پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین اس ام اس های فلسفی و مفهومی 96

بهترین اس ام اس های فلسفی و مفهومی 96

بهترین اس ام اس های فلسفی و مفهومی 96 

جمله هاي فلسفی همه ي وقت میتوانند روی ما انسان ها تاثیرگذار باشند و شاید مسیر زندگیمان را عوض کنند مثل اس ام اس های فلسفی زیر:

 

فرصتها در سختی ها بوجود می‌آیند بدون جاذبه پرواز معنی ندارد
.
.
.
.
اس ام اس هاي مفهومی
باید بدانی روزی میمیری و برای این مردن آماده باشی
آن گونه بهتر می توانی تا روزی که زنده هستی درگیر زندگی باشی
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر
از جمع بهشت میشود کم بشوی درگیر به صد هزارو یک غم بشوی تا وسوسه ي درخت همسایه شوی یک سیب تو هم بچین که آدم بشوی
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی 96
خیلی سخته برای کسی که آتش گرفته هست توضیح بدهی
که نباید بدود
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی فلسفی
باران با استمرارش سنگ را سوراخ میکند نه با قدرتش
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر
هدف بزرگ زندگی دانش نیست عمل هست
.
.
.
.
اس ام اس هاي مفهومی
کسی هست شانه هایش را به من بدهد تا یک دل سیر گریه کنم؟؟
بدون هیچ حرف و سوال وجواب و دلداری و نصیحتی؟؟
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر
رگز با کسانی که در جهت
منافع شخصی خود
تلاش می‌کنند
همراه نشوید
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی 96
صورت شماکتابی هست که مردم میتوانندازآن چیزهای عجیب بخوانند
ویلیام شکسپیر
.
.
.
.
اس ام اس هاي مفهومی
کوچکترین ستاره آسمان به ماه گفت:روشناییت باعث میشود کسی مرا نبیند ماه گفت: اگر بخواهد می‌بیند واگر نخواهد خورشید هم که باشی دیده نمی شوي
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر 96
آخرین انسان با معرفت گذشته از اختراع پول مرد
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر
دامن شادی چو غم آسان نمی‌آید بدست
پسته را خون میشود دل تا لبی خندان کند
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی 96
بوی خوش بنفشه بر ته کفشی هست که لگدمالش کرده هست
.
.
.
.
اس ام اس هاي مفهومی
بهتر هست روی پای خود بمیری تا این که روی زانویت زندگی کنی
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی اخیر
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﭼﻨﺪ ﺭﯾﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﺴﺎﺯﯼ
ﺟﻬﺎﻧﺖ ﺭﺍ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ
ﺑﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍ
ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی 96
برای یک زن بیست سال طول می کشد تا از پسرش مردی بسازد
اما یک زن دیگر ظرف بیست دقیقه وی را خر می‌کند
.
.
.
.
اس ام اس هاي مفهومی
انسان سه راه دارد :
راه اولیه از اندیشه می گذرد این والاترین راه هست
راه دوم از تقلید می گذرد این آسان ترین راه هست
راه سوم از تجربه می گذرد این تلخ ترین راه هست
.
.
.
.
اس ام اس مفهومی فلسفی
خریدار نباش خریدنی شو
در بند دیگران نباش جالب شو
گوش نده شنیدنی شو