پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تجربه آرامش در زندگی امروزی

تجربه آرامش در زندگی امروزی

تجربه آرامش در زندگی امروزی 

زندگی امروزی بسیار پرتنش و پر از استرس اسـت و اگر مـا مدام دراین حالت قرار بگیریم وضعیت مـا روبه نابودی خواهد رفت.تجربه آرامش در امروز بسیار ارزشمند اسـت. اینروزها زندگی انسان‌ها با استرس و تنش زیادی همراه شده و بنظر میرسد همه ی افراد، زندگی پر از استرسی را تجربه میکنند.

 

برای همین هم خیلیها بـه خودشان حق میدهند خشمگین باشند و فریاد بکشند یا شکایت‌ها و اعتراض‌هاي‌شان را براحتی بـه زبان بیاورند. باوجود این، متخصصان و روان‌شناسان می گویند شکایت کردن‌هاي دائمی و همیشگی می تواند تاثیری منفی بر سلامت جسم و روح مـا بگذارد. هم چنین با در پیش گرفتن چنین رفتاری، احساس غم و اندوه هم در زندگی‌مان افزایش قابل توجهی پیدا میکند.

 

از طرف دیگر، استرس و تنش‌هاي منفی زندگی، عاملی اسـت کـه می تواند احتمال بروز بیماری‌هاي جسمی مانند دیابت، آسم، سردرد و دردهای مفاصل را افزایش دهد و روح و روان‌مان را هم دچار مشکل ‌سازد اما اگر می خواهید هیچوقت با چنین عوارضی روبه‌رو نشوید و مشکلات جسمی و روحی برای شـما پیش نیاید،

 

باید بیاموزید جلوی شکایت‌هاي بی‌فایده‌ را در زندگیتان بگیرید و خیلی ابراز نارضایتی نکنید. برای رسیدن بـه آرامش میتوانید از شیوه‌هاي زیرکمک بگیرید:

 

1. نگرش‌تان را تغییر دهید و مثبت‌نگر شوید

نخستین قدم برای تغییر روحیه، تغییر شیوه تفکر و طرز فکرتان اسـت. البته ایجاد چنین تغییری در عمل بسیار سخت‌تر از چیزی اسـت کـه گفته میشود ولی مسلما ممکن اسـت و می توان این تغییر را در زندگی ایجاد کرد. بعنوان نمونه خوب اسـت بـه خودتان یادآوری کنید زندگی هیچوقت کامل و عالی نیست.

 

پس شرایط زندگی را همانگونه کـه هست بپذیرید و پیش بروید. هر وقت هم کـه مانعی سر راه‌تان قرار گرفت و شـما را از ادامه راه بازداشت، با خودتان بگویید همه ی افراد در زندگی‌شان با مشکلات متعددی روبه‌رو می شوند و شـما تنها نیستید.

 

2. خودتان رابا شرایط هماهنگ کنید

در حقیقت، تنها چیزی کـه با خاطرجمعی میتوان در مورد زندگی گفت، اینست کـه هیچ اتفاق و شرایطی برای همیشه باقی نمی‌‌ماند و همه ی چیز در طول زندگی در حال تغییر اسـت. پس شـما هم منتظر تغییر باشید ودر اتفاقات ناخوشایند زندگی باقی نمانید.

 

بعضی از شرایطی کـه برای مـا پیش می آید و اتفاقاتیکه ممکن اسـت آن ها را در طول زندگی‌مان تجربه کنیم، میتواند بسیار تلخ و آزاردهنده باشد اما نباید با آن احساسات بـه زندگی ادامه دهید.

 

وقتی ناراحت هستید، ناراحتی‌تان را نشان دهید و هرطور کـه دوست دارید، عزاداری کنید اما اجازه ندهید این وضع برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. پذیرش شرایط موجود یکی از بهترین شیوه‌ها برای کاهش درد و غصه اسـت و می تواند بـه التیام شرایط کمک کند.

 

3. گذشته قابل تغییر نیست و نگرانی برای آینده هم کاری بیهوده بـه حساب می آید

پس فکر کردن درباره اتفاقات گذشته یا آینده فقط کاری بی‌دلیل و خسته‌کننده اسـت کـه زمان را از شـما می‌‌گیرد. بجای اینکار، در حال زندگی کنید و فقط بـه اتفاقاتیکه در حال حاضر در زندگی شـما وجوددارد، بیندیشید.

 

دراین میان باید افکار منفی را تشخیص دهید و مثبت‌ها را جای گزین آن ها کنید. مثلاً زمانی کـه ساعت‌تان زنگ می زند و مجبورید از خواب بیدار شوید، بجای اینکه با ناله و ناراحتی از این وضع شکایت کنید بـه این موضوع فکر کنید کـه دریک روز تازه، چـه کارهای جدیدی قرار اسـت انجام شود و چقدر در زندگیتان پیشرفت خواهید کرد.

 

شاید این حرف‌ها را بارها شنیده باشید اما یک بار خاطرجمعی کنید و موقعیت‌هاي مختلف زندگی را همانگونه کـه هست، بپذیرید تا نتیجه کار را خودتان ببینید.

 

4. مهارت ابراز وجود را بیاموزید و ازآن استفاده کنید

وقتی میگویند باید عادت شکایت کردن از دیگران یا ایراد گرفتن از اتفاقات بد زندگی را کنار گذاشت و آنرا ترک کرد، منظور این نیست کـه نظر خودتان را فراموش کنید و فقط بـه خواسته‌هاي دیگران اهمیت دهید. بلکه برعکس، باید مهارت ابراز وجود را بیاموزید و ازآن استفاده کنید.

 

بـه این معنی کـه لازم اسـت نیازهای خودرا با اطرافیان‌تان در بین بگذارید و بگویید هر یک از این نیازها بـه چـه صورت تامین میشود. علاوه بر این، باید با اعتماد بـه نفس کامل زندگی کنید و این اعتماد بـه نفس را در همه ی حرکات و رفتارهایتان هم نشان دهید. شیوه ایستادن، حرف زدن، راه رفتن، نگاه کردن بـه دیگران، دست دادن با همکاران و… همگی می تواند نشان ‌دهنده اعتماد بـه نفس و آرامش شـما باشد.

 

5. خیلی قضاوت نکنید، نه در مورد خودتان و نه درباره دیگران

هر شخصی ممکن اسـت اشتباه کند و برای همین کسانی کـه خیلی ایراد می گیرند و بـه فکر پیدا کردن نقاط ضعف دیگران هستند، بیشتر بـه شکایت و گله روی می‌آورند. پس لغاتی مانند بهتر بود، باید، نباید و… را از دایره واژگان‌تان حذف کنید و تاجایی کـه میتوانید آن ها رابه کار نبرید.