پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

بهترین اس ام اس های فلسفی تاثیرگذار

بهترین اس ام اس های فلسفی تاثیرگذار

بهترین اس ام اس های فلسفی تاثیرگذار 

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

به جای تردید و دودلی و یا تلاش برای کشف اسرار نظام هستی، آن را باور کنید و از خشنودی و خرسندی‌ای که میوه و ثمره‌ی این باور است، بهره‌مند شوید

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

از یاد نبرید که چاشنی زندگی، انجام کارهای تازه است که فقط با برانگیختن نیروی تخیل، عملی می‌شود

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

انسان برای دستیابی به آسودگی خیال، رفاه، آسایش و همه‌ی چیزهای نیکو، تنها باید خودش باشد و مسئولیت همه‌ی احساسات خویش را بر دوش خود بگذارد

اس ام اس فلسفی آموزنده

به منش و ویژگی‌های خاص خود ارج نهید و با اندیشه‌هایی که شما را به سنجش فرا می‌خواند، به رویارویی برخیزید

اس ام اس فلسفی 

شکیبایی، میوه و ثمره‌ی باور، قاطعیت و خرسندی است

اس ام اس

سخنی که با کردار، پشتیبانی نشود، اندرزی پوچ و ناکارآمد است

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک

بزرگترین نشانه ی نادانی انسان، نپذیرفتن دانسته های دیگران درباره ی چیزی است که خود، سر رشته ای از آن ندارد.

اس ام اس

رمز و راز دستیابی به دارایی و فراوانی، آن است که ذهن را بر آنچه ندارید، متمرکز نکنید و از هر فرصتی برای شکرگزاری و سپاسداری از آنچه که دارید بهره گیرید

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

اس ام اس فلسفی آموزنده 

عشق جستجو شده خوب است، ولی عشق داده شده بدون جستجو بهتر است

اس ام اس فلسفی 

تشویق ها، رویاها، آه ها، آرزوها و اشکها از همراهان جدایی ناپذیر عشق اند

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

این روزها باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی، تصمیم با توست

 

آنچه هستید نتیجه فکر شما است.

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید 

کامیابی و شادمانی تو در درونت قرار دارد، اراده کن که شاد بمانی، آن زمان، تو و شادمانی‌ات، میزبان نامریی دشواریها خواهید بود

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک 

جنگیدن با خواسته ی دل دشوار است. هر چه دل بخواهد به بهای روح به دست می آورد

اس ام اس فلسفی آموزنده

مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند
.
.
.
.

اس ام اس فلسفی آموزنده پیامک جدید

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است

اس ام اس فلسفی

امکانات در دسترس یا دسترسی‌ناپذیر، سطح کامیابی و خوشبختی شما را تعیین نمی‌کند؛ بلکه آنچه که درست می‌دانید، تعیین کننده‌ی سطح کامیابی و خوشبختی شماست