پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اول

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اول

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اول 

زنان در جنگ جهانی اول قربانیان زیادی داشتند،تجاوز های جنسی وحشیانه یکی از سختی هایی بود که بر سر آنان آمد. در جنگ جهانی اول که بیش از 10 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد و میلیون ها نفر را آواره کرد بیش از هرکس زنان قربانی سوء استفاده، بردگی و تجاوز قرار گرفتند.

 

پس از شروع جنگ جهانی اول، زنان در کشورهایی که مورد تهاجم قرار گرفته بود به صف مدافعان کشور پیوستند. بسیاری از آنها در کشورهای درگیر جنگ در کنار مردان در خانه و کارخانه، سازمان های دولتی پشتیبانی جبهه ها بودند و گروهی دیگر داوطلبانه به یادگیری فنون نظامی پرداخته و به خط مقدم نبرد اعزام شدند.

 

در حالی که هزاران زن نظامی در جبهه های نبرد جان خود را از دست می دادند بسیاری دیگر که زنده ماندند قربانی سوء استفاده و تجاوز می‌شدند. مورخان گزارشات بسیاری از تجاوز سربازان امپراتوری آلمان به زنان بلژیکی در جریان جنگ منتشر کرده اند که از آن به عنوان جنایت جنگی یاد می‌شود.

 

در این میان جنگ، خانه و زندگی بسیاری از زنان را گرفت و آنان را آواره کرد. شمار زیادی نیز خانواده و همسر خود را از دست دادند و تا پایان عمر در سختی و تنگدستی گذراندند. در ادامه مرور آلبوم عکس های جنگ جهانی اول نگاهی می اندازیم به وضعیت زنان در جنگ جهانی اول.

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولکارخانه تولید تسلیحات جنگی با کارگران زن در “ادیستون”

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولچند تن از زنان عضو جمعیت “بانوان مدافع” در امریکا

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولجلسه انجمن “زنان برای صلح و آزادی” در نیویورک

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولتجمع زنان طرفدار صلح در نیویورک در آغاز جنگ جهانی اول. سال 1914

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولراهپیمایی زنان حامی صلح در نیویورک. سال 1914

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولراهپیمایی زنان حامی صلح در نیویورک. سال 1914

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولزنان دهقان آلمانی به سختی در زمین کشاورزی کار می‌کنند.

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولمرکز آموزشی دختران نیروی دریایی امریکا در واشنگتن دی سی

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولپرستار و مجروح جنگی در روز کریسمس در بیمارستان

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولپرستاران صلیب سرخ در مراسم جشن سال نو در یک بیمارستان نظامی

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولمراسم مجمع صلیب سرخ در “لانگ آیلند”

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولزنان دهقان روس در جریان جنگ جهانی اول

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولزن لهستانی در کنار محل زندگی خود در مناطق جنگی

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولعکس یادگاری سربازان با دو دختر دهقان

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولبازداشت یکی از زنان عضو جنبش حق رای زنان در مقابل کاخ باکینگهام؛ چند ماه قبل از شروع جنگ جهانی

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولعکس یادگاری زنان داوطلب در ارتش بریتانیا

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولسه تن از زنان عضو ارتش رادیویی امریکا Women’s Radio Corps

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولمرکز آموزش کار با تجهیزات دفاعی در برلین

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولمرکز آموزش کار با تجهیزات دفاعی در برلین
تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولزنان در مرکز خدمات پشتیبانی جبهه

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولیک زن در حال کار در یک کارخانه تولید قطعات و ادوات نظامی

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولتحویل آذوقه به سربازان توسط یک بانوی عضو صلیب سرخ

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولیک زن و خودروی کوچک باری در کارخانه تولید سلاح در نیویورک

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولکارخانه تولید تسلیحات جنگی با کارگران زن در امریکا

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولعکس یادگاری یک گروه از پلیس‌های زن امریکا پس از تحویل گرفتن چکمه های جدید

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولکشیدن فنز به دور زمین توسط اعضای انجمن “بانوان مدافع” در امریکا

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولپرستار عضو صلیب سرخ در بیمارستان نظامی در بلژیک

تجاوز و خشونت به زنان در جنگ جهانی اولزن جنگ زده لهستانی و خانواده اش در میان ویرانه های خانه