پارس ناز پورتال

قاصدک 24

برترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ویژه بهمن

برترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ویژه بهمن

برترین و زیباترین اس ام اس عاشقانه ویژه بهمن

اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
می روم تا در میخانه کمی مست کنم جرعه بالا بزنم آنچه نبایست کنم بی خیال همه کس باشم و دریا باشم دائم الخمر ترین آدم دنیا باشم آنقدر مست که اندوه جهانم برود استکان روی لبم باشد و جانم برود.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
اوج خوشبختی ست
وقتی کسی باشد !
که تو را
آنگونه دوست داشته باشد!
که دلت می خواهد.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
ای که یک غمزه نگاهت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشی و مراغم ببرد.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
ره پنهانی میخانه نداند همه کس !
جز من و عارف و شیخ و دو سه رسوای دگر
توبه کردم که دگر می نخورم !
بجز از امشب و فردا شب و شب های دگر.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
خداوندا چه سخت است این جدایی!
چه تلخ است این شراب بی وفایی
جدایی ، بی وفایی ، درد دوری!
همه باشد گناه آشنایی.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
دلم چه کودکانه بهانه ی تو را میگیرد
اما تو بزرگانه به دل نگیر
فقط بگو : کودک است، نمی فهمد.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
معجزه را آغاز کن و نامم را به زبان بیاور
نمیبینی که چطور نام من با لب و دهان تو بازی می کند؟.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
برای دوست داشتنت
محتاج دیدنت نیستم!
اگر چه نگاهت آرامم می کند
محتاج سخن گفتن با تو نیستم!
اگر چه صدایت دلم را می لرزاند
دوست دارم بدانی!
حتی اگر کنارم نباشی
باز هم ، نگاهت می کنم!
صدایت را می شنوم
همیشه با منی.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
صدایم کن
بگذار همه بفهمند که ماه
هم صحبت میکند .
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
ﺷﺎﻧﻪ ات را دﯾﺮ آوردی ﺳﺮم را ﺑﺎد ﺑﺮد !
ﺧﺸﺖ ﺧﺸﺖ و آﺟﺮ آﺟﺮ ، ﭘﯿﮑﺮم را ﺑﺎد ﺑﺮد
از ﻏﺰل ﻫﺎﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺎ !
ﺑﯿﺖ ﻫﺎی روﺷﻦ و ﺷﻌﻠﻪ ورم را ﺑﺎد ﺑﺮد
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﻤﻪ ، ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺎدﻩ ﺑﺴﺎز !
دﯾﺮ ﮐﺮدی ﻧﯿﻤﻪ ی ﻋﺎﺷﻘﺘﺮم را ﺑﺎد ﺑﺮد .
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
چشمانت
دریا را به مد می‌کشاند
مرا به شعر .
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﻨﻮﻥ دخترکی تنهاست ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
همه احساس میکنن هر آن کس که زیباست مهربان است
دریا زیباست
ولی سیلی به صخره های ساحل میزند .
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
روی من شرط ببند
تمام دل ها را رد کرده ام!
چشم بسته این قمار را می برم
دوست داشتن تو دلیل که نه!
دل می خواهد
فقط تو هوایش را داشته باش
دلم را مى گویم!
قول مى دهم براى تو باشد
همه ى عاشقـى اش .

 

بـاز هم کشته و بازنده ی این جنگ منم
که تو با لشگر چشمانت و من یک نفرم.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
چشم و ابروی خشن از بس که می آید به تو؛
گاهی آدم عاشق نامهربانی میشود.
.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
تو را دوست دارم همچون قطرات باران بی اندازه زندگی بخش لطیف ارام بی نهایت .

.
.
.
.
.
اس ام اس عاشقانه پیام عشق و عاشقی جدید زیبا
تو شدی قند خراسان و منم چای شمال
قصه ی تلخی من با لب تو
شیرین شد.