پارس ناز پورتال

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟ 

در اینبخش حقایقی را مرور میکنیم کـه راوی تبعیض بین زن و مرد می‌باشد. تبعیض بین زن و مرد در همه ی جوامع دنیا زنده اسـت و باوجود جنبش هاي فراوان هنوز هم بطور علنی دیده می شود. چـه تفاوتی بین زنان و مردان وجوددارد کـه باعث چنین نابرابری هایي می شود؟ چرا مردان خصوصا در کشور هـای جهان سوم زنان را بخشی از اموال خود می‌دانند و همانند یک ارباب با او رفتار می کنند؟

 

نمیتوانیم بگوییم زن و مرد یکسان هستند، زیرا کـه تفاوت هاي زیادی بین زن و مرد وجوددارد. زن باید زنانه درک شود و مرد باید مردانه درک شود، اما این تفاوت ظاهری، رفتاری و احساسی می تواند دلیل بر تبعیض باشد؟ حقوق کم نسبت بـه مردان، خشونت خانگی «چـه در خانه پدری و چـه در خانه همسر»، آزارهای کلامی و لمسی در خیابان، نادیده گرفته شدن بخاطر زن بودن و… واقعا چرا؟

 

دراین مقاله ابتدا با بخشی زندگی واقعی زنان در جامعه رو بـه رو می‌شویم و فقط با بخشی از مشکلات آن ها در جامعه آشنا میشویم. سپس بـه مرور تفاوت هاي بین زنان و مردان میپردازیم تا با کمی تفکر و نتیجه گیری بتوانیم درک خودرا ارتقا ببخشیم و اگر تفکراتی ضد زن داریم، آنرا آرام آرام تغییر دهیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

زنان در محیط کار جدی گرفته نمی‌شوند

تحقیقات نشان داده کـه در محیط کار آقایان از خانم‌ها جدی تر و با ارزش‌تر بـه حساب می آیند. بعنوان مثال اگر یک حرف را هم یک آقا و هم یک خانم بزند، حرف آن آقا بیشتر بـه چشم خواهد آمد و مورد قبول واقع خواهد شد. اگر بـه شرکت‌ها و سازمان‌هاي مختلف نگاه کرده باشید، می بینید کـه طبق معمول آقایان بعنوان مدیر انتخاب میشوند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

طبق معمول معلم‌هاي زنی کـه شاگردان مرد یا پسر دارند، از این موضوع کـه مورد احترام شاگردانشان قرار نمیگیرند، شکایت میکنند. این در حالی ست کـه آن‌ها حرف معلم‌هاي مردشان را بیشتر گوش میدهند و بـه آن‌ها احترام بیشتری می گذراند. یکی از معلمان زن از تجارب اش نوشته: «مـن نمی توانم در کلاس درسی کـه با آقایان یا پسران دارم، خودم باشم.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

مدام باید قیافه‌اي جدی بـه خودم بگیرم و بـه دنبال راهی برای احترام از جانب آن‌ها باشم. بـه محض این‌کـه کمی از حالت خشک و جدی خارج میشوم، آن‌ها بی احترامی بـه مـن را شروع می کنند.» این موضوع برای تمام معلم‌هاي زن چنین اسـت. در واقع زنان اعتراف میکنند کـه نسبت بـه آقایان در کلاس‌هاي درست تحت فشار بیشتری هستند.

 

زنان نسبت به آقایان درآمد کمتری دارند

اگر بـه حقوق خانم‌ها و آقایان در موقعیت‌هاي مختلف نگاه کرده باشید، می بینید کـه اختلاف حقوق دریافتی آن‌ها بسیار زیاد اسـت. این موضوع نه تنها در کشور مـا، بلکه در تمام کشور‌هاي جهان یکی ست. بعنوان مثال در تحقیقی کـه درسال ۲۰۱۸ از درآمد خانم‌ها و آقایان انجام شد، ثابت کرد کـه حقوق یک آقا دریک ساعت چند برابر حقوق یک خانم اسـت.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

این موضوع زمانی کـه بحث نژادپرستی نیز در بین می آید، بیشتر شدت میگیرد، بـه طوری‌كه درآمد یک زن سیاه پوست از درآمد یک زن سفید پوست پایینتر اسـت. البته حتی اگر موقعیت اجتماعی یک مرد و زن یکی باشد، عواملی، چون بارداری، مسئولیت خانه، مراقبت از بچه و نداشتن وقت کافی برای اضافه کاری در محیط کار، دراین روند بی تاثیر نخواهد بود.

