پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

 

محبوب بودن برای همه ی مـا امری مهم بـه حساب می‌آید، تا بحال نگاهی دقیق تر بـه اطرافیان تان انداخته اید؟ همیشه یک نفر آدم « نچسب » وجوددارد، یا آدم هایي کـه همیشه می‌خواهند خود نشان دهند! شـما قطعا دلتان نمی‌خواهد شبیه بـه آنها باشید، اما در آن سو افرادی محبوب هم هستند کـه دوست داریم کنارشان باشیم، چگونه مثل آنها محبوب باشیم؟ در ادامه بشما خواهیم گفت، با پارس ناز همراه باشید.

 

کاری کنید که اشخاص مورد نظرتان گرما را در دستانشان حس کنند

یک مقاله ي پراستناد درسال ۲۰۰۸، ادعا میکند کـه گرمای فیزیکی با مفاهیم مربوط بـه گرمای روابط بین اشخاص در ارتباط اسـت. از ۴۱ دانشجو خواسته شد کـه یک فنجان قوه داغ یا یک فنجان قهوه سرد را در دست گرفته و هم زمان از آنها خواسته شد کـه توصیفاتی در مورد ویژگی هاي شخصیتی یک فرد فرضی را خوانده ودر بخش هاي مختلفی از جمله گرمی این ویژگی ها را رده بندی نمایند.

 

در کمال ناباوری مشاهده شد دانشجویانی کـه قهوه داغ را در دست گرفته بودند نسبت بـه کسانی کـه فنجان قهوه سرد را در دست داشتند نمرات بهتری در زمینه گرمای شخصیتی بـه شخصیت فرضی داده بودند در حالی‌کـه در مورد ویژگی هاي دیگر نتایج رده بندی ها در دو گروه کاملاً یکسان بود. دراین مقاله چنین آمده اسـت:

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

” تجربه گرمای فیزیکی بـه تنهایی میتواند ادراکات یک فرد و رفتاری فرضی منتج شده از ان نسبت بـه دیگران را تحت تاثیر قرار دهد بدون این‌کـه خود از چنین تاثیری آگاه باشد”.

 

تُن صدای خود را بالاتر ببرید

بله شـما باهوشید و مـا کمی اغراق کردیم زیرا برخلاف چیزی کـه گفته بودیم دراین مورد باید چیزی بـه زبان بیاورید تا دیگران رابه خود جلب کنید! اما این ترفند بیشتر در مورد نحوه گفتن یک چیز اسـت تا خود آن چیز. مقاله اي کـه درسال ۲۰۱۴ دریک مجله معتبر بین المللی چاپ شده نشان میدهد کـه مردان و زنانی کـه با تُن صدای بلند تری صحبت میکند دوست داشتنی تر و قابل خاطرجمعی تر از دیگران تصور خواهند شد.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

در تحقیقی کـه با مشارکت ۳۲۰ فرد اهل اسکاتلند انجام شد، این افراد بـه ۶۴ صدا کـه واژه ي «درود» را ادا می‌کردند گوش داده و سپس بر اساس صداهای آنها بـه یکسری ویژگی هاي خاص در مورد شخص پشت آن صوت نمره دادند. در نهایت مشخص شد کـه بین نمراتی کـه بـه شخص پشت این صداها تعلق گرفته و تُن صدای او رابطه ي مستقیمی وجود داشته اسـت.

 

طبق مد لباس بپوشید

مطالعه اي مختصر درسال ۲۰۱۱ کـه دریک مجله روانشناسی معتبر بـه چاپ رسیده نشان میدهد کـه افراد برونگرا و کسانی کـه بخود متکی هستند دوست داشتنی تر هستند. دراین مطالعه، ۷۳ دانشجوی تازه وارد آلمانی کـه هیچ شناختی از هم نداشتند بـه نوبت خود رابه کل گروه معرفی کردند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

این معرفی ها تنها چند ثانیه بـه طول می انجامید و باقی گروه پرس شنامه اي را بلافاصله در مورد او پر میکردند کـه سوالات مختلفی در مورد شخصی کـه خودرا معرفی کرده بود در او وجود داشت. با بررسی بیشتر نتایج مشخص شد کـه یکی از دلایل محبوبیت افراد برونگرا و دارای اعتماد بـه نفس بالا این اسـت کـه ظاهرشان با مد روز مطابقت بیشتری دارد.

