پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بهترین شعرهای ناب از احمدرضا احمدی

بهترین شعرهای ناب از احمدرضا احمدی

بهترین شعرهای ناب از احمدرضا احمدی 

اشعار نغز و زیبای احمدرضا احمدی شاعر معاصر ایرانی را برای عزیزان علاقمند به شعر و ادب فارسی قرار داده ایم که در ادامه می‌خوانیم. احمدرضا احمدی در ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۳۰ اردیبشهت ماه ۱۳۱۹ در کرمان متولد شد. پدر وی کارمند وزارت دارایی بود و ۵ فرزند داشت که احمدرضا کوچکترین آن ها بود احمدرضا احمدی در سال ۱۳۶۱ با شهره حیدری ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندی به نام ماهور هست.

 

درختانی را از خواب بیرون می آورم
درختانی را در آگاهی كامل از روز
در چشمان تو گم می كنم
توكه
با همه ي ي فقر و سفره بی نان
در كنارم نشسته اي
لبخند برلب داری
در چهار جهت اصلی
چهار گل رازقی كاشته اي
عطر رازقی ما را درخشان
مملو از قضاوتی زودگذر به شب می سپارد
همه ي چیز را دیده ایم
تجربه هاي سنگین ما
ما را پاداش میدهد
كه آرام گریه كنیم
مردم گریز
نشانی منزل خویش را گم كرده ایم
لطف بنفشه را می‌دانیم
اما دیگر بنفشه را هم نگاه نمی كنیم
ما نمی‌دانیم
شاید در كنار بنفشه
دشنه اي را به خاك سپرد باشند
باید گریست
باید خاموش و تار
به اتمام هفته خیره شد
شاید باران باشد
ما
من و تو
چتر را در یك روز بارانی
در یك مغازه كه به تماشای
گلهای مصنوعی
رفته بودیم
گم كردیم
احمدرضا احمدی