پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

مجموعه : مدل شلوار
ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن 

شما میتوانید بدون اینکه شلوار جین رو پرو کنید آن را بخرید و خیالتان هم آسان باشد که شلوار درست اندازه بدن شما هست. با این ترفندها به شما کمک می‌کنیم که بدون اینکه به اتاق پرو بروید شلوار جین اندازه خودتان را پیدا کنید.

 

چطور بدون پرو شلوار جین بخریم ؟

برای گزینه صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید. اگر دو طرف کمر شلوار آسان به هم رسیدند شلوار اندازه تان هست. انتهای کمر شلوار حتماً نباید به هم برسند همین که بسهولت دور گردن پیچیده شوند کافی هست.

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید

 

تعیین اندازه عرض شلوار
برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید. آرنج باید دقیقا اندازه کمر شلوار باشد. این ترفند مناسب کسانی هست که شلوار با مدل کمر استاندارد می‌پوشند. اگر کمر شلوار فاق بلند باشد نباید کاملا اندازه آرنج باشد.

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید

 

تعیین اندازه قد شلوار
پایین پاچه هاي شلوار را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جاییکه می‌توانید باز کنید. اگر وسط شلوار دقیقا زیر چانه قرار بگیرد اندازه شلوار مناسب تان هست.

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

برای تعیین قد شلوار, پایین پاچه ها را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جاییکه میتوانید باز کنید

 

چطور بفهمیم شلوار اسکینی آسان تنمان میشود؟

اگر می‌خواهید بدانید شلوار اسکینی آسان تنتان میشود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید. اگر دست مشت شده به راحتی و بدون هیچ فشاری در پاچه جا بشود اندازه هست.

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

اگر شلوار اسکینی آسان تنتان میشود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید

 

با این چند مرحله شلوار اندازه خودتان را گزینه خواهید کرد.

ترفند خرید شلوار جین زنانه بدون پرو کردن

با همین چند مرحله شلوار اندازه خودتان را گزینه خواهید کرد