 

خود را مطمئن و پر انرژی نشان دهید

مطالعه مورد قبل هم چنین نشان دارد کـه دوست داشتنی بودن و محبوبیت بـه “سرعت و انرژی حرکات بدنی افراد” و “اعتماد بـه نفس در انجام این حرکات بدنی” وابسته اسـت.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

باید خاطرنشان کرد کـه “واقعی بودن محتوا” در معرفی اشخاص بسیار مهم بوده اما باید بدانید کـه سرنخ هاي غیرزبانی بیش ازآن کـه شـما فکر می‌کنید اهمیت دارند.

 

از شخصیتی که همراه شماست تقلید کنید

این استراتژی کـه تقلید نام دارد در واقع بدین معناست کـه رفتار شخص مقابل رابا ظرافت و دقت تمام تکرار کنید. وقتی با کسی صحبت می‌کنید باید سعی داشته باشید کـه حرکات بدن، ژست ها و حرکاتی کـه درصورت وی می‌بینید را تفلید کنید. درسال ۱۹۹۹، محققان دانشگاه نیویورک سیتی متوجه نوعی رفتار شدند کـه آنرا «اثر آفتاب پرستی» نامیدند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

اثر آفتاب پرستی در واقع زمانی رخ میدهد کـه افراد بـه صورت ناآگاهانه رفتارهای دیگران را تقلید میکنند. این تقلید کردن از رفتار دیگران دوست داشتنی شدن شـما را تسریع و تسهیل خواهد نمود. محققان ۷۲ مرد و زن را در گروه هاي دو نفره با کار با یک دیگر واداشتند.

 

عده اي از این افراد رفتار طرف مقابل خودرا تقلید میکردند و محققان نیز هم زمان از رابطه اي این دو بـه صورت مخفیانه فیلم میگرفتند. در انتهای مشارکت هر گروه دو نفره، محققان از انها خواستند کـه در مورد دوست داشتنی بودند طرف مقابلشان اظهار نظر کنند. در اکثر موارد کسانی کـه فرد روبرویشان رفتار انها را تقلید کرده بود وی را شخصیت دوست داشتنی میدانستند.

 

مدت زمان بیشتری را اطراف افرادی که می خواهید با آن ها دوست شوید بگذرانید

تنها بر طبق اثر تماس داشتن، افراد بـه کسانی کـه می شناسند و با انها ارتباط داشته اند بیشتر جلب خواهند شد. تنها دریک مورد برای نشان دادن چنین تاثیری، روانشناسان دانشگاه پیتسبورگ چهار زن را بعنوان دانشجو در کلاس هاي روانشناسی دانشگاه قرار دادند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

هر یک از این زنان دفعات متفاوتی دراین کلاس هاي درس حاضر می شد. وقتی محققان عکس این ۴ زن رابه ۱۳۰ دانشجو نشان دادند، انها علاقه بیشتری بـه زنانی کـه بیش از دیگران در کلاس هاي درس حاضر شده بودند نشان می دادند در حالی‌کـه کوچک‌ترین تعاملی با انها نداشتند.

 

هر از چندگاهی طرف صحبت تان را لمس کنید

تماس نیمه آگاهانه زمانی رخ میدهد کـه شـما طرف مقابلتان را طوری بـه آرامی لمس میکنید کـه او اصلاً متوجه نمیشود بدنش توسط شـما لمس شده اسـت. از نمونه هاي ساده اینکار می‌توان بـه ضربه آرام زدن بـه پشت شخص یا تنها دست گذاشتن روی آن یا لمس کردن بازوی انها اشاره کرد کـه باعث می‌شود در ارتباط با شـما احساس گرما و صمیمیت بیشتری داشته باشند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

در مطالعه اي کـه درسال ۲۰۰۷ در فرانسه انجام گرفت، مردانی کنار خیابان قرار گرفته و با زنانی کـه رد می‌شدند صحبت میکردند. نتایج نشان داد کـه مردانی کـه بـه آرامی دست زنان را لمس میکردند یا در کل صحبت می‌کردند در مقایسه با مردانی کـه تنها می ایستادند بیشتر می توانستند با زنان مورد مطالعه رابطه مکالمه اي برقرار کنند.

