه با دیگران بـه یک شکل برخورد می کنند. همین رفتار باعث می شود کـه دیگران همیشه روی ثبات شخصیتی آنها حساب و احساس اسانی بیشتری با آنها کنند.

 

آنها شوخ طبع هستند

برخی ها فکر می کنند کـه هر چـه اخموتر باشند و خودشان را بیشتر بگیرند، از نظر دیگران جذاب ترند. در حالیکه آن گونه نیست.

با عوامل جذابیت در زنان و مردان آشنا شوید | استانداردهای زیبایی

افراد جذاب اعتماد بـه نفس بالایی دارند، بنابر این از این‌کـه گاهی دیگران را بخندانند، هراسی ندارند. دیگران نیز بجای این‌کـه بـه آنها بخندند، با آنها میخندند و همین رفتار بر محبوبیت و جذابیت آنها می افزاید.