پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

بهترین اس ام اس های خنده دار آذر ماه

بهترین اس ام اس های خنده دار آذر ماه

بهترین اس ام اس های خنده دار آذر ماه

اس ام اس های خنده دار بامزه و باحال
بعضی وقت ها فقط باید رفت
+
+
+
اگه تایلند بشه که چه بهتر

اس ام اس خنده دار جدید
خب من به مدت نه ماه دارم میرم اروپا گردش
برگشتم لایکتون میکنم
+
+
+
دیگه مدیونین فک کنین
مدرسه ها داره باز میشه

اس ام اس خنده دار سرکاری طنز
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ :
+
+
+
+
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻣﺎ ﺗﻮ ﺩﯾﺴﮑﻮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩﻳﻢ

اس ام اس خنده دار باحال و بامزه جوک
آیا میدانید انگور زرد چقدر خاصیت دارد؟
+
+
+
خیلی

اس ام اس خنده دار
ب خواهرزاده ام ۵۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮﻭ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺨﺮ!!!
+
+
+
ﭘﻮﻝُ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻢ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﯾﻦُ ﺑﮕﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﮔﻤﺸﻮ

 

هالوژن چیست!؟
+
+
+
به ژن های ساده لوح و احمق
هالو ژن گفته میشود

اس ام اس خنده دار سرکاری
تو ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ…
ﮐﻮﺩﮎ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ میگفت
ﺧﻂ ﺧﻄﯿﺶ ﮐﻦ،ﮐﻮﺩﮎ
ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮ ﺩﺭﻭﻧﻢ میگفت خاک تو
مخت ﻧﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﺪ،ﮐﻮﺩﮎ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺍﻟﺤﺴﻮﺩ ﻻﯾﺴﻮﺩ لامرض!
ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ باهم ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ
که یهو خر درونم یه لگد بش زد
صداش در اومد همه با هم فرار کردیم

اس ام اس خنده دار جدید
یکم دقت کنین
+
+
+
قیافم شبیه اونی که توی پاییز زیربارون میخواین باهاش قدم بزنین نیست؟

اس ام اس خنده دار بامزه
دیشب بچه فامیلمون پیانو
میزد یکی دیگه شونم گیتار…
منم سعی می‌کردم با تغییر ریتم
دست زدن از دو به سه
انگشتی هنرمو به رخ جمع بکشم

پیامک طنز خنده دار ، جوک
به خدا ﮔﻔﺘﻢ :ﺁﺧﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﻮ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ?
ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ
+
+
+
+
ﺁﺧﻪ ﺗﻮ محشری
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺮی
ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﻓﺴﻮﻥگری
ﯾﺎ ﺣﻮﺭ ﻭ ﭘﺮی
ﺣﺮﻓﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩ
ﻣﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻢