پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی 

در اینبخش بهترین عکس نوشته هاي انگیزشی را مرور میکنیم. اینروزها افراد پرتلاش، خصوصا جوانان و نوجوانان علاقه زیادی بـه پست هاي انگیزشی در شبکه هاي اجتماعی دارند. این پست ها می‌توانند روحیه افراد را تقویت کرده و هم چنین درس هاي خوبی برای کسانی داشته باشند کـه میخواهند پیشرفت کنند. اگر شـما هم می‌خواهید در زندگی خود پیشرفت کنید و نیاز بـه انگیزه دارید، در ادامه با مـا همراه باشید.

 

عکس نوشته های انگیزشی جدید

توانایی شـما برای با‌ انگیزه بودن نه فقط بـه نفع خودتان اسـت، بلکه بر اطرافیان شـما نیز اثر میگذارد. چـه مدیر باشید در گروه کارکنان و سرمایه‌گذاران شرکت ایجاد انگیزه میکنید، چـه فردی در جمع خانواده یا دوستان، وقتی انگیزه خودرا حفظ میکنید، همه ی‌ افراد درکنار شـما رشد خواهند کرد.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

زیگ زیگلار «روانشناس»:

مردم اغلب می گویند انگیزه‌ها دوام ندارند.

خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست.

بهمین دلیل توصیه می شود روزانه دوش بگیرید.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بـه اطراف خود و تمام کسانی کـه نتوانسته اند بـه هدف هاي خویش برسند می نگریم. احساس میکنیم کـه مـا هم لیاقت این را نداریم کـه بـه رویای خود برسیم و یادمان می‌رود کـه در این راه از چـه موانعی گذشته ایم و چـه رنج ها کشیده ایم و از چـه چیزهایی بـه ناچار دست کشیدیم تا با این جا برسیم.

 

اشخاص بسیاری را میشناسم کـه زمانی کـه رویای دیرینشان در دسترسشان قرار گرفت با ارتکاب یک سلسله اشتباه احمقانه هرگز بـه هدفشان نرسیدند در حالیکه هدف درست در یک قدمی شان بود. مـا باید توانایی روبروشدن با تغییرات را داشته باشیم. آدم در هر زمان از زندگیش می‌تواند رویای خودرا عمل کند.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

سوز اورمان: چـه چیزی مانع از ثروتمند شدن‌تان می شود؟ در بیشتر موارد نداشتن باور و اعتقاد اسـت کـه مانع از ثروتمند شدن کسی میشود. برای آنکه ثروتمند شوید باید باور داشته باشید کـه قادر هستید ثروتمند شوید. باید اقدامات لازم برای رسیدن بـه هدف‌تان را انجام دهید.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

پول نیست کـه زندگی شـما را تغییر میدهد

بلکه نحوه استفاده از پولتان اسـت

کـه زندگی شـما را متحول می‌کند

و کسب زندگی شـما را تغییر میدهد.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

توماس جی. استنلی: قبل از این کـه بتوانید یک میلیاردر باشید باید یاد بگیرید مثل یک میلیاردر فکر کنید. باید یاد بگیرید چطور بـه خودتان انگیزه بدهید تا شجاعانه با ترس‌هایتان روبرو شوید.

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

بهترین عکس نوشته های انگیزشی + متن های ناب و عالی

اتفاقاتیکه در زندگی شـما روی می‌دهند

مسیر زندگی شـما را تعیین نمی‌کند

بلکه چگونگی برخورد شـما با این وقایع اسـت

کـه آینده شـما را می سازد

همه ی مـا شبیه یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم

مسیر وزش باد مقصد مارا تعیین نمیکند

بلکه این قایق ران و تنظیمات بادبان اسـت کـه مسیر را معین می سازد.