پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تست هوش جالب پیدا کردن جعبه جواهرات

تست هوش جالب پیدا کردن جعبه جواهرات

تست هوش جالب پیدا کردن جعبه جواهرات 

تست هوش جالبی برای شما داریم، شما باید جواهرات داخل جعبه ها رابا دقت به سوال زیر پیدا کنید. مشاهده نمایید میتوانید جواب دهید یا خیر. سه جعبه با سه رنگ گوناگون داریم که در یکی از انها جواهری گرانبها قرار دارد . روی هر جعبه جمله‌اي نوشته شده هست. تنها یکی از این جملات درست هست و دو جمله دیگر نادرست..

 

روی جعبه طلایی نوشته: جواهر دراین جعبه هست
روی جعبه نقره‌اي نوشته: جواهر دراین جعبه نیست
روی جعبه سیاه نوشته: جواهر در جعبه طلایی نیست
جواهر در کدام جعبه هست؟
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
جواب معمای جواهر گرانبها در کدام جعبه هست:

 

جواهر در جعبه نقره‌اي هست.

 

اگر نوشته روی جعبه طلایی درست باشد یعنی جواهر در همین جعبه هست. دراین صورت جمله روی جعبه نقره‌اي هم درست در می آید. ولی فرض ما این بود که فقط یکی از جملات درست هست، پس جواهر در جعبه طلایی نیست.

 

اگر نوشته روی جعبه نقره‌اي درست باشد، پس باید دو نوشته دیگر هردو نادرست باشد. ولی این امکانپذیر نیست چون جملات روی جعبه طلایی و سیاه دقیقا باهم در تناقض هست و مقدور نیست هردو نادرست باشد. پس نوشته روی جعبه نقره‌اي هم نادرست هست. این یعنی جواهر در همین جعبه هست.

 

تنها جمله درست روی جعبه سیاه نوشته شده هست که درست بودن آن با فرض اولیه یعنی نادرست بودن دو تای دیگر همخوان هست.