 

آرایش، خودنمایی برای مردان نیست!

شاید درک این موضوع برای آقایان سخت باشد، اما آرایش بـه خانم‌ها اعتماد بـه نفس و شادی می‌بخشد. بسیاری از خانم‌ها بـه آرایش بعنوان یک سرگرمی یا حتی هنر نگاه می کنند پس در واقع خانم‌ها برای خودشان آرایش میکنند نه اطرافیان شان.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تحقیقات نشان داده اکثر خانمها، تنها برای رضایت خودشان و بالا رفتن اعتماد بـه نفس شان آرایش می کنند. امروزه مصرف لوازم آرایش خانم‌ها تا ۲۵% نسبت بـه ۲ سال قبل افزایش یافته اسـت و این بدلیل اهمیتی ست کـه خانم‌ها این روز‌ها بیشتر بخود و ظاهرشان میدهند.

 

زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی کـه امروزه زنان با آن دست و پنجه نرم میکنند، خشونتی ست کـه با آن هر روزه در تماس اند. طبق تحقیقات، تقریباً از هر ۳ زن، یک زن در دوره‌اي از زندگی اش مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته کـه بیشتر آن‌ها نیز از جانب شریک زندگی شان بوده اسـت.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تحقیقی دیگر نشان داد کـه ۳۰% از زنانی کـه در رابطه عاطفی قراردارند، مورد چنین خشونت‌هایي از جانب شریک زندگی شان قرار می گیرند. یا حتی می توان بـه قتل‌هایي کـه درسال ۲۰۱۷ اتفاق افتاه اشاره کرد. ۵۸% افرادی کـه در آن سال بـه قتل رسیدند، زنانی بودند کـه بـه دست مردان کشته شدند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

جالب اسـت بدانید کـه اکثر قاتل‌ها همسر یا یکی از اعضای خانواده مقتول‌ها بوده اند. البته این خشونت‌ها تنها بـه خشونت‌هاي خانوادگی محدود نمیشوند، بلکه خشونت‌هاي اجتماعی نیز آمار بالایی در جامعه دارد. یک جمله قدیمی و مشهور اسـت کـه می گوید: «همانگونه کـه مردان میترسند مورد تمسخر زنان قرار بگیرند، زنان نیز از کشته شدن شان توسط مردان هراس دارند.»

 

زنان امنیت ندارند

بدلیل خشونت‌هاي زیادی کـه در جامعه زنان را تهدید می کند، زنان در هر جاییکه هستند، از داخل خانه گرفته تا خارج ازآن، احساس ناامنی میکنند. آن‌ها اعتقاد دارند کـه جامعه بـه امنیت شخصی آن‌ها اهمیتی نمیدهد.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

مشکلات زیادی در جامعه وجوددارد کـه نتیجه آن حس ناامنی زنان اسـت ک مسئولان جامعه هیچ راه حلی برای آن‌ها ارائه نمی دهند. زنان هنگام بیرون رفتن در شب، هنگام راه رفتن در کوچه‌اي تاریک، زمانی کـه تنها در خانه میمانند و حتی در محیط و کار و… هم نمیتوانند احساس امنیت کنند و مدام در تنش و استرس بـه سر میبرند.

 

کفش‌ های پاشنه بلند بیشتر از زیبایی به پا‌ آسیب می‌رسانند

عده اي از زنان طبق معمول برای زیبایی و جلب توجه دست بـه هر کاری میزنند، آن‌ها حتی حاضرند کـه بـه خودشان سختی دهند و حتی بـه بدن شان آسیب برسانند، اما در نگاه دیگران جذاب بنظر آیند. بعنوان مثال کفش‌هاي پاشنه بلند بیشتر از زیبایی برای زنان ضرر دارد.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

راه رفتن با کفش‌هاي پاشنه بلند بسیار سخت اسـت بـه طوریکه پوشیدن این کفش‌ها در دراز مدت میتواند سلامت فرد رابه خطر بیندازد. ۷۱% از کفش‌هاي پاشنه بلند موجب کمردرد و پادرد میشوند و یک سوم آن‌ها تاثیرات بد بلند مدتی روی فرد می گذراند کـه یکی ازآن‌ها تغییر فرم قوزک پا اسـت.

