پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر

تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر

تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر 

برایتان تست هوش هاي جالبی جمع آوری کرده ایم، با نگاه به سه عکس زیر باید با توجه تمام به اشتباهات این عکسهای پی ببرید.

 

پس از چند ثانیه تلاش، می توانید اشتباه عکسهای را پیدا کنید 

10 ثانیه = فوق العاده
30 ثانیه = مفید
60 ثانیه = عادی
تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر

تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر

تست هوش جالب پیدا کردن اشتباه در تصاویر

تست هوش تصویری اخیر با پاسخ
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

پاسخ تست هوش ها:
عکس اول:
در این عکس تایمی که ساعت نشان می‌دهد 2 هست ، در صورتیکه طبق عکس آفتاب در حال غروب هست !
و این دو با هم سازگاری ندارند !

 

عکس دوم:
اگر توجه کنید می بینید که هر دو پدال این دوچرخه به سمت پایین میباشند و عملا رکاب زدن با این دوچرخه امکانپذیر نیست !

 

عکس سوم:
نداشتن دسته برای تاب دادن محورطناب وبالا آوردن آب..