پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

بهترین و خواندنی ترین شعر از پروین اعتصامی

بهترین و خواندنی ترین شعر از پروین اعتصامی

بهترین و خواندنی ترین شعر از پروین اعتصامی 

از پروین اعتصامی بانوی شاعر مشهور ایرانی برای شما شعر عاشقانه داریم که می‌توانید بخوانید و حسابی لذت ببرید. رخشندهٔ اعتصامی مشهور به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی در شهر تبریز به جهان آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی «اعتصام الملک» از رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دورهٔ قاجار بود. دیوان اشعار وی بالغ بر ۲۵۰۰ بیت است. وی در فروردین ۱۳۲۰ شمسی بعلت ابتلا به حصبه درگذشت ودر قم به خاک سپرده شد.

 

به لاله نرگس مخمور گفت وقت سحر

که هر که در صف باغ است صاحب هنریست

بنفشه مژدهٔ نوروز می‌دهد ما را

شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست

به جز رخ تو که زیب و فرش ز خون دل است

بهر رخی که درین منظر است زیب و فریست

پاسخ داد که من نیز صاحب هنرم

درین صحیفه ز من نیز نقشی و اثریست

میان آتشم و هیچگه نمیسوزم

هماره بر سرم از جور آسمان شرریست

علامت خطر است این قبای خون آلود

هر آنکه در ره هستی است در ره خطریست

بریخت خون من و نوبت تو نیز رسد

بدست رهزن گیتی هماره نیشتریست

خوش است اگر گل امروز خوش بود فردا

ولی میان ز شب تا سحر گهان اگریست

ازآن، زمانه بما ایستادگی آموخت

که تا ز پای نیفتیم، تا که پا و سریست

یکی نظر به گل افکند و دیگری بگیاه

ز خوب و ز شب چه منظور، هر که را نظریست

نه هر نسیم که اینجاست بر تو میگذرد

صبا صباست، به هر سبزه و گلش گذریست

میان لاله و نرگس چه فرق، هردو خوشند

که گل به طرف چمن هر چه هست عشوه‌گریست

تو غرق سیم و زر و من ز خون دل رنگین

بفقر خلق چه خندی، تو راکه سیم و زریست

ز آب چشمه و باران نمیشود خاموش

که آتشی که در اینجاست آتش جگریست

هنر نمای نبودم بدین هنرمندی

سخن حدیث دگر، کار قصه دگریست

گل از بساط چمن تنگدل نخواهد رفت

بدان علت که مهمان شامی و سحریست

تو روی سخت قضا و قدر ندیدستی

هنوز آنچه تو را مینماید آستریست

ازآن، دراز نکردم سخن درین معنی

که کار زندگی لاله کار مختصریست

خوش آنکه اسم نکوئی بیادگار گذاشت

که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست

کسی که در طلب اسم نیک رنج کشید

گرچه اسم و نشانیش نیست، ناموریست