 

به زیبایی زنان بیش از هر چیز دیگری توجه می شود

اگر بـه تبلیغات برند‌هاي مختلف نگاهی انداخته باشید، خواهید دید کـه تنها زنان جوان، زیبا، خوش اندام و جذاب در آن‌ها حضور دارند، از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا بیلبورد و مجلات و غیره. در واقع آن‌ها بـه عوامل مهم تری، چون موقعیت اجتماعی، دانش، قدرت و تاثیرگذاری اهمیتی نمیدهند. همین تبلیغات باعث می شود کـه مردان برای زنانی کـه ظاهر زیباتری دارند، ارزش بیشتری قائل شوند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

نسل‌هاي بعدی، زمانی کـه می بینند زیبایی بر هر چیز دیگری اولویت دارد، دست بـه هر کاری از جمله عمل‌هاي مختلف زیبایی میزنند. در واقع آن‌ها از خود واقعی شان دور میشوند و بجای کـه این‌کـه خود واقعی شان را بپذیرند، تبدیل بـه آدم دیگری کـه نقابی بـه چهره زده می شوند. همین رفتار خود یکی از دلایل بیشتر قدرت گرفتن مردان اسـت.

 


 

حقیقت‌ هایی درباره تفاوت مردان و زنان

همه ی اصطلاح مردان مریخی و زنان ونوسی را شنیده اید . روزگاری مردانی در سیاره مریخ با زنانی از سیاره ونوس زندگی می‌کردند اما بـه مرور زمان از یاد بردند کـه از دو سیاره مختلف آمده اند و با هم تفاوت هاي زیادی دارند و همین تفاوت ها اسـت کـه انها رابه یک دیگر جذب کرده اسـت و البته امروز همین تفاوت ها باعث بروز مشکلات اساسی شده اسـت…

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

دریک بررسی در رابطه با هوش عاطفی زنان و مردان ثابت شد کـه هوش عاطفی مردان نسبت بـه اندازه زنان برابر اسـت. گاهی برخی زن و شوهرها با پیدا شدن یک سری اختلافات تصور می کنند کـه انتخابشان از اساس اشتباه بوده اسـت در حالیکه اگر همان زن یا مرد با فرد دیگری هم ازدواج میکردند ، اوضاع بهمین منوال و یا بدتر از این بود . اگر در بین شـما اختلافات رخ می‌دهد آنرا پای تفاوت ها بگذارید.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تفاوت‌هاي زنان و مردان جزو ذات انان اسـت و ذات کسی را نمیتوان تغییر داد.پس بجای انکه سعی کنید یک دیگر را تغییر دهید بـه شناخت اساسی از یک دیگر بپردازید.ئقبل از آنکه بـه تفاوت هاي زنان و مردان بپردازیم لازم اسـت بـه این نکته اشاره کنیم کـه وجود تفاوت ها در زنان و مردان در همه ی افراد مشابه نیست و تمام این معیارها یک معیار غالبی اسـت و نه صد درصدی.

 

تفاوت زنان و مردان در خرید کردن

ممکن اسـت شـما جزو ان دسته از زنانی باشید کـه عاشق خرید کردن هستید و حسرت یک‌بار خرید کردن با همسرتان بـه دل‌تان مانده باشد. بارها برای شـما پیش آمده اسـت کـه سر این موضوع با همسرتان دعوا کنید. گاهی احساس میکنید همه ی ي بار مسئولیت روی دوش خودتان اسـت و احساس تنهایی می‌کنید.همیشه خرید وسایل مورد نیاز برای خانه از گوشت و مرغ و میوه و روغن و …

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

تا خرید لباس برای بچه و خودتان روی دوش شـما اسـت و تنهایی مجبورید همه ی ي این کارها را انجام دهید.گاهی باوجود اصرارهایتان ،شوهرتان بـه اجبار با شـما بـه خرید می اید اما در آخر کارتان بـه دعوا و مشاجره کشیده می شود. خانم دوست دارد همه ی ي مغازه ها را بگردد وبا جزئیات بـه ویترین مغازه ها نگاه کند و البته در بیشتر مواقع هم بـه همان مغازه ي اول می‌رود و ازآن مغازه خرید می کند و آقا مدام شکایت می کند.

