پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تاپ ترین اس ام اس های فلسفی روز

تاپ ترین اس ام اس های فلسفی روز

تاپ ترین اس ام اس های فلسفی روز

اس ام اس فلسفی 
آنـچه از سر گذشت ، شد سرگذشت
حیف بی دقت گذشت ، اما گذشت
تا ڪه خواستیم یک دو روزی فکر کنیم
بر در خـانه نوشتند در گذشت .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی 
زخم ها خوب می شوند
اما خوب شدن ،
با مثل اول شدن خیلی فرق دارد .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی
تمام محبـتت را به پای دوستانت بریز،
نه تمام اعتمادت را .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی 
یه وقتایی بهـترین برگ های زندگی رو داری
اما حاڪم تو نیستی .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی
زمانی حرف بزن که ارزش حـرفت بیشتر از سکوتت باشه و !
و زَمانی دوست انتخاب کن که ارزش دوستت بیش از تنهاییت باشه .
°
°
°
°
°
اس ام اس های فلسفی
خوشبختی حق است بد بختی فقط در خیال ماست ماییم که اسم بعضی از تقدیرات را میگزاریم بد بختی گـوش به سهراب بسپار بشور چشمانت را 

 

 

فـروغی چه زیبا گفت:اگر یاد ڪسی هستیم،این هنر اوست،نه هنر ما .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی 
تربـیت ڪودک را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز کرد .
°
°
°
°
°
اس ام اس فلسفی 
اگر چیـزی نداشتی و بخشیدی مردی
ن اینکه داشته باشی و ببخشی بعدا منت هم بگزاری .