 

محققان دانشگاه می سی سی پی و کالج رودز تاثیر تماس بین فردی را در مورد انعام دادن رستورانی مورد بررسی قرار دادند و از عده اي از گارسن هاي زن خواستند کـه هنگام برگرداندن مابقی پول بطور مختصر دست یا شانه مشتریان را لمس کنند. نتایج نشان می داد گارسن هایي کـه بدن مشتریان خودرا لمس میکردند بسیار بیشتر از دیگر گارسن ها از مشتریان خود انعام دریافت میکردند.

 

لبخند بزنید

در مطالعه اي کـه در دانشگاه وایومینگ صورت گرفت، نزدیک بـه ۱۰۰ دختر دانشجو بـه عکسهایی از دیگر دختران در چهار حالت مختلف نگاه کردند: خندیدن در حالت بدن باز، لبخند در حالت بدن بسته،نخندیدن در حالت بدن باز و نخندیدن در حالت بدن بسته. نتایج نشان می داد کـه زنانی کـه لبخند بـه لب داشتند بدون توجه بـه حالت بدنشان بیش از دیگر عکسها دوست داشتنی توصیف میشدند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

اخیراً نیز محققان دانشگاه هاي استنفورد و دویسبورگ-اسن دریافته اند دانشجویانی کـه از طریق آواتارها باهم تعامل برقرار میکنند زمانی کـه آن آواتار لبخند بیشتری بر لب داشته باشد احساس مثبت بیشتری نسبت بـه آن رابطه خواهند داشت. مطالعه اي دیگر نشان داده کـه لبخند زدن در نخستین رویارویی با یک فرد، شانس این‌کـه شـما را بعدا بـه یاد بیاورد بیشتر خواهد بود.

 

بگذارید دیگران در مورد خودشان صحبت کنند

محققان دانشگاه هاروارد اخیراً کشف کرده اند کـه صحبت کردن در مورد خود میتواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد درست همان اتفاقی کـه در مورد پول و غذا رخ میدهد. بـه عبارت دیگر وقتی کـه گوش دهنده ي خوبی باشید اطرافیان بیشتر بـه سمت شـما جلب خواهند شد و شـما را دوست خواهند داشت.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

در مطالعه اي تعدادی از افراد در داخل یک دستگاه ام آر آی قرار گرفته و بـه سوالاتی در مورد باورهای خود یا دیگران پاسخ دادند. از این افراد خواسته شده بود کـه یکی از دوستان و اعضای خانواده خود رابه همراه داشته باشند کـه در طول مدت انجام آزمایش درکنار دستگاه قرار میگرفت. در عده اي از موارد بـه شرکت کنندگان گفته می شد کـه پاسخ هایشان با افراد دیگر در بین گذاشته می‌شود.

 

نتایج تحقیق نشان داد زمانی کـه بـه افراد گفته می‌شود نظرات شان بـه دیگر افراد منتقل میشود مناطق مغزی مربوط بـه جایزه دادن و انگیزش آنها فعالیت بیشتری داشت. بـه عبارت دیگر، اجازه دادن بـه افراد برای بازگو کردن یکی دو داستان در مورد زندگی شان باعث می‌شود کـه آنها احساس بسیار بهتری در مورد رابطه ي خود با شـما داشته باشند.

 


 

ترفندهای روانشناختی جالب و کاربردی که همیشه در زندگی به کارتان می آید

گاهی در زندگی با مسائل و مشکلاتی رو بـه رو می‌شویم کـه آرزو می‌کنیم کـه اي کاش یک روش جادویی مخصوص وجود داشت کـه بـه مـا کمک می‌کرد مشکلات خودرا حل کنیم. اما متأسفانه چنین چیزی وجود ندارد. با این حال، ترفندهای روان شناختی اي وجوددارد کـه می‌توانند بشما کمک کنند از پس مشکلات خود بربیایید، رابطه ي خودرا با دیگران را تقویت کنید و بـه آرامش برسید.

