پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تست هوش جالب و دشوار ماهی گمشده

تست هوش جالب و دشوار ماهی گمشده

تست هوش جالب و دشوار ماهی گمشده 

اگر میخواهید حسابی ذهن خودرا محک بزنید امروز به تست هوش ما بپردازید تا مشاهده نمایید میتوانید آنرا حل کنید یا خیر. دریک روز تعطیل، دو پدر تصمیم میگیرند که به همراه دو پسرشان همگان با هم برای ماهیگیری به کنار رودخانه بروند. آن روز، خیلی شانس با انها یار نبود و هر کدام توانستند تنها یک ماهی صید کنند.

 

همه ی آن ها، ماهی ها را درون یک ظرف قرار دادند. پس از بازگشت به شهر، تصمیم گرفتند هر کدام ماهی خودرا از ظرف بر دارد. اما انها متوجه شدند که تنها 3 ماهی درون ظرف وجوددارد. بنظر شما، محتمل ترین توضیحی که میتواند این جریان را توضیح دهد، چیست؟

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

جواب تست هوش:

ماهی چهارمی در کار نیست!

آن ها دو پدر هستند و دو پسر: پدر بزرگ — پدر — پسر. که در بین آن ها دو پدر وجوددارد و دو پسر!