پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین اس ام اس های فلسفی فاز غم

بهترین اس ام اس های فلسفی فاز غم

بهترین اس ام اس های فلسفی فاز غم 

اس ام اس فلسفی غمگین تنهایی
آدم ها همه چیز را همینجور آماده از دکان ها میخرند اما چون دکانی نیست که دوست معـامله کند آدم ها مانده اند بی دوست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدایی
اگر شب هنگام کسی را در حـال گناه دیدی ، فردا به آن چشم نگاهش نکن !
شاید سحرگاه “توبه” کرده باشد و تو ندانی .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید
سیاهی قلبها از زیادی گناهان است و زیادی گناهان از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از زیادی آرزوها و زیادی آرزوها از دوست داشتن دنیا و دوسـت داشتن دنیا در راس همه خطاهاست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدایی
این غرور است ک بهترین فرشته خدا را دشمن خدا کرد .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید
اگر به خصلت های نیڪ دیگران ادای احترام نکنیـم نشانه قطعی از بیماری شخصیت ماست !
اگر به خصلت های نیک دیگران ادای احترام کنیم نشانه قطعی از سلامت نفس ماست .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین تنهایی
به چشمی اعـتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد !
به دلی دل بسپار ڪه بسیار جای خالی برایت داشته باشد
و دَستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید
درسـته ڪه جای کشتی ها کنار بندرگاه امن تره !
ولی کشتی ها رو برای این کار نساخته اند .

 

 

بَرای نابـود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را بسوزانید ؛ !
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین تنهایی
ما ادما هَمیشه صداهای بلند میشنویم !
پرنگ ها رو میبینیم و کارهای سخت دوست داریم
غافل از اینڪه خوب ها !
اسون میان
بیرنگ میمونن
و بیصدا میرن .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدایی
آنچـه را دل قادر به حذف کردنش نیست،
ذهن مرتب به یادش می آورد .
.
.
.
ادامه اس ام اس ها در ادامه مطلب
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی غمگین جدید
مشتاقم بدانم اگر رسوم اجتماعی اجازه میداد چیزی پنهان نماند چه گفت و گو هایی پدید می آمد .