 

برای برخوردار شدن از حمایت یک شخص در آینده، امروز از او درخواست کوچکی کنید

اگر کسی یکبار بشما کمکی کند، احتمال این‌کـه بعد ها دوباره بشما کمک کند بیشتر می‌شود. شـما میتوانید از کسیکه چندان شناختی از او ندارید تقاضای کوچکی کنید.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

مثلا از او بخواهید کـه خودکارش رابه شـما قرض دهد. از حالا دیگر احتمال این‌کـه این شخص در آینده لطف بزرگ تری بشما کند بیشتر اسـت. اگر همکارتان از شـما خوشش نمی‌آید، میتوانید نظرش را درباره ي یک مسأله ي مهم بپرسید. همین کار ساده زیربنای خوبی برای رابطه ي آینده ي شـما ایجاد خواهد کرد.

 

با یک کلمه متوجه شوید که کسی از شما خوشش می آید یا نه

برای این‌کـه بفهمید کسی از شـما خوشش می‌آید یا نه، لازم نیست مستقیماً از او سؤال کنید. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه یک کلمه ي خاص را انتخاب کنید.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

هر بار کـه شخص آن کلمه یا مترادف هایش را می‌گوید، شـما سر تکان دهید و لبخند بزنید. اگر آن شخص از شـما خوشش بیاید، بیشتر ازآن کلمه استفاده خواهد کرد.

 

برای آرام شدن، آدامس بجوید

طبق تحقیقات صورت گرفته، اینکار از سطح کورتیزول یا همان هورمون اضطراب بـه میزان چشمگیری کم میکند. چندین توضیح احتمالی برای این مسأله وجوددارد. یکی از انها این اسـت کـه با جویدن آدامس خون بـه سر هجوم می آورد و شـما آرام تر میشوید.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

علاوه بر این می‌تواند بخاطر تداعی هاي خوشایندی باشد کـه غذا برای مـا دارد و عمل جویدن مـا را شادتر و آرام تر میکند. علاوه بر این، جویدن آدامس میتواند کمک کند کـه توجه مـا بـه چیز دیگری منحرف شود و از عادت هاي بدی مثل روی آوردن بـه غذا خوردن در هنگام اضطراب یا جویدن ناخن ها خلاص شویم.

 

برای تقویت رابطۀ خود با کسی، رازی را با او در میان بگذارید

یک روش خوب برای جلب اعتماد کسی، در بین گذاشتن یک راز با او اسـت. البته شـما نباید مسأله ي خیلی مهمی رابه او بگویید، بـه ویژه اگر هدف شـما ایجاد یک رابطه ي خوب اسـت.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

چیزی کـه اهمیت دارد این اسـت کـه شـما بـه آن شخص نشان دهید کـه بـه او اعتماد دارید و فکر میکنید کـه مهم اسـت کـه او چیزی را بداند. با اینکار، آن شخص احساس میکند کـه چیز مهمی وی را بشما پیوند داده اسـت.

 

برای آنکه به هدف مورد نظرتان برسید دو گزینه پیشنهاد دهید

اگر میخواهید کسی چیزی کـه مدنظر شـما اسـت را انتخاب کمک کند یا کاری را انجام دهد کـه میدانید تمایلی بـه انجامش ندارد، کافی اسـت از او بـه شیوه ي درست سؤال بپرسید. شـما نباید از او بپرسید کـه آیا آن کار را انجام میدهد یا نه. در عوض، باید دو گزینه بـه او پیشنهاد دهید. برای مثال تصور کنید کـه باید گزارش کاری را از همکارتان بگیرید.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

از او نپرسید کـه آن گزارش را برایتان می آورد یا نه، بلکه از او بپرسید کـه چـه موقع میتواند گزارش رابه شـما دهد: فردا یا چند روز دیگر. با اینکار، دیگران احساس مهم بودن میکنند و این تصور برای آنها بـه وجود می‌آید کـه نظارت آن موقعیت در دست آنها اسـت.

