پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

تست هوش پیدا کردن اشتباه ها در تصاویر

تست هوش پیدا کردن اشتباه ها در تصاویر

تست هوش پیدا کردن اشتباه ها در تصاویر 

در عکسهای زیر بعضی از اشتباهات وجود دارند که غیرمعمول هستند و شما باید با تلاش آنها را پیدا کنید. ذهن خودرا محک بزنید. 

 

تست هوش

تست هوش پیدا کردن اشتباه ها در تصاویرتست هوش 2»

تست هوش پیدا کردن اشتباه ها در تصاویر

پس از چند ثانیه تلاش می توانید اشتباه موجود در تصویر را پیدا کنید

 

تست هوش 3»

 

تست هوش اشتباه تصویر کجاست

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

جواب تست هوش:

 

تست هوش 1»

با دقت به تصویر اشتباهات زیر وجوددارد:

1- پایه عقبی صندلی ایراد دارد

2- صندلی سایه ندارد

3- سطل پشت و رو است و دسته آن در زیرش قرار دارد

4- صندلی برعکس است

5- دسته بیلچه بزرگ است

 

تست هوش 2»

اگر بادقت بررسی کنید، متوجه می شوید که نیمکتی که این 3 دختـــــر روی آن نشسته اند، در واقع تخته اي برای نشستن ندارد

 

تست هوش 3»

1»تعداد بند کفش ها مساوی نیست!

2»کفی کفش ها از لحاظ رنگ باهم تفاوت دارند!