پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

تست هوش تصویری پیدا کردن ردیف مجهول

تست هوش تصویری پیدا کردن ردیف مجهول

تست هوش تصویری پیدا کردن ردیف مجهول 

تست هوش تصویری همراه با جواب در این مقاله آماده شده هست،می‌تواند ذهن و هوش خود را محک بزنید و آن را حل کنید.به شکل زیر نگاه کنید.در ردیف دوم سمت راست، کل ردیف مجهول هست که باید با دقت به منطق سایر ردیف ها، مشخص شوند. انتخاب (ردیف) مناسب را جایگزین نمایید.

تست هوش تصویری پیدا کردن ردیف مجهول

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست هوش: ردیف مجهول!

انتخاب ۳

هر شکل سفید به معادل سیاه همان شکل تبدیل می شود و به هر شکل سیاه، یک خط عمودی اضافه می شود.