پارس ناز پورتال

قاصدک 24

درباره بیماری سندروم متابولیک و راه درمان با ورزش

درباره بیماری سندروم متابولیک و راه درمان با ورزش

درباره بیماری سندروم متابولیک و راه درمان با ورزش 

شـما را آشنا می‌کنیم با بیماری بنام سندروم متابولیک کـه سه شاخصه اصلی دارد کـه در زیر آمده اسـت و ورزش تنها راه درمان آن اسـت. یک متخصص فیزیولوژی ورزشی معقتد اسـت کـه انجام تمرینات استقامتی بـه‌ویژه پیاده‌روی، دویدن و دوچرخه‌سواری تاثیر چشم‌گیری در کاهش بیماری سندرم متابولیک دارد.

 

درباره عوامل تاثیر گذار بر بیماری سندرم متابولیک و نقش ورزش دراین خصوص اظهار کرد: اگر فردی دارای سه تا پنج شاخص زیر باشد، دچار سندرم متابولیک اسـت. این شاخص‌ها عبارتند از؛ دور کمر بیش از 102 سانتیمتر «برای مردان» و 88 سانتی‌متر «برای زنان»؛ تری‌گلیسرید «چربی» خون بیش از 150 میلی‌گرم

 

بر دسی لیتر، HDL «کلسترول خوب» کم‌تر از 40 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، فشار خون بیش از 85.130 میلی‏‌متر جیوه و قندخون ناشتای بالاتر از 110 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر.امروزه شیوع این بیماری در کشور هـای در حال‌ توسعه با روند فزاینده مواجه اسـت. طبق نتایج بدست آمده، 27 درصد جمعیت افراد بزرگسال تهرانی و 29 درصد در کل کشور جمهوری اسلامی ایران دارای سندرم متابولیک هستند.

 

وی در پاسخ بـه این پرسش کـه آیا تاثیر ورزش بر همه ی فاکتورهای سندرم متابولیک بـه یک‌ میزان اسـت؟ افزود: این مساله دریک مطالعه فراتحلیلی در پژوهشگاه علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفته اسـت. دراین مطالعه، 17 تحقیق اولیه کـه در فاصله بین سال‌هاي 2007 تا 2015 در ایران و بيرون از کشور در زمینه تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی «هوازی» بر سندرم

 

متابولیک انجام شده اسـت، تعداد 561 فرد تحت مطالعه قرار گرفته بودند و نیمی از این افراد در برنامه‌هاي ورزشی هوازی «استقامتی» از جمله؛ پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و دویدن کـه بین 6 هفته تا 8 ماه متغیر بود شرکت داشتند.این متخصص فیزیولوژی ورزشی خاطرنشان کرد: انجام ورزش‌هاي هوازی هم‌چون؛ پیاده‌روی، دویدن و دوچرخه‌سواری

 

بـه‌عنوان رایج ‌ترین نوع تمرینات ورزشی بـه مدت حداقل 6 هفته بـه‌ صورت منظم، منجر بـه ایجاد تغییرات مثبت در تعداد زیادی از عوامل خطرزای سندرم متابولیک می شود. تمرین هوازی در بیماران سندرم متابولیک بجز در مورد کلسترول خوب، اثر قابل قبولی بر التیام دیگر شاخص‌هاي خطر متابولیک «قندخون، چربی خون، فشار خون و دور کمر» دارد کـه البته بیش‌ترین تاثیر را بر اندازه دور کمر داشته و کم‌ترین تاثیر را بر میزان کلسترول خون.  

 

روحانی در پایان توصیه کرد: برای بازرسی این بیماری بهتر اسـت از ورزش‌هاي هوازی بهره گرفت، اما برای این‌کـه اثربخشی بیش‌تری داشته باشد، بهتر اسـت ورزش رابا تعدیل تغذیه و دیگر رفتارهای زندگی روزمره ترکیب کرد.