پارس ناز پورتال

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن 

در اینبخش داستان هاي جالبی درباره سیگار و سیگار کشیدن را جمع آوری کرده ایم. وقتی اسم سیگار را میشنویم بـه یاد سرطان و ده ها بیماری می افتیم کـه در اثر مصرف آن رخ می‌دهد اما امروز دانستنی هاي جالب تری را از پیدایش سیگار تا باورهای عجیب درباره آن مرور میکنیم. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بیشتر باهم صحبت کنیم.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

Ramon pane ، راهبی کـه کریستف کلمب را تا کشور آمریکا همراهی کرد بعنوان معرفی کننده ي تنباکو بـه اروپا شناخته می‌شود.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

در آمریکای باستان تنباکو را جوشانده و مثل چای می نوشیدند، مثل پودر استنشاق و مثل ژله مصرف میکردند اما با این حال کشیدن آن بـه صورت سیگار بیش از همه ی محبوب بوده اسـت.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

در اواسط قرن 16 در اروپا بر این باور بودند کـه کشیدن سیگار میتواند سفلیس را درمان کند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

مراسم مذهبی ایالات امریکا خاستگاه کشیدن تنباکو بودو این ویژگی در آن دوران فقط منحصر بـه کشیش ها و پزشکان می شد. هم در آمریکای باستان و هم در اروپای قرن 16 باور مردم این بود کـه “دود مقدس” می‌تواند بیماری ها را درمان کرده و ارواح شیطانی را از افراد بـه در کند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

اوره راکه در ادرار موجود اسـت را بعنوان طعم دهنده ي اضافی بـه سیگار اضافه می‌کنند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

تاجران اروپایی درحدود نیمه ي قرن 17 تنباکو رابه هند و آسیا معرفی کردند. دراین کشورها تنباکو با یکسری برگ هاي دیگر مخلوط می‌شود و بـه صورت قلیان کشیده می‌شود.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

شکر و کاکائو اغلب بـه سیگار اضافه میشوند و این واقعیتی اسـت کـه تعداد زیادی از افراد دیابتی ازآن اطلاع ندارند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

طبق یک افسانه ي هندی، زنی برای نجات بشریت از قحطی و گرسنگی توسط روح بزرگ بـه زمین فرستاده شد. جاییکه او با دست راستش لمس کرد سیب زمینی ها روییدند و جاییکه او با دست چپش لمس کرد ذرت‌ها روییدند. پس از آنکه او زمین را بارور کرد قدری استراحت کرد ودر واقع تنباکو در جاییکه او استراحت کرد رویید.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

امپراطور چین در طی سال هاي 44-1627 هشدار داد کـه با عوامی کـه سیگار می‌کشند مثل خائنین بـه کشور برخورد خواهد شد و پاتریارک مسکو هم اعلام کرد کـه اگر زن یا مردی سیگار بکشد بینی‌اش را پاره خواهند کرد و یا تازیانه اش خواهند زد.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

زنان از دهه 1920 بطور فزاینده ‌اي شروع بـه مصرف سیگار کردند چرا کـه در آن زمان سیگار را بعنوان نشانه اي از برابری، شورش و استقلال زنان معرفی کرده بودند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

اخیرا و آن هم دریک سری از کشور هـای غربی سیگار را بعنوان خطری جدی برای سلامتی تقلی کرده اند.نرخ سیگار کشیدن در کشور آمریکا از سال 1965 حدودا نصف شده یعنی از 42% بـه 26% در بزرگسالان رسیده اسـت. اما با این حال سیگار کشیدن در کشور هـای رو بـه پيشرفت همان‌ گونه در حال افزایش اسـت.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

ایالت کنتاکی دارای بالاترین نرخ افراد سیگاری «7/28%» در کشور آمریکا اسـت. زنان بارداری کـه سیگار می‌کشند نه تنها بچه هاي لاغر و سبکی بدنیا می آوردند، بلکه کودکان آنها خشن‌تر هم خواهند بود.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

نظرسنجی اي کـه در بریتانیا انجام شد نشان داد کـه 99% از زنان از ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان رحم بی اطلاع بودند. از میان هزاران عامل و ماده شیمیایی کـه در دود تنباکو وجوددارد، بیش از 50 مورد سرطانی تشخیص داده شده‌اند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

در حال حاضر حدود 5.5 تریلیون سیگار سالانه در سراسر دنیا تولید می‌شود. سیگارها منبع درآمد خوبی برای دولت ها هستند و آن هم بدلیل بالا بودن تعداد افراد سیگاری اسـت.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

نرخ سیگار کشیدن در بین افرادی کـه در زیر خط فقر هستند یا تحصیلات کمی دارند بیشتر اسـت. استفراغ نهنگ را بعنوان طعم دهنده بـه سیگار اضافه میکنند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

۲۰ دقیقه بپس از ترک سیگار فشارخون فرد بـه حالت نرمال برمی گردد ودر طی یکسال احتمال ابتلای آن فرد بـه حمله ي قلبی 50% کاهش می‌یابد.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

دو مردی کـه در تبلیغ محبوب سیگار ماربرو بازی میکردند بر اثر سرطان ریه در گذشتند و این باعث شد کـه بـه ماربرو لقب “قاتل کابوی‌ها”را بدهند.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

اسم نیکوتن را از Nicot Jean گرفته اند. سفیر فرانسوی‌اي در پرتغال کـه در اواسط قرن 16 سیگار کشیدن و تنباکو را بعنوان راه درمانی‌اي بـه فرانسه معرفی کرد.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

از آنجایی کـه تعداد زیادی از سربازان سیگار می کشیدند ،جنگ جهانی اول بـه مشروع‌تر کردن و پذیرفته‌تر کردن سیگار کمک کرد و آن رابه نمادی از مردانگی و غیرت بدل کرد.

تاریخچه پیدایش سیگار و باورهای عجیب درباره سیگار و مصرف آن

درطی جنگ جهانی اول از آمریکایی‌ها خواسته شده بود کـه برای سربازان سیگار بفرستند. درطی جنگ جهانی دوم سیگار بخشی از جیره سربازان بود.