 

برای جذاب تر شدن، اشتباه کنید

همه ی ي مـا تمام سعی مان را می‌کنیم کـه اشتباهی از مـا سر نزند، بیشتر بـه این دلیل کـه از تمسخر شدن وحشت داریم. با این حال، یک اشتباه کوچک می‌تواند مـا را در چشم دیگران جذابتر کند و همین مسأله شـما رابه جای یک فرد ایده آل، تبدیل بـه شخصی باور پذیر و قابل درک می‌کند. مردم طبق معمول از آدم هاي ایده آل می‌ترسند و خوشش شان نمی‌آید.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

بعضی افراد هم از این‌کـه در حضور کسی مرتکب اشتباهی شوند نمیترسند و بهمین خاطر احساس اسانی و آرامش بیشتری کنند. چنین افرادی وقتی متوجه شوند کـه شـما هم مرتکب اشتباهی شدید، احتمالا حس بهتری خواهند داشت و شـما هم اذیت نخواهید شد. چون شـما خودخواسته اینکار را انجام دادید و اعتماد آن شخص را هم جلب کردید.

 

شباهت تان به دیگران باعث می شود آن ها بیشتر از شما خوش شان بیاید

یکی از راه هاي جلب اعتماد دیگران، تقلید ظریف حرکات انها اسـت. با این حال، اگر در مورد شباهت هاي خود بـه دیگران هم صحبت کنید، اینکار می‌تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

مثلا احساس توریست هاي خارجی را تصور کنید کـه در کشور دیگری با هموطن خود مواجه میشوند، یا وقتی کـه متوجه میشوید شـما و کس دیگری دریک مدرسه درس خوانده بودید احساس خوشایندی پیدا می‌کنید. مـا این تمایل را داریم کـه آدم هاي شبیه بـه خودرا بیشتر دوست داشته باشیم.

 

همیشه حرف های خوشایند بزنید

هرروز بـه دیگران حرف هاي خوشایند بزنید و از انها تعریف کنید، حتی اگر حال روحی خوبی ندارید یا روز خیلی بدی داشته اید. در ابتدا اینکار برایتان سخت خواهد بود اما بتدریج بـه آن عادت می‌کنید و دیگر لازم نیست خودتان را وادار کنید کـه حرف هاي خوبی بزنید. اینکار بـه دیگران کمک میکند کـه حس بهتری نسبت بشما داشته باشند.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

علاوه بر این، در مدتی کـه اینکار را تمرین میکنید، میتوانید نه فقط بـه دوستان و همکاران تان، بلکه بـه آدم هایي کـه اتفاقی سر راه شـما قرار میگیرند، فروشنده ها و راننده ها هم حرف هاي خوشایندی بزنید.این حرف ها بـه دیگران حس بهتری میدهد و جو خوشایندی بـه وجود می آورد.

 

آنقدرها که فکر می کنید دیگران به شما توجه ندارند

مـا عادت داریم کـه روی خودمان تمرکز کنیم و بهمین خاطر مثلا وقتی صبح ها ظاهر خوبی نداریم، فکر میکنیم کـه همه ی متوجه این مسأله می‌شوند. اما حقیقت آن اسـت کـه اصلا اینطور نیست. بـه این مسأله اثر نورافکن گفته میشود. دراین حالت، مـا در مورد اهمیتی کـه ظاهر و کارهایمان برای دیگران دارد دچار اشتباه میشویم و آنرا بیشتر از واقعیت محاسبه میکنیم.

بدون حرف زدن محبوب شوید! | ترفندهای کاربردی روانشناختی

اما بـه مواقعی فکر کنید کـه بـه خارج از شهر سفر میکنید و بـه یک محیط غیر شهری می‌روید. در آنجا لباس هایي میپوشید کـه با انها احساس اسانی کنید، زمان زیادی را جلوی آینه صرف نمی‌کنید و هر چـه کـه دوست دارید میخورید. دیگران هم شـما را میبینند، همه ی ي کارهایتان برایشان عادی اسـت و اصلا بـه کارها و لباسهای شـما فکر نمیکنند.