 

اما باید بدانید کـه خانمها ذاتا خرید کردن را دوست دارند و از خرید کردن احساس آرامش می کنند برعکس مردان بـه اینکار علاقه اي ندارند و تا وادار نباشند بـه خرید نمی‌روند. زنان سعی می کنند زمان زیادی را برای پیدا کردن بهترین کالا با بهترین شکل و طرح و قیمت صرف کنند اما مردان از قبل در مورد کالایی کـه می‌خواهند خرید کنند تصمیم میگیرند و برای پیدا کردن آن بـه خرید می‌روند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

انها بـه محض پیدا کردن کالای مورد نظرشان آنرا خریداری میکنند و طبق معمول بیشتر از چند دقیقه برای خرید خود زمان صرف نمی‌کنند پس خانم‌ یا آقایی کـه از نحوة خرید همسرتان دلخورید! بکوشید پیش از رفتن بـه مراکز خرید از موضوع درک متقابل داشته باشید و از دریچة دید یک دیگر بـه موضوع نگاه کنید.

 

تفاوت زنان و مردان در تمرکز کردن

خانمها در اکثر موارد بـه صورت هم زمان چند کار را با هم انجام می دهند . بـه صورت هم زمان غذا درست می کنند، با تلفن صحبت می کنند، بچه را آرام می کند و …اما مردان در حین صحبت کردن با تلفن دوست ندارند با کس دیگری صحبت کنیدو تمرکزشان از بین میرود و گاهی حتی خشمگین می شوند. در واقع مردان نمی توانند هم زمان روی یک موضوع تمرکز کنند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

در وضعیت هاي دیگر هم تفاوت در تمرکز کردن زنان و مردان آشکار می شود مثلاً خانمها طبق معمول دوست دارند کـه در خودرو درکنار همسرشان گفت و گو کنند ودر اکثر موارد مردان تنها شنونده هستند ، اگرهم صحبت کنند ممکن اسـت کارشان بـه تصادف بکشد و تقصیر را گردن شـما بیندازند لذا هرگز سعی نکنید با مردی کـه در حال رانندگی اسـت گفت و گوی خصوصی داشته باشید.

 

تمرکز یک مرد در رسیدن بـه هدفش در مؤثرترین شیوه ممکن اسـت اما متأسفانه زن ها گوش ندادن مردها را بد تعبیر میکنند یا خیال میکنند توجهی بـه آن ها ندارند درحالیکه این مساله بر می‌گردد بـه تفاوت‌هاي هوشی زنان و مردان . دو نیمکره مغز انسان هرگز سعی نکنید با مردی کـه در حال رانندگی اسـت گفت و گوی خصوصی داشته باشید. تمرکز یک مرد در رسیدن بـه هدفش در مؤثرترین شیوه ممکن اسـت.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

توسط یک تونل، بـه یک دیگر متصل میشوند. حجم ترافیک میان این دو نیمکره در مورد مردان بـه مراتب از زنان کمتر بوده و اساسا ارتباط میان این دو بخش مغز در بین زنان بهمین دلیل تنگاتنگ‌تر از مردان اسـت. بـه این ترتیب زنان اطلاعات محیطی رابه مراتب راحت‌تر از مردان، جمع آوری و تحلیل و پردازش می کنند. بدین علت زنان بهتر از مردان می توانند بـه چند کار در آن واحد بپردازند.

 

تفاوت زنان و مردان از نظر احساسی

یکیدیگر از تفاوت هاي زنان و مردان در مهرورزی نسبت بـه یک دیگر و دیگران اسـت. دراین مورد دیدگاه اکثر افراد این اسـت کـه مهرورزی و عاطفه ي زنان از مردان بیشتر اسـت اما دریک بررسی در رابطه با هوش عاطفی زنان و مردان ثابت شد کـه هوش عاطفی مردان نسبت بـه اندازه زنان برابر اسـت: احساسات در زندگی مردان در پشت سر ودر زندگی زنان در پیش رو قراردارند.

تبعیض بین زن و مرد | تفاوت مردان و زنان چیست؟

هورمون تستوسترون بر احساسات مردان تاثیر می‌گذارد و باعث می شود آن ها بیشتر بـه طبقه بندی و تفکر منطقی بپردازند. بنظر میرسد زنان طبیعتاً با عواطف خود بیشتر در تماس هستند، در حالی‌کـه مردان باید روی این قضیه کار کنند و اگر اینکار را بکنند شرایط، کاملا برابر می شود. آن ها دارای روابط شادتر و زندگی سعادتمندانه‌تری خواهند بود.”